Privatizace-janske-lazne-zastavena
[bsa_pro_ad_space id=7]

Státní léčebné lázně Janské Lázně se prodávat nebudou. Vláda na svém jednání podpořila návrh ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD), aby nebyly privatizovány.

Vláda na včerejším jednání rozhodla, že Státní léčebné lázně Janské Lázně a státní podnik Horské lázně Karlova Studánka zůstanou v rukou státu.

Janské Lázně byly do privatizace zařazeny již v roce 1995. O dva roky později byly lázně privatizaci asi nejblíže. Vláda totiž v roce 1997 schválila přímý prodej managementu lázní. Smlouva se společností Česká lázeňská a.s. (předsedou představenstva byl tehdejší ředitel lázní a současný ředitel nemocnice v Trutnově MUDr. Roman Koudele) však uzavřena nakonec nebyla. V roce 1999 byly lázně z privatizace vyjmuty.

ODS pro privatizaci, ČSSD proti

V roce 2009 Topolánkova vláda opět rozhodla o pokračování privatizace.

Začátkem minulého roku ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) poslal do mezirezortního připomínkového řízení materiál, v němž navrhl vládě, aby zrušila privatizaci Janských Lázní.

Podle Němečkova materiálu jde v případě Janských Lázní o „ojedinělého poskytovatele péče“, který zajišťuje léčbu jak dospělých pacientů (například s nervovými a pohybovými poruchami), tak především malých pacientů s dětskou mozkovou obrnou (v léčebně Vesna).

Proti tomu se především postavily rezorty, které jsou vedeny lidmi nominovanými za hnutí ANO. Ministerstvo obrany, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo životního prostředí a především ministerstvo financí.

„Nejsnaživější je v tomto ohledu ministerstvo životního prostředí, vedené Richardem Brabcem. ,S návrhem vyjadřujeme zásadní nesouhlas. Podle našeho názoru se ani v jednom z případů nejedná o zařízení natolik významné či strategické, aby musela nezbytně zůstat ve vlastnictví státu,‘ píše se ve stanovisku. O dětech s mozkovou obrnou ani o dalších nemocných se tam nepíše, buď si úředníci z MŽP nepřečetli pozorně důvodovou zprávu, nebo tyto potřeby nepovažují ,za natolik významné či strategické‘, aby je bylo třeba nějak chránit,“ Napsal před rokem ve Zdravotnickém deníku Tomáš Cikrt.

Pokračovat v privatizaci a prodat Janské Lázně mělo zájem hlavně ministerstvo financí. To pochybuje o předpokládaném pozitivním ekonomickém vývoji lázní. V roce 2012 byla ztráta 31 milionů, v roce 2013 dokonce 50 milionů. Předloni však šlo už pouze o 6 milionů a za minulý rok lázně avizují zisk.

Babišův rezort navíc nepovažuje Janské Lázně za strategický státní podnik. Nevidí žádný důvod, proč by dál měly zůstávat ve vlastnictví státu.

Rozsah péče zachován?

V připomínkovém řízení ministerstvo financí uvedlo, že by prodej lázní byl podmíněn zachováním rozsahu a struktury péče na 25 až 50 let. Podle zjištění Zdravotnického deníku však lze takový závazek těžko definovat a ohlídat.

„U úzce specializované a unikátní péče, náročné na lidské zdroje, která není rozhodně výdělečná, by jednak privátní subjekt nemohl garantovat, že ji zachová v případě, že by ji musel dotovat (nikdo ho nemůže nutit podnikat ve ztrátě), a jednak by mohlo docházet například k omezování doprovodných služeb, jako je ubytování, stravování apod., anebo jejich znepřístupnění sociálně slabším rodinám. Mimochodem o dětech s DMO se žádné ministerstvo kritizující návrh na vyjmutí z privatizace ani jen nezmiňuje a hlavní argument ministerstva zdravotnictví je tak zcela pominut,“ píše na stránkách Zdravotnického deníku jeho šéfredaktor Tomáš Cikrt.

Ekonomicky jsou prý nyní lázně soběstačné a stát jejich činnost nedotuje. Nejistota ohledně privatizace především dlouhodobě komplikovala lázním možnost disponovat se svým majetkem. Jako příklad pro iDnes.cz uváděl současný ředitel lázní Rudolf Bubla neopravený hlavní tah do krkonošského střediska.

„Podmínkou udělení dotace na opravu silnice je výměna parovodu, se kterým ale nemůžeme disponovat. Podobných případů by se našla celá řada,“ uvedl Bubla pro iDnes.cz.

[bsa_pro_ad_space id=3]