barevne-domky-hajnice
[bsa_pro_ad_space id=7]

Královéhradecký kraj vyhlásil výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Barevných domků Hajnice s nástupem od 1. července 2016 a s nabídkou 12. platové třídy.

Barevné domky Hajnice poskytují pobytové sociální služby lidem s mentálním postižením, a to formou chráněného bydlení, domova pro osoby se zdravotním postižením. Od roku 2011 je poskytována také péče pro lidi s autismem a souběžným problémovým agresivním chováním. Kapacita zařízení je 121 klientů.  

Po kontrole v Barevných domcích, která byla provedena v roce 2013, byla pro porušení několika právních předpisů a vnitřních směrnic organizace odvolána dosavadní ředitelka Lenka Škarková.

Do vypsaného výběrového řízení se přihlásilo 11 uchazečů. Z nich si kraj vybral Víta Petiru, dosavadního ředitele Domova pro seniory v Pilníkově.

„Kraj i krajský úřad má jasnou představu, jak má fungovat jeho příspěvková organizace. Podle toho byly také logicky nastavené požadavky na uchazeče ve výběrovém řízení. Komise neměla problém z kandidátů vybrat toho, o kterém je přesvědčena, že je nejlepší. Zda nový pan ředitel potvrdí své předpoklady i v praxi, ukáže samozřejmě čas. Pochopitelně budeme jeho práci na začátku jeho funkčního období pečlivě sledovat a hodnotit. Samozřejmě jeho jedním z prvotních úkolů je i odstranění zjištěných nedostatků. Termín k napravení situace jsme nestanovili, ale chceme, aby to bylo co nejdříve,“ uvedl tehdy pro web Trutnovinky.cz krajský radní Josef Lukášek (KSČM), který má na starosti sociální oblast.

Ve funkci ředitele Barevných domků Hajnice působil Vít Petira od 1. března 2014. 29. února 2016 však rada kraje Petiru odvolala.

„K odvolání ředitele Barevných domků Hajnice nás vedlo více důvodů. Mezi hlavní patří nezajištění zpracování roční účetní uzávěrky organizace, a to ani přes urgenci, nedostatečné plnění manažerských povinností nebo například neplnění opatření uložených odborem sociálních věcí. Všechny tyto nedostatky vedly k všeobecné ztrátě důvěry,“ uvedl krajský radní pro sociální oblast Josef Lukášek (KSČM) pro krkonossky.denik.cz.

Do doby, než budou známy výsledky vyhlášeného výběrového řízení, pověřila rada kraje vedením organizace Petra Jakla, který je v současné době zástupcem ředitele.

Ačkoliv je Vít Petira odvolán z funkce ředitele, dál zůstává zaměstnancem organizace. V současné době je ve stavu nemocných.

[bsa_pro_ad_space id=3]