[bsa_pro_ad_space id=7]

Píše se rok 2012 a opoziční zastupitel Josef Hübl (ČSSD) při provádění rutinní kontroly poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Trutnov dochází k překvapujícím výsledkům. Na základě zjištěných informací vyzývá k rezignaci místostarostu Tomáše Hendrycha. Hübl byl předseda kontrolní komise města a zjistil nesrovnalosti ohledně basketbalového klubu a jeho servisní organizace BK servis. Jednalo se o výhodnější podmínky pronájmu v hale Základní školy Komenského. „Jako místostarosta již několik volebních období, zodpovědný za majetek města, bez jakéhokoli usnesení rady města či zastupitelstva neoprávněně upřednostňoval jako prezident oddílu basketbalu a dále i jako jednatel firmy BK servis zájmy těchto organizací,“ uvedl tehdy Hübl.

Zastupitelé Josef Hübl a Zdeněk Ondráček podali trestní oznámení na Tomáše Hendrycha pro blíže nespecifikovaný trestný čin, kterého se měl dopustit mimo jiné tím, že jako místostarosta města Trutnov umožnil basketbalovému oddílu TJ Lokomotiva Trutnova a dále družstvu basketbalistek pod firmou BK-Servis s.r.o. bezplatně užívat sportovní halu ve škole Komenského v Trutnově. K trestnímu oznámení se následně připojil zastupitel Pavel Trpák a o něco později také zastupitelka Blanka Bubnová. Tomáš Hendrych připustil, že smlouva v pořádku nebyla. „Je pravda, že se udělala v roce 2002 chyba, že smlouva neprošla orgány města. Nebyla schválená v radě města,“ potvrdil v červnu pro web Trutnovinky.

Rozdílný pohled na věc tu zřejmě způsobila skutečnost, že města obecně mají sportovní kluby v oblibě a financovat je chtějí. Peníze, které by musel BK Servis platit škole, by stejně dostal od města zpátky. Nakonec tedy městu žádná finanční škoda nevznikla. Nebylo to však právně čisté a navíc to znepřehledňovalo tok peněz. Peníze, které dalo město škole, dávalo vlastně basketbalovému družstu. Rozpočet je už tak dost složitý a nečitelný a je v zájmu občanů, aby z něho bylo možné jasně určit, kolik peněz  a kam jdou. Samotný místostarosta tedy přiznal, že se stala chyba, nikoliv však takového rozsahu, aby proto musel odstoupit z postu místostarosty. Ostatně volební výsledky v posledních volbách mu daly za pravdu, když se ukázalo, že Trutnovská veřejnost jeho pochybení nevidí jako důvod, aby se Tomáš Hendrych i nadále podílel na správě městských záležitostí. Tomáš Hendrych se také již tehdy vzdal své funkce v basketbalovém klubu. Trestní oznámení čtveřice zastupitelů bylo odloženo, neboť k žádné škodě města Trutnov nedošlo.

Tomáš Hendrych
Místostarosta Tomáš Hendrych

Tomáš Hendrych se před komunálními volbami v roce 2014 rozhodl podat na výše zmíněnou čtveřici zastupitelů žalobu na ochranu osobnosti. V žalobě mimo jiné uvádí, že články, které byly o jeho případu publikovány, negativně ovlivňují pověst na veřejnosti, vážnost ve společnosti, čest i soukromí a v neposlední řadě pověst žalobce jako veřejného činitele. Žaloba byla doručena soudu dne 11.8.2014. Celková částka, kterou po čtveřici zastupitelů Tomáš Hendrych požadoval, byla 80 000,- Kč. Následně měl soud uložit žalovaným povinnost zdržet se tvrzení o tom, že se žalobce (T.Hendrych) dopustil zneužití pravomoci veřejného činitele. Na vlastní náklady měli také žalovaní zajistit v konkretizovaných tiskovinách uveřejnění omluvy v žalobě uvedeném znění. Tato informace byla prezentována opět v Trutnovinkách: K článku je navíc připojena diskuse, ve které se redakce ptá, zda by se měla opozice T.Hendrychovi omluvit. Podle výsledků je zhruba 230 hlasujících přesvědčeno, že ano. Důvodem je to, že podle policie žádnou škodu nezpůsobil. Zhruba 250 hlasujících se pak domnívá, že omluva není třeba, neboť díky neschválené smlouvě chyboval.

Dne 12.1.2015 vzal žalobce Tomáš Hendrych žalobu v plném rozsahu zpět. Zatímco informaci o podání žaloby Tomáš Hendrych oznámil na zastupitelstvu, skutečnost, že tuto žalobu v lednu stáhl, neoznámil. Návrh na zařazení tohoto bodu na jednání zastupitelstva, od zastupitelky Blanky Bubnové, neprošel. Proti byli: Mgr. Ivan Adamec Mgr. Zdeněk Géc Ing. Hana Horynová Mgr. Jiří Paták Ing. arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Zastupitelů, které tato kauza zajímala bylo sice více: Bc.,Ing. Jaroslav Andrle Blanka Bubnová Mgr.,Bc. Roman Hásek Roman Chromý Ing. Martin Jiránek Milan Kout JUDr. Zdeněk Ondráček Petr Ondráško Iva Řezníčková Mgr. Petr Sobotka Jiří Šedivec Ing. Marek Šváb Ale rozhodující bylo zdržení se hlasování 13 zastupitelů Ing. Marcela Čížková Mgr. Ivana Duffová Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička Mgr. Pavel Káňa BcA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan Milan Lhoták Bc. Martin Mečíř Mgr. Daniel Rada MUDr. Jiří Řehůřek MUDr. Silvie Šidáková Michal Šubrt.

Je možné, že informace o tom, že Tomáš Hendrych podává žalobu na výše zmíněné zastupitele na pořad jednání tehdejšího zastupitelstva nepatřila. Pak by se v dnešním zastupitelstvu samozřejmě nemuselo řešit ani stažení této žaloby. Je možné, že se jednalo pouze o předvolební gesto. To je však jen věc názoru a na zastupitelstvu asi k žádnému podstatnému závěru dojít není možné. Mnohem zajímavější byl další návrh na bod jednání, který prosazoval Zdeněk Ondráček. Tomu se budeme věnovat v některém z dalších článků. Jde o nepovolené rozmístění poutačů v předvolební kampani jednou z politických stran. Oč jde, se budeme zabývat v samostatném článku, nicméně fakt, že se v plénu našla skupina zastupitelů, kteří hlasovali proti tomu, aby byl přijat bod, ve kterém by se jim dostalo dalších informací o co se vlastně jedná, je překvapující. Oslovili jsme dotčené zastupitele, avšak zatím kromě jednoho žádný nereagoval.

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply