Proč místní akční skupiny stále nerozdělují dotace z fondů Evropské unie, i když se tak mělo dít již od konce roku 2014? Měly by místní akční skupiny (MAS) fungovat i bez evropských dotací?

Místní akční skupina (MAS) je na politickém rozhodování nezávislé společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Tyto subjekty spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region metodou Leader.

Program LEADER ČR
Program LEADER ČR využívá investiční prostředky ze státního rozpočtu na základě zákona o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok. Je určen na jedné straně místním partnerstvím venkovských území (místním akčním skupinám), která vytvářejí a realizují společné rozvojové strategie a Záměry, a na druhé straně místním subjektům, které realizují konkrétní projekty.

mapka1

Prioritou MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. To se však v posledních letech moc nedaří.

V současné době je evidováno území 180 MAS, které úspěšně obdržely „osvědčení o standardizaci“.

Na Trutnovsku fungují MAS Krkonoše, MAS Království – Jestřebí hory a MAS Královédvorsko.

Rozhovor s Václavem Pošmurným, předsedou Národní sítě MAS a šéfem úspěšné MAS Sázava přineslo Kralovedvorsko.cz. Peněz, které se mají rozdělovat, je velké množství, kritéria, která musí žádosti splňovat, jsou však vysoká.

mapka2

Václav Pošmurný vylučuje, že by byly žádosti napsané špatně.

„Ty strategie jsou dobře napsány a tu základní povinnou strukturu mají. Spíše ty finální procesy hodnocení ztroskotávají na technických parametrech, na formulacích, na které ty místní akční skupiny nejsou zvyklé a které po nich požadují řídicí orgány,“ říká v přiloženém rozhovoru předseda Národní sítě MAS.


Jednotlivé obce mohou využívat konzultační a poradenské služby Národní sítě MAS. Úspěšnost projektů, na kterých se NS MAS podílela, je dobrá, podle Václava Pošmurného se jedná o zhruba 70 %.