Již je nějaký čas po volbách do zastupitelstev a možná by bylo namístě postrčit strany a hnutí k tomu, aby se s námi podělily o to nejpodstatnější, to jest Kolik od Koho a Komu. Určitě by bylo dobré vědět, kolik taková úspěšná nebo i neúspěšná kampaň stojí a kdo ji vlastně platí.

Za normálních okolností by bylo nejjednodušší poslat dotaz jednotlivým subjektům a čekat na odpověď. S tím ale nemám dobré zkušenosti.

Rozhodl jsem se pro trochu jinou strategii. Dotaz na finance zasílám formou otevřeného dopisu, aby mohl každý posoudit, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu se jednotlivá uskupení k této výzvě postaví.

Průběh realizace odpovědí bude možné sledovat zde na webu, v tištěném Trutnováku a také na FB profilu: facebook.com/trutnovak.cz

 

Pevně věřím, že fakt, že  by některé politické subjekty rezignovaly na možnost informovat občany o tak základní otázce, jakou je financování volební kampaně, vypoví o této skupině lidí mnohem více, než usmívající se politik na předvolebním bilboardu, ať už je obklopen sebelepším heslem.

Je totiž důležité co říkáte, ale mnohem důležitější je, co potom děláte.

 Proto zasílám následující žádost stranám a hnutím, které usilovaly o to, zastupovat trutnovské občany.

 


 

Dne: 5.11.2014 v Trutnově

Vážení účastníci volebního klání do zastupitelstva města Trutnov.

Volby jsou sice za námi a na první pohled by se mohlo zdát, že nyní je čas upírat pozornost pouze do budoucnosti. Jsou tu však otázky, které se vztahují k  právě proběhlým volbám. Domnívám se, že je třeba (s ohledem na volby příští) tyto otázky zodpovědět.

Proto si dovoluji požádat všechny subjekty, které kandidovaly do zastupitelstva města Trutnov, o finanční shrnutí proběhlé kampaně.

Domnívám se, že informace zda a v jakém rozsahu jednotlivé subjekty budou o penězích ve své volební kampani informovat, může být pro voliče důležitým argumentem při rozhodování v jakýchkoliv příštích volbách.

 

Zde jsou tedy otázky, které by nás zajímaly:

 

  1. Jaký byl rozpočet vaší strany/hnutí pro volební kampaň do městského zastupitelstva v komunálních volbách 2014
  2. Odkud pocházely finance na vaši kampaň?
  3. Pokud byly finanční prostředky sponzorskými dary, můžete informace o sponzorech a částkách, které byly do kampaně investovány poskytnout veřejnosti?
  4. Jaké částky a do jakých reklamních formátů jste investovali?
  5. Je nebo bude k dispozici nějaká účetní zpráva (s doklady) o financování vaší kampaně?

 

Věřím, že využijete této možnosti a budete občany Trutnova informovat v co nejkratší době.

Děkuji a jsem s pozdravem J.R.Roup pro Trutnovak.cz

ODS
Odesláno: 5.11.2014
Sdružení pro Trutnov
Odesláno: 5.11.2014
Volba pro město Trutnov
Odesláno: 5.11.2014
TOP 09
Odesláno: 5.11.2014
ČSSD
Odesláno: 5.11.2014
KSČM
Odesláno: 5.11.2014
Žít v Trutnově-SZ, LES a Piráti
Odesláno: 5.11.2014
ANO 2011
Odesláno: 5.11.2014
Čas který uplynul od položení dotazu:

 

 

 

82 clicks
62 clicks

Napsat komentář