Je Trutnov progresivní nebo plýtvá?

Před volbami do zastupitelstev obcí byla otevřena otázka ohledně nákladného financování public relations města Trutnov. Tuto činnost v minulosti zajišťovala Trutnovská firma Xantipa Agency s.r.o., která také provozuje místní informační web Trutnovinky. Jedním ze spolumajitelů firmy je člen ODS a bývalý zastupitel města Trutnov, Rudolf Korbelář.

To,  jakým způsobem spolupráce mezi firmou Xantipa Agency s.r.o. a městem Trutnov probíhala, zpracovali Martin Jiránek a Petr Němeček ve svém videu v předvolební kampani.

K informacím, které přinesli, se ještě vrátíme v některém z dalších článků.

Public relations pro město velikosti Trutnova obvykle zajišťuje tiskový odbor městského úřadu. Jak mi sdělila tisková mluvčí MěÚ Náchod Nina Adlof: “Město Náchod žádnou podobnou smlouvu uzavřenou nemá a ani v minulosti nemělo.”

Ing. M. Doležalová z Jičína odpovídá v podobném duchu: “Žádné externí PR agentury nevyužíváme. Necháváme si pouze zpracovávat reportáže pro město z našich akcí, a to od východočeské televize V1.”

To, že to není obvyklé, neznamená, že to nemá smysl. Jestliže se zastupitelé pro takovou variantu rozhodli, je možné, že byli naopak (na rozdíl od ostatních měst podobné velikosti) progresivní. Jde asi jen o to, zda vynaložené peníze (v případě Xantipy Agency s.r.o. šlo o 3 260 000 za 26 měsíců) přinášejí očekávaný profit.

V současné době již Xantipa Agency s.r.o. pro město Trutnov PR nezajišťuje. Důvody, proč byla spolupráce ukončena, nejsou známy. Faktem ale je, že v novém výběrovém řízení zvítězila pražská firma Knowlimits, v jejímž představenstvu je syn bývalého poslance a člena ODS, Jan Vidím. Podle Jana Patery z tyden.cz, nemá agentura mnoho referencí z komerční sféry a zajímá se především o státní zakázky.

Pro bližší informace ohledně smyslu a výsledků outsourcingu tiskového odboru na externí firmu jsem se spojil s tiskovou mluvčí města Trutnov, Ing. Veronikou Svobodovou. Tisková mluvčí odmítla rozhovor na kameru, takže video tentokrát není k dispozici.

Dostali se do toho rychle

V.Svobodová potvrdila, že se sice jedná o pražskou agenturu, ta se ale velmi rychle zorientovala. “… ukázali se jako profesionálové a řekla bych, že tak během tří měsíců byli hodně dobře v obraze o tom, co se tu děje, o společenském, kulturním i sportovním dění tady ve městě.”

J.R.R.: Jak probíhá ta spolupráce?

V.S.: Spolupráce probíhá na základě zadání, které vychází z výběrového řízení. To je postupně naplňováno. Zhruba jednou měsíčně se scházíme k osobnímu jednání, rekapitulujeme co se udělalo, na co je třeba se zaměřit a tak dále. Navíc dělají každodenní monitoring medií, což nám poskytují jako takový nadstandart. Přicházejí i sami s vlastními nápady, jako příklad mohu uvést akci okolo Trutnováčku, což je projekt, který byl zahájen už za předchozí agentury. Nyní jsme jej pojmuli trochu aktivnějším způsobem. Vyrobil se maskot té postavičky, která symbolizuje celý projekt. Když končil školní rok, postavička chodila oblečená po městě a partneři projektu (cukrárny a kavárny) na základě vysvědčení poskytovali zmrzlinu zdarma navíc. Podobnou akci chystáme ve spolupráci se společností MEBYS, kdy budou mít rodiny s dětmi zlevněný vstup na zimní stadion a do plaveckého bazénu. Jsou to akce, které jsme třeba za Xantipy nedělali a mě se líbí, že ten web není jenom sám pro sebe, ale že se daří upozorňovat na to, že tam rodiče mohou nacházet informace o tom, co s dětmi dělat ve volném čase.trutnovacek_2 J.R.R.:  Spravují také Facebookový profil města?

V.S. : Ano, ale my se na tom také podílíme. Jsme prakticky denně v kontaktu, protože řešíme témata pro tiskové zprávy (v listopadu 2014 jich město vydalo pět), samozřejmě i obsah pro weby Trutnov město sportu nebo web Trutnováček a ten Facebook. U Twitteru jsme zjistili, že o něj lidé nemají až takový zájem.

Zadání jsme si vypracovali sami

J.R.R.:  Kdo vypracoval zadání, co město po firmě požaduje? Jednalo se o nějakou odbornou firmu?

V.S. : To jsme tvořili ve spolupráci s tou bývalou agenturou, protože některé věci vyplývaly z té předešlé činnosti, takže mi to připadá jako logický postup.

J.R.R.:  To zadání v novém výběrovém řízení se mi zdálo dost podobné jako v tom prvním. Kdo se na něm podílel? V.S. : To první bylo postaveno na tom, že ti uchazeči představovali nějakou svoji strategii. J.R.R.:  Takže oni navrhli tu strategii a pak bylo vyhlášeno výběrové řízení, kdo to posuzoval?

V.S. : Jednalo se o klasické výběrové řízení, rada města stanovila výběrovou komisi, komisi pro otevírání obálek, komisi pro hodnocení nabídek atd.

J.R.R.:  Domnívám se, že jde o dost specifickou problematiku, které laik moc nerozumí, proto se ptám, kdo stanovil, co od té PR očekáváte a kolik by to mělo stát. V.S. : Žádná odborná firma nic takového nestanovovala, řešili jsme to tak nějak intuitivně, podle toho jak se nám ty předložené strategie zdály realistické a pro nás přínosné.

J.R.R.:  Co myslíte, že stálo za rozhodnutím investovat nemalé prostředky města právě do něčeho takového?

V.S. : Já myslím, že v téhle oblasti už se to nedá dělat laicky od stolu úřadu. V oblasti médií se vše velice zrychlilo, myslím, že je to trend téhle doby. Jsem za spolupráci s agenturou ráda i z toho důvodu, že mohu získat mnoho nových zkušeností a učím se novým věcem. Domnívám se, že ten efekt je vidět i zvenčí. Jsme například členem svazku obcí, kde jsou královská věnná města. Je tam mimo jiné i Hradec Králové. Pravidelně se scházíme a ti kolegové nás na základě naší PR práce berou jako velmi progresivní město. I v Hradci Králové by prý takový přístup k této problematice uvítali.

J.R.R.:  Nebylo by ale levnější, kdyby město zainvestovalo do vzdělání zaměstnanců, kteří by pak byli schopni dělat to, co nyní zajišťuje externí firma?

V.S. : Já to vidím tak, že město nikdy nebude mít kapacitu něco takového udržovat. Hodně to stojí na těch kontaktech PR poradců specialistů v té agentuře s novináři, toho nemůžeme nikdy dosáhnout. J.R.R.:  Myslíte, aby se v novinách více psalo o Trutnovu?

V.S. : Ano, jde hlavně o oblast těch lifestylových medií. V dubnu jsme tu měli presstrip a přijelo dvacet redaktorek z různých časopisů, jako Žena a život, Katka, Maminka a další. V těchto časopisech jsou různé rubriky s doporučením na výlety s rodinou. Můžeme obsáhnout místní media, ale už ne ta celostátní. To stojí hodně na těch vazbách s těmi redaktory a redaktorkami.

J.R.R.:  Ten poměr vynaložených peněz a zisk, který to nakonec městu přináší asi nejde nějak exaktně změřit?

alza

Pro Alza.cz nakupují Knowlimits reklamní časy

V.S. : Já bych se do takového hodnocení nepouštěla. Nejsem na takové věci odborník.

J.R.R.:  Před volbami zástupci koalice Strany zelených Les a Piráti hodnotili ve videu předchozí smlouvu s Xantipou, ve které tvrdí, že jedna stránka textu ve wordu vyšla město na 12 000,- Kč. Nemáte pocit, že ta cena je přemrštěná?

V.S. : Ta cena vyšla z výběrového řízení. Jednoznačně.

J.R.R.:  To výběrové řízení bylo nějak  inzerováno?

V.S. : U té první výběrovky byly agentury obeslány.

J.R.R.:  Vy jste si tedy vytipovali agentury a ty jste oslovily s informací o výběrovém řízení?

V.S. : Ano. Nabídku však potom všichni nepodali.

J.R.R.:  Domníváte se, že trend je takový, že si města budou najímat firmy, které jejich PR budou dělat externě?

V.S. : Jsem toho zastáncem, protože nevidím jako efektivní, vynakládat prostředky do vzdělávání lidí tady na městě. To nikdy nemůže přinést kýžený efekt. Ti lidé v agentuře jsou v tom oboru vzdělaní, mají spoustu kontaktů, pohybují se v médiích dnes a denně. To by místní tým, byť nějak proškolený, nemohl nahradit. Já myslím, že odborníka, který by měl podobné znalosti, by si město ani nemohlo dovolit zaplatit.

J.R.R.:  Mají na starosti pouze Facebookový profil města nebo třeba i starosty?

V.S. : Ne, starají se pouze o oficiální Facebookový profil města Trutnov. Město Trutnov J.R.R.:  Vy se na tom také podílíte?

V.S. : Ano, mám také správcovství. Jsme v každodenním kontaktu emailem nebo telefonem. Každý den večer jsou fotky z akcí od pana Miloše Šálka na Google disku a ten sdílím já společně s kolegyněmi z agentury v Praze. To je zdroj, ze kterého ona čerpá. Občas nějaké příspěvky přidávám i já.

J.R.R.:  Pokud by se měla tato smlouva zrušit nebo neprodloužit, dovedete si představit, že byste ty činnosti museli převzít tady na městě?

V.S. : To by bylo dost komplikované. Rozhodně by to nešlo v plné šíři. Je určitě znát, že na tom spolupracují ještě další dva nebo tři lidé. Nyní máme smlouvu do konce července 2016 a pokud se nestane nic neočekávaného, myslím, že v tom budeme pokračovat. Opak by byl krok zpátky.

J.R.R.:  Ještě k TV Drak. Můžete prozradit, jaké v ní má Trutnov zastoupení?

2014-12-19142214

KTV Galaxie, z.s.

  V.S. : V téhle chvíli tam na základě objednávek posíláme nějaké peníze. Máme tam objednané čtyři týdenní zpravodajské žurnály, měsíčník potom běží přes tu pražskou agenturu. Domluvili se s provozovatelem TV Drak, že bude jeho subdodavatelem žurnálu pro nás.

J.R.R.:  Takže vy platíte té pražské firmě a ta pak platí TV Drak?

V.S. : V případě měsíčního žurnálu ano.

J.R.R.:  Kdo se ještě podílí na financování TV Drak?

V.S. : To je vidět na těch stránkách. Předpokládám, že partneři jsou uvedeni na pravé straně webu. Ti všichni by se měli nějakým způsobem finančně podílet na provozu.

J.R.R.:  Takže to není projekt města?

V.S. : Není, my se toho účastníme a jsme asi stěžejní partner, ale ta částka, co tam posíláme není vysoká a provozovatel se musí snažit sehnat prostředky i od jiných subjektů.

J.R.R.:  Děkuji za informace.

TV Drak nemá na stránkách uvedeny zdroje, ze kterých je financována a není tam ani kontakt na provozovatele. V patičce webu je pouze uveden email a odkaz na http://tvgalaxie.cz/. Nedávno se na KTV Galaxie, z.s. obrátila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, aby podala vysvětlení, kdo je provozovatelem vysílání programu TV DRAK – Trutnovská městská televize.

Dne 11.12.2014 zveřejnila idnes.cz zprávu, ve které uvádí, že nové vedení Technických služeb ve Dvoře Králové nad Labem hodlá ukončit spolupráci s Xantipa Agency s.r.o. Za necelé tři roky jí bylo  vyplaceno téměř milion korun.

V této souvislosti Městská rada Dvůr Králové nad Labem odvolala ředitele TS Miroslava Petrů. Podle starosty Jarolíma by Technické služby takto hospodařit neměly. Miroslav Petrů považuje odvolání za nedůstojné, neoprávněné, nekompetentní a ve svém důsledku veřejného zájmu škodlivé. Zvažuje obranu svého dobrého jména a poctivě odvedené práce.

Write a Comment

view all comments

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *