Používáte-li fritovací hrnec nebo často smažíte na pánvi, určitě musíte řešit problém, který dříve či později nastane. „Kam s ním?“ Kam s použitým olejem?

Rozhodně ne na záchod. Zvyk používat záchodovou mísu jako ekvivalent odpadkového koše, který se nemusí vynášet a stačí jej jedním spláchnutím uklidit, je ošklivý zlozvyk. Fungovat to může jen do té míry, do jaké jsou ti ostatní ochotni tak nečinit. Hlavně oleje a tuky obecně jsou totiž problémem pro funkční provoz stokové sítě. Tuky se sráží a usazují na zařízení, čímž následně brání v odtoku vody. Tukem zanesené kanály také velmi nepříjemně zapáchají. Přitom je použitý rostlinný olej recyklovatelný. Takový olej nachází své uplatnění v energetice, stavebnictví nebo lesnictví.

I to je jeden z důvodů, proč některá města začínají se separací tohoto odpadu. Ačkoliv se to může zdát pro město výdaj navíc, neřízená likvidace olejů a tuků velmi znečišťuje životní prostředí, odpadní potrubí a systém kanalizace.

popelnice_olejNedávno se začalo se sběrem rostlinných olejů i v Hradci Králové. Zatím byly nádoby na olej rozmístěny na čtyřech místech ve městě. Pokud se tento nápad osvědčí, budou Hradecké služby přidávat postupně další nádoby. Rostlinné tuky a oleje jsou odebírány v plastových lahvích, nejlépe se osvědčily uzavřené, tzv. PET lahve. V Hradci využijí tento odpad v procesu výroby na bioplynové stanici. Finálním produktem sesbíraných olejů pak bude elektrická energie a teplo.

V Trutnově se olej zatím netřídí. Jak pro Trutnovák sdělil Ing. Tomáš Síč z odboru životního prostředí, „o ničem takovém se tu neuvažovalo“. Pokud se tedy v Trutnově chcete zbavit použitého oleje, je třeba jej v uzavřené nádobě vyhodit do směsného odpadu nebo odvézt na sběrný dvůr. „Zde je od ledna tohoto roku možné zdarma zanechat veškerý biologický odpad,“ dodává Ing. Síč.

Trutnovák také kontaktoval Sběrný dvůr v Trutnově, ale zjistit co se zde děje s olejem se nepodařilo. Požadované informace předávat zaměstnanci nemohou. Tiskový mluvčí  v době psaní článku nebyl k dispozici. Snad zítra.

V našem regionu kromě Hradce, už se sběrem použitého kuchyňského oleje a tuků začali také v Novém Bydžově. A kam použitý olej dáváte vy?

Napsat komentář