domov-pro-seniory-trutnov
[bsa_pro_ad_space id=7]

Rada města Trutnova souhlasila se záměrem systémových změn ve vybraných příspěvkových organizacích města – stacionáři a mateřské škole.

Změny, které by mělo posvětit dubnové jednání zastupitelstva, byly schváleny na jednání rady města Trutnova.

„Z tzv. „dětského stacionáře“ na Kryblici by vzniklo nové pracoviště Mateřské školy Trutnov – Kryblická, kam by bylo současně přesunuto dosavadní pracoviště MŠ Náchodská. Zde by byly celkem tři třídy, dvě klasické a jedna určená pro děti se zdravotním postižením,“ upřesňuje vedoucí odboru sociálních věcí Dušan Rejl a zdůrazňuje, že „poskytované služby ,,dětského stacionáře“ by měly zůstat zachovány, tím pádem by tam i nadále působil fyzioterapeut a děti by měly možnost dietního stravování“.

Uvolněné prostory po pracovišti MŠ Náchodská poslouží k rozšíření služeb stacionáře pro tělesně postižené a zdravotně oslabené (Stacionář pro dospělé). Vznikne také stacionář pro seniory, který funguje již v řadě dalších měst.

Myšlenkou založení denního stacionáře pro seniory se zabývají členové sociální komise v rámci města dlouhodobě a nyní se tedy i díky jejich aktivitě toto téma dostalo mezi priority města.

“Jde o zařízení ambulantní celoroční péče určené zejména pro seniory, kteří žijí v rodině, ale kteří již nejsou zcela soběstační, potřebují pravidelnou péči  nebo  mají zájem o programy, které zařízení nabízí.” Říká předsedkyně sociální komise a radní MUDr. Silvie Šidáková (TOP09 Trutnov)

Jedná se tedy o jakousi službu pro rodiny, které se starají o seniory?

sidakova-trutnov
S. Šidáková

“Ano, lidé, kteří se o své seniory starají, občas potřebují  čas na osobní život, aktivity či zkrátka musí chodit do práce a přitom nechtějí umístit svého příbuzného do trvalého zařízení. V tom případě lze využít právě služeb denního stacionáře, kde senior může trávit stanovený čas, využívat  programy na individuální rozvoj, upevňování vědomostí, dovedností a návyků nebo jinou zajímavou aktivitou.” Uzavírá Šidáková.

V Pardubicích funguje denní stacionář několik desetiletí, v současnosti je umístěn na sídlišti Dukla v Pardubicích, v objektu bývalých jeslí. Cena za umístění v denním stacionáři se zde liší podle míry podpory od 15 Kč na hodinu za lehkou podporu do 55 Kč za úplnou podporu.

Město Trutnov si od plánovaných změn slibuje jednak rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, ale také větší efektivitu po ekonomické stránce.

Nové organizační uspořádání bude znamenat úsporu finančních prostředků vynakládaných z rozpočtu města a umožní čerpání většího objemu financí na provoz zařízení ze státního rozpočtu (resp. rozpočtu kraje). Konečné rozhodnutí bude po rozpracování záměru předloženo ke schválení na dubnovém jednání Zastupitelstva města Trutnova.

(tz/r)

[bsa_pro_ad_space id=3]