[bsa_pro_ad_space id=7]

Uvodní část plná svérázného humoru, který není mezi funkcionáři vůbec oceňovaný.

Vážení čtenáři našeho regionálního magazínu Trutnovak.cz. V rámci  našich nepravidelných fiktivních rozhovorů jsme tentokrát zaznamenali rozhovor fiktivního redaktora s fiktivním starostou města Trutnova.

Dobrý den pane starosto, můžu se zeptat, co konkrétně děláte pro podporu podnikatelů v Trutnově a nejbližším okolí?

Jistě, můžete mne vzbudit o půlnoci a vysypu to na vás. Takže místo planých slibů a nerealizovatelných výhod, jež čpí trestním stíháním, my jsme přistoupili ke skutečným činům.

Určitě jste už zaznamenal, pane redaktore, ten nový zpomalovací přechod, který byl vybudován v horní části Krakonošova náměstí..možná jste si myslel, že se jedná o obyčejný retardér, který v méně progresivnějších městech využívají k tomu, aby donutili řidiče k pomalé jízdě.

Ano, toho jsem si všiml. Jedná se o jakési ostré schody ve vozovce. Jak to ale souvisí s podporou místních podnikatelů?

Jak už jsem říkal, doposud  byly tyto retardéry umísťovány pouze s ohledem na bezpečnost silničního provozu. To nám ale bylo málo. Náš retardér byl vyprojektován speciálně pro naše náměstí. Je vyjímečný tím, že plní hned dvě funkce naráz.

Především velmi účinně zpomaluje. To je dobré pro bezpečnost, ale místním podnikatelům to nic nepřináší. To zlaté gró je fakt, že tento retardér  působí negativně na pneumatiky a tlumiče vozidel, které přes něj přejíždějí.

Ano, to je pravda. Mohu jet sebepomaleji a stejně spolu s vozem doslova trpím těmi nárazy. Zadní tlumiče už jsou zralé na výměnu.

Přesně. To je to o čem hovořím. Máme spočteno, že životnost tlumičů se srazí na třetinu, životnost pneumatik srážíme díky našemu “turbo retarderu” až na padesát procent.

No ale když budu muset častěji měnit tlumiče a obutí, budu muset vydat víc peněz, v čem je tedy ta podpora?

Je vidět, že se v ekonomických otázkách neorientujete. Kampak si pane redaktore půjdete koupit a vyměnit nové pneumatiky a tlumiče?

K některému místnímu podnikateli?

Bingo. Nakonec jste se trefil. Jediná možnost jak podpořit místní podnikatele je totiž dokopat lidi, aby u nich něco nakoupili.

Nechci se vychloubat, ale tady vidíte klasický příklad toho, jak se to má dělat. Když už dát ránu, tak ať zařvou alespoň dvě mouchy najednou.

Děkuji za rozhovor pane starosto.

 

Sranda skončila, teď už jenom seriozně..


 IMG_3621

To byl tedy rozhovor se starostou  fiktivním, tedy neexistujícím. Máme tu však starostu skutečného a toho jsme se zeptali, zda je přesvědčen o tom, že retarder v té podobě, jakou toho času má, je tím jednoznačně nejlepším řešením.

[bsa_pro_ad_space id=8]

 Starosta Ivan Adamec (ODS) si rozhodně nemyslí, že by vedla cesta k prosperitě Trutnovských podnikatelů přes stavbu retardérů.

Samotný zpomalovací přechod má pouze jediný důvod a tím je bezpečnost chodců. Řekl starosta Ivan Adamec a pokračuje:

“V těchto místech končí pěší zóna z Horské ulice. Jedná se tedy o první místo, kde se chodci dostanou do kontaktu s vozidly, která budou v těchto místech jezdit dokonce obousměrně. Navíc před vjezdem na náměstí z Bulharské ulice se objeví další retardér, který ovšem nevznikl na popud města, ale dopravního inženýra Policie ČR.

Ohledně retardéru, o kterém se bavíme.. tak já si dovedu představit i pozvolný retardér v podobě, jaký tam byl, na něj si však zase stěžovali řidiči, že si o něj poškozují spodní části vozu. Nicméně, proč byl zvolen právě takový retardér, jaký zde je,  Vám vysvětlí spíše ředitel technických služeb Ing. Lumír Labík. Samotný návrh na tento retardér připravoval Ing.arch. Smilnický a schválit jej samozřejmě musel dopravní odbor.

Osobně mám ten názor, že ohledně retardérů je třeba se rozhodnout, zda se má situace usnadnit řidičům, nebo chodcům. Pokud řidič přes zpomalovací retardér pojede opatrně, k poškození vozu určitě nedojde.

Chtěl bych ale také říci, že auta na Krakonošově náměstí jsou spíše nucené zlo. Je samozřejmě třeba, aby sem mohly zajet zásobovací vozy nebo si lidé mohli do těchto míst zajet nakoupit. Bylo by však dobré, aby ten, kdo přes náměstí jet nemusí, využil jinou možnost. Komplikace pro řidiče, kteří náměstím jen projíždějí, je však spíše vedlejší efekt takovýchto překážek.” Doplnil starosta města Trutnov Ivan Adamec.

 Než jsme se obrátili na Ing. Labíka z Technických služeb, kontaktovali jsme automechanika, abychom si ujasnili, zda je vůbec takový retarder pro technický stav vozu nějakou hrozbou. Oslovený automechanik z autorizovaného servisu nám sdělil, že obecně každá nerovnost na vozovce má vliv na opotřebení vozidla. Nicméně jako hlavní problém by neviděl poškozování tlumičů, ale spíše životnost pneumatik. Podstatné ale je, jakou rychlostí se na retardér najíždí.

 Hned následující den, tedy v pátek ráno, vytáčím číslo na Technické služby a požaduji přepojit na Ing. Lumíra Labíka, jak mi navrhoval starosta I.Adamec. Vrátný mne však informuje, že pan ředitel tu není. Mobilní číslo prý sdělovat nesmí, ale mám to zkusit znovu někdy okolo poledního.

 Přesně ve 12:30 tedy vytáčím pevnou linku Technických služeb znova. Obratem se mi ozve vrátný. Chci to samé co ráno, tedy mluvit s ředitelem, ale zdá se, že to není vůbec tak jednoduché, jak jsem si to představoval….

 Vrátný: Ten tu bohužel není, je někde venku…

J.R.R.: A on tedy vůbec není k zastižení? Nemá nějaký mobilní telefon, který byste mi mohl dát?

Vrátný: Já nemůžu dávat mobilní telefon, nesmím

J.R.R.: Aha, takže se s ním není možné žádným způsobem spojit.

Vrátný: Mám to zkrátka zakázaný.

J.R.R.: Rozumím. A jakým způsobem se s ředitelem dá komunikovat, když tam není a mobilní číslo nesmíte nikomu sdělit?

Vrátný: To já nevím jakým způsobem komunikuje, já sem tady na vrátnici, zkrátka to mám zakázaný.

J.R.R.: Takže vy mi ani nemůžete poradit nějakého zástupce, který by se mnou mohl mou záležitost projednat, pokud tam ředitel celý den není?

Vrátný: Není tady momentálně nikdo z těhletěch lidí, oni sou někde pryč zkrátka.

J.R.R.: Takže v Technických službách nikdo v poledne není. Je to proto že je pátek?

Vrátný: Néé kvůli tomu to není, ale jsou někde v terénu.

IMG_3620

Nezbývá tedy než nedostupného ředitele vynechat a obrátit se přímo na Ing.arch. Vladimíra Smilnického. Ten naštěstí nebyl v programu pro ochranu svědků a bylo snadné se s ním spojit. Zde je jeho vyjádření:

„Důvodem pro rozhodnutí umístit na náměstí zpomalovací práh se stupňovitě provedenými nájezdovými rampami a s integrovaným přechodem pro chodce byla především bezpečnost chodců a předpokládaná změna dopravního provozu. Možnosti návrhu zpomalovacího prahu řeší ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a zejména technické podmínky TP 85 Zpomalovací prahy. Dle těchto předpisů je možné navrhnout dlouhé zpomalovací prahy s integrovaným přechodem pro chodce ve 3 tvarových provedeních a to lichoběžníkový tvar – nejpoužívanější, klasický tvar s přímými nájezdovými rampami; kruhový a vlnový tvar – kruhové provedení nájezdových ramp a stupňovitý tvar – stupňovité provedení nájezdových ramp.

Velkou přednost stupňovitého prahu shledávám v netradičním tvaru jeho nájezdové rampy. Řidič vozidla přijíždějící k takovému prahu je jeho tvarem trochu překvapen, což má přímý vliv na jeho způsob jízdy a před přechodem téměř zastaví. Další výhodou tohoto typu zpomalovacího prahu je jeho včasná postřehnutelnost, což je jeden z hlavních požadavků na všechny zpomalovací prvky. Barevné provedení stupňů (světlá žula) zajišťuje, že je práh pro řidiče včas viditelný a řidič tudíž může náležitě svoji jízdu přejezdu přes práh uzpůsobit. Dle mého názoru je toto řešení vhodnější, než zbylé dvě možnosti, které by vyžadovaly umístit před prahem další svislé dopravní značení s upozorněním na výskyt zpomalovacího prahu.

Osobně jsem přesvědčen, že stupňovitý tvar je ten, který se nejvíc hodí do historických částí měst – stejný způsob omezení rychlosti provozu můžeme vidět například v historické části Prahy, která je památkou UNESCO, nebo na náměstí v Roudnici nad Labem a na jiných náměstích českých měst.

Názor, že tento typ zpomalovacího prahu má špatný vliv na technický stav vozidla, nesdílím. V případě, že by tomu tak skutečně bylo, nebyl by tento typ zpomalovacího prahu s integrovaným přechodem pro chodce vůbec uveden v příslušných normách pro navrhování takovýchto zařízení. Jsem přesvědčen, že v historickém centru města má mít chodec vždy přednost před automobilem a jeho odpovídající ochrana jiným způsobem, než fyzickým omezením rychlosti vozidla, není dle mého názoru a dlouholetých zkušeností, možná.“

Uzavírá Ing.arch Smilický své vyjádření.

Zdá se, že tímto vyjádřením, je  téma retardéru na Krakonošově náměstí naprosto vyčerpáno. Na retardéry si prostě budeme muset zvyknout, protože naše zrychlená doba občas potřebuje trochu zbrzdit.

 

Zasílejte nám do redakce i nadále podněty k tomu, co vás zajímá. Na vaše otázky se budeme snažit hledat odpovědi.

 

 

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply