Kamerový systém Trutnov
[bsa_pro_ad_space id=7]

Město Trutnov do konce tohoto roku modernizuje svůj kamerový systém a zároveň spouští nový projekt prevence kriminality. „Bezpečnost a kriminalita je jeden z faktorů, na který se v Trutnově dlouhodobě zaměřujeme, a daří se nám dosahovat skvělých výsledků. Novinky letošního podzimu mají bezpečí obyvatel Trutnova ještě více upevnit,“ říká Ivan Adamec, starosta Trutnova. Kamerový systém do konce roku posílí o čtyři digitální kamery a nový server pro úložiště dat. V rámci týmu Asistence prevence kriminality byla zřízena čtyři pracovní místa.

Na posílení bezpečí mezi občany Trutnova vedení města systematicky pracuje. Městský kamerový systém představuje pasivní část snižování kriminality. Modernizace zahrnuje posílení datového uložiště, ke kterému lze připojit až 40 kamerových bodů. Data se na discích budou zálohovat dva týdny. Systém se také rozšiřuje o dva nové kamerové body.  vysvětluje Radek Svoboda, ředitel Městské policie Trutnov, který zároveň upozorňuje na skutečnost, že i díky kamerám se počet trestných činů snížil. V roce 2014 kamerový systém pomohl odhalit celkem 125 událostí se znaky protiprávního jednání. V letošním roce bylo dosud zaznamenáno 91 podobných událostí.

Zřízení týmu Asistentů prevence kriminality představuje naopak aktivní zapojení pracovníků v terénu. „V rámci projektu vznikla čtyři pracovní místa, na jejichž financování se díky projektům Evropských sociálních fondů zaměstnanosti podílí i Úřad práce Trutnov. Každý asistent je tak dotován 15 tisíci korunami měsíčně,“ říká Radek Svoboda. Pracovní náplní asistentů bude zejména využívání osobních a místních znalostí, a tak předcházení společensky nežádoucímu chování nebo narušování zásad občanského soužití. „Jedná se o mezistupeň mezi Městskou policií a občany. Všichni noví asistenti jsou komunikativní a zároveň dostatečně důrazní. V počátečních fázích projektu budou konkrétně dohlížet na veřejný pořádek u základních škol v ranních hodinách a po ukončení vyučování, kdy se nejvíce mohou objevovat problémy se šikanou. Zároveň se budou starat o pořádek ve veřejných budovách na území města,“ doplňuje Ivan Adamec, starosta Trutnova.

Město Trutnov se snaží míru kriminality dlouhodobě snižovat, a to především díky strategické práci Městské policie. Otázka bezpečnosti patří mezi základní činnosti, které by města měla poskytovat svým občanů. Velmi úzce to totiž souvisí s kvalitou života a pocitem sounáležitosti. Osobně jsem moc rád, že se nám to v Trutnově daří realizovat,“ uzavírá starosta Adamec.

tz./m.d.

[bsa_pro_ad_space id=3]