[bsa_pro_ad_space id=7]

Počátek kauzy, ve které město Trutnov díky chybě při výběrovém řízení přišlo zhruba o třista šedesát tisíc korun, sahá až do roku 2010. Tehdy se v souvislosti se stavbou společenského centra UFFO konala veřejná zakázka, kterou administrovala společnost INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Nejvyšší vyhrává

„Sdružení BAK a PROFIL NÁBYTEK“ v tomto řízení podalo nabídku, která byla o dva miliony dražší než nabídky ostatních dvou účastníků řízení. Přesto zakázku nakonec vyhrálo. Hodnoticí komise totiž vyzvala uchazeče o předložení dodatečných informací. Z těch vyplynulo, že uchazeč omylem uvedl nesprávný počet kusů, tj. 90 namísto 9 kusů. Hodnoticí komise vysvětlení přijala a nabídku hodnotila podle upravené nabídkové ceny, která byla nyní nejnižší.

[related-post id=“2499″]

Konečný účet zaplatí zadavatel

Město Trutnov tehdy muselo zaplatit pokutu 50 000 Kč a byla mu odebrána dotace ve výši okolo 300 000 Kč.

Trutnov se obrátil na krajský soud, ten však postup ÚOHS nezpochybnil. Soud tehdy konstatoval, že po podání nabídky uchazečem již nelze provádět žádné další změny v nabídkové ceně.

[su_carousel source=“media: 9635,9636,9637,9638,9639″ link=“lightbox“ target=“blank“ width=“340″ height=“400″ items=“2″ scroll=“2″ title=“no“ speed=“3000″][su_carousel source=“media: 5409,5410,5411,5412,5413″ link=“lightbox“ target=“blank“ width=“340″ height=“400″ items=“2″ title=“no“ autoplay=“100″ speed=“3000″][su_carousel source=“media: 5347,5348″ link=“lightbox“ target=“blank“ width=“340″ height=“400″ items=“2″ title=“no“ autoplay=“120″ speed=“3000″][su_carousel source=“media: 3451,3452,3453″ link=“lightbox“ width=“360″ height=“400″ items=“2″ scroll=“2″ title=“no“ mousewheel=“no“][/su_carousel]

Kasační stížnost města nebyla úspěšná

[related-post id=“8647″]

„V nyní posuzované věci byla nabídka měněna ve prospěch zadavatele, což nelze v obecné rovině zcela vyloučit, nicméně taková změna je zcela vyloučena v případě, kdy má vliv na hodnocení nabídek, což jednoznačně měla. Připuštění možnosti provádět početní opravy v položkových rozpočtech s vlivem na celkovou nabídkovou cenu by znamenalo připustit možnost i záměrně dělat chyby v položkových rozpočtech, kdy podle vývoje zadávacího řízení by uchazeč zvolil to vysvětlení, které by mu v danou chvíli bylo ku prospěchu. Takových chyb by navíc mohl udělat více a každou vysvětlovat jinak, aby vyšla právě ta správná hodnota,“ uvádí v rozsudku Nejvyššího správního soudu předseda senátu JUDr. Radan Malík.

Město Trutnov již před dvěma lety rozhodlo o tom, že podá v případě neúspěšného správního řízení žalobu na firmu, která administrovala tehdejší výběrové řízení na dodavatele zakázky pro SCT UFFO.

Rada města Trutnova o tom hlasovala na svém zasedání dne 1. 6. 2015 a odsouhlasila podání žaloby na náhradu škody ve výši 50 000 Kč na INGENIRING KRKONOŠE a.s. do roku 2018 tak, aby nedošlo k promlčení této pohledávky.

Společnost INGENIRING KRKONOŠE a.s. v nedávné korespondenci sice své pochybení i nadále odmítala, byla však ochotna zaplatit alespoň pokutu 50 000 Kč, kterou muselo město Trutnov zaplatit za špatně provedené výběrové řízení.

Vyjednáváním s firmou INGENIRING KRKONOŠE a.s. se podařilo dohodnout splacení pokuty a část z vrácené dotace přislíbila firma zaplatit pomocí splátek.

Firma očekává od města Trutnov vytvoření pracovních příležitostí

Zastupitelé tuto možnost přijali a firma by tak měla městu uhradit polovinu ze vzniklé škody, to znamená zhruba 150 tisíc korun.

S nadšením se tato nabídka společnosti u zastupitelů nesetkala. Zastupitel Ondráček navrhl takovou dohodu neakceptovat. Firma totiž očekává od města nebývalou vstřícnost:

[su_youtube_advanced url=“https://youtu.be/X1iiJLghchk“ width=“700″ autohide=“no“ showinfo=“no“ rel=“no“ modestbranding=“yes“ theme=“light“][su_youtube_advanced url=“https://youtu.be/vC7joyIPK-I“ width=“700″ autohide=“no“ showinfo=“no“ modestbranding=“yes“ theme=“light“]Video[/su_youtube_advanced]

„Současně s tímto návrhem od Vás očekáváme v dalších letech vytvoření pracovních příležitostí pro naši společnost v celém širokém spektru našich činností,“ uvádí ve svém dopise městu člen představenstva INGENIRING KRKONOŠE a.s. Ing. Ludvík Blažek.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Šance na výhru v případném soudním procesu podle starosty města Adamce však nejsou velké. V roce 2015 neuspěl v soudním řízení s INGENIRING KRKONOŠE a.s. městys Velké Poříčí.

Městys Velké Poříčí svůj boj také vzdalo

„Pro to, abychom získali zpět finanční prostředky z vyměřené pokuty podle nás námi nezaviněnou chybou, jsme již udělali hodně,“ uvedl na zastupitelstvu městyse Velké Poříčí starosta Ing. Josef Král před dvěma roky.

„Jestliže podáme odvolání, budeme muset opět zaplatit soudní poplatek ve výši 220 tis. Kč, dále právníky, kteří nás zastupují… Soudní jednání se budou dále protahovat a úměrně s tím se budou zvyšovat vynaložené prostředky. Odvolání tedy s výsledkem nejistým. Soud může rozhodnout v náš prospěch, v náš neprospěch, vrátit jednání zpět do Trutnova a my budeme jenom dál platit. V případě našeho úspěchu ale finance ještě nemusí být naše, dle informací žalované firmy jim jejich pojišťovna již neuhradí nic z jejich původní pojistky. Firma sama nemá majetek v takové výši, abychom byli případně uspokojeni. Firma skončí, rozpustí se a nebude na kom vymáhat příslušnou částku. A spor se povleče dále roky a roky…“ Zastupitelé městysu Velké Poříčí se nakonec rozhodli, že se odvolávat nebudou.

[bsa_pro_ad_space id=3]