[bsa_pro_ad_space id=7]

Na navýšení platů zdravotních sester a dalšího zdravotnického personálu ve směnném provozu žádá kraj o 16,9, milionu korun. Nemocnice v Trutnově by měla dostat 2 684 020 Kč.

O částku 16,9 milionu korun pro 1121 vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků, kteří jsou zaměstnáni u poskytovatelů zdravotních služeb, žádá Královéhradecký kraj na Ministerstvu zdravotnictví.

„Do 15. srpna jsme shromažďovali požadavky od všech patnácti oslovených subjektů, kolik který na navýšení platů požaduje peněz a kolika zaměstnanců se navýšení týká. Vše jsme zkompletovali a na Ministerstvo zdravotnictví byla odeslána žádost s celkovou sumou 16,9 milionu korun,“ řekl náměstek hejtmana odpovědný za zdravotnictví Aleš Cabicar.

Navýšení platů zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu o dva tisíce korun se v Královéhradeckém kraji týká celkem 1121 pracovníků, z toho jich je 1004 v krajem založených nemocnicích a zřizovaných organizacích. Krajské organizace se o dotaci přihlásily všechny a ze sedmi ostatních subjektů, na které se dotační program vztahuje, se jich o dotaci přihlásilo šest.

[related-post id=“8239″]

[related-post id=“8191″]

Nyní musí kraj počkat na rozhodnutí o přidělení dotace ze strany ministerstva. „Rozhodnutí o dotaci očekáváme na konci srpna. Pak bude předloženo ke schválení radě kraje a hned v září i zastupitelstvu. Bezprostředně po jednání zastupitelstva začneme uzavírat s poskytovateli zdravotních služeb jednotlivé smlouvy o poskytnutí dotace na výplatu peněz z ministerstva a fyzicky by je mohli jednotliví poskytovatelé dostat na konci září,“ popsal proces rozdělení peněz náměstek Cabicar.

Krajské organizace se s navýšením platů zdravotním sestrám a dalšímu zdravotnickému personálu ve směnném provozu již vyrovnaly. Peníze navíc dostali zaměstnanci, kterých se navýšení týká, už ve výplatě za měsíc červenec. „Nemocnice a příspěvkové organizace pokrývají prozatím navýšení z vlastních zdrojů a budou jim vyplaceny zpětně,“ dodal náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Seznam oslovovaných poskytovatelů zdravotnické péče, kteří žádají o dotaci na navýšení platů zdravotnických pracovníků ve směnném provozu:

[bsa_pro_ad_space id=3]