[bsa_pro_ad_space id=7]

Mílí voliči, občané, vážení kandidáti, přátelé!

Je po všem, sečteno, spočítáno. Je pravda, že výsledky pro naši stranu TOP09 nedopadly nejlépe, ale v Trutnově jsme obhájili dva mandáty do zastupitelstva, což můžeme považovat za skutečný úspěch. Ano, čekali jsme více, ale vzhledem k celostátním výsledkům a novému fenoménu, což je odklon od tradičních stran či obava ze změn v Trutnově, můžeme mluvit o solidním výsledku. Děkuji občanům našeho města za hlasy jak pro mne osobně, pro naši stranu TOP09, ale také pro všechny naše kandidáty. Nemáme se za co stydět, sestavili jsme kandidátku z kvalitních osobností a vedli solidní kampaň odpovídající našemu programu. Na to, jaké jsme měli k dispozici prostředky, připravili jsme opravdu pěknou kampaň na úrovni. Uvědomme si, jaké prostředky měli k dispozici naši konkurenti.

Děkuji vám! Děkuji kandidátům a volebnímu štábu za pomoc, nasazení, čas který jste tomu věnovali, za vaše invence, energii i odvahu. Stal se z nás dobrý tým, na který jsem velice hrdý. Právě proto se nám nakonec podařilo obhájit dva mandáty. V tomto si rozhodně můžeme gratulovat.

Představovali jsme si ovšem větší změny na radnici a to jsme také po celou dobu komunikovali vůči našim voličům. Většina z nich se pro další volební období ovšem rozhodla podpořit původní složení koalice na radnici. Na rozdíl od nás ovšem ostatní strany (kromě nových sdružení) v letošních volbách mírně oslabily. Plně chápu rozhořčení našich kandidátů i voličů z velice rychlého uzavření dohody s koalicí, která v Trutnově působila již několik volebních období a proti které jsme se v naší kampani vymezili. Rozhodli se tak naši úspěšní kandidáti spolu s vedením naší strany a musím přiznat, že tato rychlost zaskočila i mne. Bylo to sice legitimní, ale překvapivé. Absenci včasné komunikace a nedostatečné vysvětlení postojů ostatním kandidátům i našim voličům považuji v tomto případně za chybu a je mi to velice líto. Tato skutečnost měla pravděpodobně i dopad, kromě jiného i na neúspěch našeho kandidáta do senátu PČR.

TOP09 je konzervativní politickou stranou, jejíž ideový program vychází z evropských tradic křesťanské kultury. Tak je uvedeno v Desateru TOP09. Naše strana se tedy dá považovat za stranu pravicového typu. Právě proto se také naši kandidáti, kterým se podařilo získat mandát v zastupitelstvu, rozhodli vejít do koalice s vítězem voleb, stranou ODS. Naše Desatero ovšem rovněž deklaruje co možná nejširší veřejnou debatu o řešení společenských problémů vedenou bez ideologických předsudků. Dále cituji z Desatera: „Jedině věcný spor argumentů může přinést společný prospěch.“ To se bohužel uskutečnilo až po podepsání koaliční dohody. Nezpochybňuji vítězství strany ODS v Trutnově, ale neexistuje mně známý argument, proč by v nové koalici měla participovat i sdružení a uskupení o jejichž politické orientaci lze vážně polemizovat. Jak řekl těsně po volbách náš první místopředseda, Miroslav Kalousek: „… o budoucích koalicích chceme vyjednávat pouze s demokratickými stranami, za které nepovažujeme stranu KSČM a hnutí ANO. …“

Osobně mám trochu pochybnosti i o některých menších, účelových uskupení na krajských či místních úrovních. Proto jsem také našemu výboru a našim kandidátům s mandátem doporučil buď širší koalici s demokratickou stranou ČSSD, která by nahradila jedno ze sdružení původní koalice, nebo odchod do opozice. Důvodem mého doporučení byla také snaha o změnu, kterou jsme slibovali našim voličům před volbami a naplnění našeho volebního programu. Tento nesoulad je také důvodem ke zvážení mého dalšího působení, jako předsedy místní organizace. Dalším důvodem je ztráta důvěry ostatních členů výboru v Trutnově a má nechuť v takovéto atmosféře pracovat.

Nakonec mi dovolte doporučení. Pokud budeme vycházet ze současného stavu a přesto budeme chtít naplňovat náš program a nadále se snažit o slibované změny, vidím jako jednu z cest vstup do naší strany, vytvoření pracovní skupiny uvnitř strany pro pravidelné konzultace, pomoc a zpětnou kontrolu našich zastupitelů. Takovéto pracovní skupiny je možné přirozeně vytvořit i z nestraníků, ale nejprve je k takové spolupráci třeba vytvořit podmínky uvnitř místní organizace. Takové spolupráci jsem připraven být nápomocen i já. Osobně také doporučuji účast našich kandidátů, včetně signatářů otevřeného dopisu, ve výborech, a pokud budou mít sami zájem, doporučím jejich přijetí do naší strany.

S přátelským pozdravem,

Robert Fajfr

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply