[bsa_pro_ad_space id=7]

Problémy okolo náchodské nemocnice neustávají. Šestadvacet primářů a vrchních sester této nemocnice napsalo dopis zastupitelům Královéhradeckého kraje, v němž kritizují především neutěšenou personální situaci ústavu a žádají nápravu.

Lékaři si v dopise stěžují na finanční propad nemocnice. To je však již poměrně dlouhodobý proces, jenž se daří konsolidovat až s příchodem nového vedení kraje.

Kromě personálních problémů se nemocnice totiž potýká se ztrátovým hospodařením, za něž nese odpovědnost minulé vedení nemocnice, a platy lékařského personálu na vyšší úrovni, než je obvyklé v ostatních nemocnicích holdingu. Za loňský rok tak dosáhla ztráta náchodské nemocnice více než 80 milionů korun. V tomto roce je očekávána ztráta 70 milionů korun.

Vyjádření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje:

Za vedení ON Náchod a. s. můžeme konstatovat, že se za poslední půlrok podařilo zastavit zhoršování hospodaření nemocnice, a to nápravnými ekonomickými opatřeními a kroky, které byly předsedkyní představenstva Ing. Ivanou Urešovou, MBA, a jejím týmem nastartovány. Na základě důkladné analýzy proběhly některé změny, které se nyní, po několika měsících, začínají v hospodaření nemocnice kladně projevovat a v důsledku povedou k nižší než předpokládané ztrátě.

Co se týká personální situace a odborného zdravotnického personálu, tak ta je bohužel neutěšená celorepublikově a jednotlivé problémy jsou napříč všemi našimi nemocnicemi. V Náchodě byly i v personální oblasti provedeny změny, které mají napomoci srovnání podmínek pro všechny zaměstnance, a to nejen v rámci nemocnice, ale mají vést ke sjednocování personální politiky všech nemocnic. Rádi bychom například, aby se manažerské posty jednotlivých oddělení více spolupodílely na provozu a výsledcích hospodaření svěřeného oddělení, a tudíž i na výsledcích hospodaření celé nemocnice.

Hledání nových posil do lékařského i nelékařského týmu probíhá kontinuálně, avšak i u nás se na jednotlivých odděleních bohužel projevuje nedostatek odborníků na trhu práce. Provoz oddělení se zatím daří udržet, avšak mnohdy za cenu přetížení současných zaměstnanců.

Nemocnice Náchod zajišťuje zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200 000 obyvateli. Nemocnice má celkovou kapacitu 832 lůžek a zaměstnává 1500 lidí. Koncem minulého roku se objevily informace o podezřelých finančních transakcích, které vedly k podání několika trestních oznámení na neznámého pachatele. Rozruch také způsobila informace o více než 200tisícovém platu pro nejmenovaného lékaře v náchodské nemocnici. Nemocnici v Náchodě čeká velká rekonstrukce za 1,5 miliardy korun.

[bsa_pro_ad_space id=3]