Nemocnice-trutnov2
[bsa_pro_ad_space id=7]

Nemocnice v Trutnově má za sebou náročný rok. Chybí personál a nemocnice zajišťuje péči i za jiná zařízení. Zaměstnanci se však mohou těšit na nárust mezd a dalších benefitů

Jak uvedla náměstkyně pro léčebnou péči Alena Kopecká, „v roce 2015 jsme poskytli péči 11 218 hospitalizovaným pacientům, tak vysoký počet pacientů jsme zvládli i při uzávěru části lůžek interního oddělení ke konci roku. Díky vysokému nasazení všeho personálu v celé naší nemocnici nebyl důvod pacienty odmítat. Ustáli jsme i situaci, kdy vrchlabská nemocnice nepřijímala plánovaně pacienty od VZP a převzala je i naše nemocnice.“

Největší nárůst pacientů byl na chirurgickém, ortopedickém, ARO, onkologickém, neurologickém a rehabilitačním oddělení.

Na konci roku jste kvůli nedostatku zdravotních sester a lékařů přechodně uzavřeli část lůžek na interně. Jak se to projevilo ve vztahu k pacientům?

„Hlavně jsme nikoho neodmítli. Uzávěr interního oddělení se projevil zejména zvýšenými nároky na lékaře interní ambulance, kde bylo daleko těžší vážit nutnost hospitalizace pacientů a dále případné zajištění lůžka pro pacienta na jiných odděleních v nemocnici. Největší fyzickou práci však udělaly sestřičky a ostatní nelékařský personál. Pro všechny pacienty jsme při té zátěži zajistili ošetřovatelskou péči na vysoké úrovni i ostatní služby včetně čistých postelí, prádla a stravy. Za vedením nemocnice jim za to děkuji.“

Už jste zmínila, že jste zastupovali péči jiných nemocnic. Kterých oddělení se to týkalo a jak jste tohle zvládli?

MUDr. Alena Kopecká
Foto: Nemocnice Trutnov

„Nejvíce zastupovalo chirurgické oddělení, a to jak za externí uzavřená chirurgická oddělení a ambulance ve Vrchlabí a Jilemnici, tak i za uzavřená oddělení trutnovské nemocnice, zejména za ortopedii v době plánovaných uzávěrů. Chirurgické oddělení pracovalo bez jakéhokoliv omezení celý rok včetně prázdnin a vánočních svátků. Dále pak standardně naše porodnice zastupuje v případě uzávěru jiných porodnic v okolí, hlavě za Náchod. Specifická situace byla na oddělení ARO. Zde jsme v rámci přípravy na akreditaci zavedli režim zvýšeného příjmu počtu pooperačních stavů – po závažných operacích, který je však vzhledem ke spektru pacientů – starší a závažnější stavy – zcela na místě i z pohledu medicínského. Takto došlo k nárůstu počtu hospitalizovaných pacientů na oddělení ARO téměř trojnásobně.“

Stabilizovaly se čekací doby v některých ambulancích? Nejožehavější byla situace na očním, kde se tvořily velké fronty.

„Na očním oddělení nově nastoupila na plný úvazek lékařka, která pracovala pouze na částečný, a tím se celá situace výrazně zlepšila. Děkujeme pacientům za pochopení.“

Klienty trutnovské nemocnice jsou i lidé ze zahraničí. Ze kterých zemí jsou nejčastěji?

„Ze zahraničních klientů ošetřujeme nejčastěji pacienty z Polska. Jsou to nejen turisté a lyžaři, ale též zaměstnanci trutnovských firem. Dále ošetřujeme turisty z Německa a Holandska. Stále častěji přibývají pacienti z Ruska, Velké Británie, Francie a Litvy, ale měli jsme tu i pacienty až z Austrálie.“ Uzavírá MUDr. Alena Kopecká.

Personál chybí, podmínky se ale budou zlepšovat

Nemocnice v Trutnově se stejně jako jiné nemocnice dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu. Aktuálně přijme jak zdravotní sestry, tak lékaře nejrůznějších odborností. Do budoucna by se měla zvýšit základní část platů zdravotníků ve všech nemocnicích Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje minimálně o pět procent.

Nově podepsaná kolektivní smlouva zavazuje management trutnovské nemocnice stejně jako ostatní zařízení spadající pod holding, rozdělit mezi zaměstnance další jedno procento mzdových tarifů podle konkrétních provozních potřeb.

Zaměstnanci s nejnižšími příjmy by si tak měli polepšit nejméně o 700 korun. Mimo to čekají zaměstnance nové benefity, jako např. benefitní poukázky za odpracované čtvrtletí bez dlouhodobé pracovní neschopnosti, možnost vyplácení příspěvku na hlídání dětí zaměstnancům, kteří se vrátí dříve z rodičovské dovolené, či výrazné změkčení podmínek pro získání příspěvku na penzijní připojištění.

tz/VS,ZH,R

 

[bsa_pro_ad_space id=3]