Komu (ne)dáme logo Trutnova?

Není to tak dlouho, co rada města projednávala žádost Martina Jiránka (opoziční zastupitel za Žít v Trutnově) o využití loga města Trutnov pro jeho projekt Spindo, který se snaží pomáhat malým firmám, aby se mohly lépe dostat se svými nabídkami k zákazníkům v Trutnově. Rozhovor nejen o Spindo najdete zde. Jeho žádost schválena nebyla.

Koncem srpna rada naopak schválila využití loga pro web Kralovehradeckenoviny.cz. Při bližším pohledu na stránky je zřejmé, že projekt funguje na principu publikací tiskových zpráv nebo převzatých článků, doplněných o klikací reklamu. Takových webů jsou na internetu tisíce, v zahraničí jistě miliony.

Zajímali jsme se tedy v této souvislosti, zda je stanoven nějaký princip, na základě kterého je souhlas s využitím loga města Trutnov udělován, a jaký byl důvod udělení souhlasu právě pro web kralovehradeckenoviny.cz.

V odpovědi tiskové mluvčí města Trutnov se uvádí (nekráceno):

Paní Ivetě Šalounové byl souhlas s použitím znaku města Trutnova udělen nikoliv na podporu jejího komerčního projektu http://kralovehradeckenoviny.cz/, ale s ohledem na charitativní projekty, které organizuje. Dle informace z její žádosti jsou do projektů PCH KK (pomoc charitativním organizacím a dětským domovům v Královéhradeckém kraji) aktuálně zapojená města Broumov, Červený Kostelec, Dobruška, Dvůr Králové, Hostinné, Hradec Králové, Hronov, Chlumec nad Cidlinou, Jaroměř, Jičín, Náchod, Nechanice, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Rokytnice v Orlických horách, Rychnov nad Kněžnou, Sobotka, Týniště nad Orlicí, Vrchlabí, v jednání jsou Česká Skalice, Hořice, Kostelec nad Orlicí a Žacléř.

Dle další komunikace s ní bude znak města zveřejněn přímo na webových stránkách charitativních projektů, které se aktuálně připravují a které budou přístupné proklikem z webových stránek http://kralovehradeckenoviny.cz/.

Město za toto své „partnerství“ získá bezplatně vzdělávací příručky či kalendáře, které bude paní Šalounová vydávat. Město Trutnov dostalo zároveň nabídku bezplatné prezentace města či některé jeho tradiční akce v připravovaném kalendáři na rok 2016.

Ze žádosti:

Účel a způsob užití loga města:

Webové stránky: http://kralovehradeckenoviny.cz/

Logo bude umístěno pod rubrikou Spolupracujeme – Města s přímým odkazem na webové stránky města

  •     odběr tiskových zpráv od města
  •     čerpání z webových stránek města
  •     zapojení města do projektů pomoc charitativním organizacím a dětským domovům v Královéhradeckém kraji (PCH KK) – bezplatný odběr kalendářů a příruček městem, dodávání materiálů od města (fotografie, texty apod.)
  •     jiná nefinanční podpora města

Vzdělávací příručky: vyhrazená zadní strana příruček pro loga měst odebírajících tiskoviny a jinak nefinančně podporujících měst

Nadační ples (Hradec Králové – první čtvrtletí 2016): vyhrazená plocha pro loga zapojených a podporujících měst

Plakáty a jiné tiskoviny související s projekty PCH KK

(Konec citace)

O nějakém principu, na kterém by bylo založeno schvalování využití loga města Trutnov, se v odpovědi nehovoří, lze tedy vyvozovat, že nic takového není a ke každé žádosti se přistupuje individuálně.

Na stránkách kralovehradeckenoviny.cz je v kontaktech uvedena ředitelka PCH KK (J. Šalounová), dále její asistentka, jako další je uvedena koordinátorka a členka rady PCH KK nebo dokonce manažer obchodu PCH KK.

Nic takového jako PCH KK však neexistuje. Iveta Šalounová poskytla pro Trutnovak.cz informaci, že chtějí v budoucnosti založit společnost s ručením omezeným (pomoc charitativním organizacím a DD Královéhradeckého kraje), která následně hodlá charitativním organizacím v našem okresu pomáhat.

„Až bude založeno PCH KK s.r.o., bude například pořádat plesy, ze kterých půjde část peněz na charitativní organizace,“ říká Iveta Šalounová.

Společnost, která by měla vzniknout koncem roku, by také ráda využívala možnosti plynoucí z evropských fondů.

Mgr. Aleš Mrázek, Th.D., z Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s., pro Trutnovák konstatoval, že zřízení společnosti s. r. o. pro charitativní činnost sice obvyklé není, nicméně je to možné a důvodem může být například snaha o větší kontrolu peněz ve společnosti.

„Pokud totiž založíte nadaci, prostředky, které do ní vložíte, již nejsou vaše, ale patří té nadaci. Nadaci můžete spravovat, ale nemůžete ji vlastnit. Naproti tomu s. r. o. je vaše, patří stále společníkům. Rozhodující je, jak budou sepsány zakladatelské listiny. Pokud v nich bude uvedeno, že případný zisk se nerozděluje mezi společníky, ale reinvestuje se zpátky do veřejně prospěšného poslání, potom by v tom žádný problém nebyl.“   

Více bude jasné až v prvním čtvrtletí roku 2016, kdy bude nově vzniklá společnost (podle informací poskytnutých městu) pořádat nadační ples v Hradci Králové.

Královehradecké noviny