[bsa_pro_ad_space id=7]

Koláž: Trutnovak.cz//

Radní města Trutnova, Kateřina Hůlková (Piráti a nezávislí Trutnov), se ohradila proti zveřejnění názorů opozičního zastupitele Petra Sobotky (Žít v Trutnově) v článku týkajícího se zamítnutí dotací pro Centrum inovací a podnikání v Trutnově. (“Spolek CIPTU už další peníze od města Trutnova nedostane”).

V článku byla informace z jednání zastupitelů, kteří rozhodli o neudělení dalších dotací pro spolek Centrum inovací a podnikání Trutnov , jehož zakládajícím členem byl i bývalý zastupitel Martin Jiránek (Piráti a nezavislí Trutnov). Jeho místo zastupitele a radního mezitím převzala Kateřina Hůlková.

Zastupitelé dotaci pro CIPTU zamítli, někteří z opozičních poslanců se však hlasování zdrželi.

„Vedení města zřejmě usoudilo, že už není potřeba si nadále zavazovat Piráty, když už jsou součástí koalice. Na těchto‚ hrátkách či politickém kšeftování‘ proto nechceme mít žádný podíl.“ Vysvětlil Petr Sobotka postoj některých zastupitelů Žít v Trutnově.

“…jsem na rozpacích” napsala v komentáři na Facebooku Hůlková. “Subjektivní pohled pana Sobotky je pro Vás natolik důležitý, že jste ho dal do popisku k článku (chápu, potřebujete co největší počet kliků), ale opačnou stranu jste se ani neobtěžoval kontaktovat….” Vzal jsem to jako výzvu pirátskou radní kontaktovat.

[su_posts id=“10480, 5633, 5644″ posts_per_page=“3″ order=“desc“]

Opačnou stranou myslíte vedení města? Tam se zdržel jen Libor Kasík (ODS), který se ale proti CIPTU nijak nevymezoval.

Vedení města určitě ne, protože já samozřejmě za ostatní členy koalice mluvit nemůžu.

Opačnou stranou jsem měla na mysli Piráty, které pan Sobotka ve svém komentáři zmiňuje v souvislosti s CIPTU a mluví také o jakémsi politickém kšeftování při utváření současné koalice. Proti tomu jsem se přirozeně ohradit musela, jelikož tyto subjektivní domněnky plynoucí z osobních antipatií vůči Martinu Jiránkovi poškozují i mě a mé kolegy. Já samozřejmě panu Sobotkovi nechci a nemohu upírat právo na jeho názor, ale zde je třeba znovu zopakovat, že CIPTU bylo soukromým projektem Martina Jiránka, nikoliv politickým projektem Pirátů, potažmo Pirátů a nezávislých Trutnov.

Na předminulém jednání zastupitelstva bývalý zastupitel Martin Jiránek (Piráti a nezávislí Trutnov) podporu CIPTU obhajoval. Vy jste na Facebooku ve své odpovědi na dotaz proč Piráti a nezávislí Trutnov nakonec dotaci CIPTU nepodpořili, napsala: “Relevantním důvodem pro přiznání dotace na další rok by byl doložený rozvoj nabízených služeb. Místo toho dochází k vytváření nových a projekt je tak v mnoha ohledech stále na začátku. K tomu se přidalo hodnocení vývoje podobných center v rámci ČR, kde se podle letitých zkušeností ukazuje, že takové projekty mají potenciál pro krajská města a celé kraje – na lokální úrovni spíše formou propagace podnikavosti v řadách studentů a delegace vážnějších zájemců právě na tu vyšší úroveň.”

Jaká byla geneze té změny postoje?

Ta změna postoje má původ právě na tom dubnovém zastupitelstvu, respektive v průběhu rozpravy o dotaci a v závěrech z ní. Obojí jste již shrnul v předchozím článku. Již tam šla žádost o dotaci výrazně pokrácená oproti původně požadované částce; navíc po dohodě, že se finanční podpora města bude od nynějška každoročně snižovat. Ostatně i tato informace během rozpravy zazněla a je možné si to poslechnout ze záznamu.

Martin Jiránek podporu přirozeně obhajoval ze dvou důvodů. Za prvé se na vzniku centra i na jeho chodu podílel a za druhé obecně byl a stále je zastáncem toho, že by se město mělo na podpoře podnikání a podnikavosti nějakým způsobem podílet. Nedostatečně přesvědčivá reakce na dotazy a připomínky dalších zastupitelů ale vyústila v hlasování o stažení tohoto bodu z programu zastupitelstva.

Ještě před opětovným hlasováním o dotaci připravily a přednesly dvě zbývající zakládající členky CIPTU pro zastupitele podrobnou prezentaci své práce, která ale už nedokázala koalici, včetně nás, dostatečně přesvědčit. Mé citované vyjádření na Facebooku odráží názor a postoj současných zastupitelů za Piráty a nezávislé Trutnov. Martin Jiránek s námi o tom přirozeně mluvil, ale nijak nás v tomto neovlivňoval.

Obecně ale náš zájem o podporu místních podnikatelů podnikání ze strany samosprávy trvá a aktivně hledáme další způsoby, jak toho docílit. Nejen kvůli CIPTU, ale právě i pro budoucí potřeby jsme si v průběhu jara a léta zjišťovali další informace. Třeba právě tu zmíněnou informaci o vývoji podobných center získal náš místní předseda Adam Valenta od zástupců krajského centra JIC v Brně, kam se za tímto účelem vydal.

Na posledním jednání zastupitelů města Trutnova byl projednáván bod 3b, tedy Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční výpomoci pro BOJIŠTĚ s.r.o. Zvukový záznam o tomto jednání jako jediný na webu města chybí. Jaký je důvod? Bude dodatečně přidán, nebo zveřejněn vůbec nebude?

Jde zřejmě o nějakou technickou chybu. Ten záznam tam je, ale je chybně sloučen s bodem 04a1 (VAK TU, a.s. – upsání akcií a nepeněžitý vklad do společnosti). Záznam tohoto bodu má díky tomu přes půl hodiny, z toho první půlhodina se týká právě Bojiště.

[bsa_pro_ad_space id=3]