[bsa_pro_ad_space id=7]

Dvůr Králové n/L: Reportáž z besedy ministra Ťoka ve Dvoře Králové n/L dne 15. 10. 2015. Ministr Ťok a vysocí úředníci přijeli do Dvora Králové besedovat s občany. Ministr byl upozorněn na velkou míru frustrace občanů z trvalého zanedbávání Královéhradeckého kraje v oblasti budování dálničních úseků.

Kromě ministra Ťoka se besedy zúčastnili také další vysocí úředníci z Ministerstva dopravy a několik poslanců, včetně Ivana Pilného a Paní Berdychové. Hovořilo se obecně o silnici R11 a o velké snaze všech zúčastněných ji dokončit. Důkazem dobré vůle by měla být i tato návštěva.

Stavba R11 ze dvou stran

Zvažuje se varianta souběžného stavění od Hradce Králové i z polské hranice směrem k Trutnovu jako společný česko-polský projekt, který by měl využít evropských dotací právě na propojování evropských zemí. Termíny byly zmíněny spíše obecně. Začátek stavby z hranice ke Trutnovu odhadli úředníci na rok 2019–2020. Ministr Ťok doufá, že celá dálnice bude hotova do roku 2030 a snad ještě dříve.

Silnice Dvůr–Hořice do vyšší kategorie?

Na schůzce s vedením města byl ministr požádán o převedení silnice Dvůr–Hořice o kategorii výše mezi tzv. jedničkové komunikace, které jako páteřní komunikace patří přímo pod Ministerstvo dopravy (o ostatní se stará kraj). Důvodem tohoto požadavku je očekávaný logický nárůst dopravy v tomto směru při přibližování R11 k našemu městu. Ministr a jeho kolegové se vyjádřili velmi zdrženlivě s tím, že to jistě budou řešit, ale že se jim to nezdá příliš systémové, protože se naopak plánuje síť „jedničkových“ komunikací ještě zmenšit a ponechat zde skutečně jen ty opravdu hlavní. V případě, že by to nedopadlo, hovořilo se o případné subvenci na zlepšení stávající komunikace.

beseda-ministr-tok-dvur

Kocbeře neskrývají obavy

Starostka obce Kocbeře zdůraznila, že jako obec rozhodně nejsou proti stavbě dálnice, ale vyjádřila velké obavy ze stavby a provozu R11. Zmínila, že v obci nemají kapacity lidské ani znalostní k tomu, aby mohli důsledně a kvalifikovaně bránit svoji obec před vlivy stavby a provozu dálnice. Pan ministr i jeho kolegové jí doporučili nevládní organizace, které se tím zabývají, a rovněž přislíbili významnou pomoc svých úřadů.

Vyvlastňování pozemků

Při informování o průběhu výstavby posledních 3 km u Hradce Králové ministr zmínil odkupy a vyvlastňování pozemků a sdělil, že by byl rád, pokud by proběhla systémová změna procesu nutného vyvlastňování – nyní tento proces mají na starosti úředníci příslušného stavebního úřadu a není vyloučena možnost, že se může vyskytnout osobní vazba mezi úředníkem a majitelem vyvlastňovaného pozemku, což následně zkomplikuje celý proces.

Ministr by uvítal systémovou změnu podle vzoru Německa, kdy se může stavět i na pozemcích, u kterých je jasné, že pozemek vyvlastněn bude, ale proces vyvlastňování není zcela dokončen a stále probíhají znalecká a soudní řízení o stanovení ceny.

Dlouhodobé zanedbávání Královéhradeckého kraje

Občan z Hradce Králové si dal tu práci a zmínil počet kilometrů dálnic v našem kraji (jednotky) v porovnání s kraji dalšími a vyjádřil za potlesku osazenstva sálu velkou míru frustrace z tohoto trvalého zanedbávání našeho kraje. Zmínil také občany Náchoda, kteří jsou z nečinnosti ohledně obchvatu města už naprosto zoufalí.

Během debaty byla ještě zmíněna snaha poslanců o zvýšení maximální povolené rychlosti na dálnicích ze 130 na 150 km/h. Tento nápad některých poslanců byl prý včera definitivně zavržen v příslušném výboru či komisi.


kralovedvorsko-header

Královedvorsko.cz (FB – profil)

Ministr dopravy Dan Ťok ve Dvoře Králové nad Labem

[bsa_pro_ad_space id=3]