[bsa_pro_ad_space id=7]

V noci, z pondělí 25.8.2014 na úterý 26.8.2014, byl v blízkosti zimního stadionu veřejností zaznamenán podezřelý zápach. Jednalo se o Amoniak (NH3 – amoniak – čpavek). Na místo se dostavili Hasiči a Policie ČR. Ta ihned uzavřela příjezdové komunikace a nejbližší prostor okolo zimního stadionu v Trutnově.

Čpavek neboli Amoniak – NH3  je bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, dráždí dýchací cesty a způsobuje pálení v krku a v očích. Delší pobyt ve vyšších koncentracích přináší nebezpečí podráždění dýchacích orgánů, může dojít k otoku plic a poškození očí. Nadýchání plynů vysoké koncentrace může být smrtelné.

Co se vlastně stalo? Vzhledem k různým dohadům ohledně vlivu na zdraví obyvatel Trutnova, jsme se to vypravili zjistit.

Rezavé potrubí.

Dne 22.5.2014 si společnost MEBYS Trutnov s.r.o. objednala u specializované firmy CHLAZENÍ CHOCEŇ spol.s r.o. výměnu zkorodovaného potrubí na nízkotlaké straně chlazení. Spolu s tím mělo být dodáno čidlo stavu NH3. Jak nám sdělil zástupce ředitele MEBYS Trutnov s.r.o., od začátku byl problém s křivě navařeným závitem, do kterého mělo být čidlo namontováno.

Rezavé potrubí zimní stadion Trutnov
Staré potrubí které bylo vyměněno za nové

Dne 25.8.2014 zhruba okolo půl druhé odpoledne zaměstnanci firmy CHLAZENÍ CHOCEŇ spol.s r.o. montáž dokončili a byla provedena negativní zkouška na odhalení netěsnosti. Na místě byl přítomen strojník ledař, zaměstnanec MEBYS. Ten pracoviště opouští ve 23:20 hod. Žádný únik NH3 nepozoruje.

Čidla informují, není však koho.

Prostor strojovny, kde se nachází tlaková nádoba s NH3 je vybavena dvěma havarijními čidly. Při zjištění určité úrovně koncentrace NH3 vydají výstražný zvukový signál ve velínu. V případě, že by to bylo během pracovní doby, strojník by tento problém zřejmě vyřešil. Byla však noc a budova byla prázdná. Následně se tedy automaticky vypnuly kompresory strojovny a zapnul se havarijní ventilátor. Koncentrace NH3 však narůstala, takže došlo k úplnému odpojení strojovny od elektrické energie (mimo havarijní ventilátor). V objektu nastala tma.

V 0:14 hod dne 26.8.2014 je Policií ČR kontaktován zástupce ředitele Mgr. Radek Horák a je informován o úniku NH3 do ovzduší. Ihned povolává strojníka – ledaře, který dorazí na místo události v 0:35 hod.

Bez nácviku to nejde tak rychle

Zásah integrovaných složek je ukončen okolo čtvrté hodiny ranní. V podstatě stačilo jen uzavřít ventil, kterým NH3 unikal. To by možná mohl udělat strojník – ledař rychleji než hasiči, protože ti se ve strojovně ocitli bez znalostí obsluhy technického zařízení pro chlazení plochy. Mgr. Radek Horák uvedl, že žádný nácvik podobné situace nebyl zatím prováděn. Předpisy však zřejmě nedovolují, aby byl kdokoliv vpuštěn na místo, kde by mohlo být ohroženo jeho zdraví nebo život.

O vyjádření k zásahu jsme požádali tiskovou mluvčí por. Bc. Martinu Žahourkovou a ta nám sdělila následující:

“Jednalo se o únik čpavku ze zimního stadionu. Hasiči v dýchacích přístrojích provedli měření pomocí speciálních přístrojů na zjištění koncentrace amoniaku v ovzduší. Hodnoty naměřené v okolí zásahu nebyly zdraví ohrožující pro obyvatele, proto nedošlo k žádné evakuaci. Byla vytyčena nebezpečná zóna, dále hasiči vstoupili do strojovny a uzavřeli příslušné armatury, ze kterých kvůli technické závadě došlo k úniku. Následně byli zasahující hasiči dekontaminováni. Místo bylo předáno pracovníkovi údržby zimního stadionu. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Trutnova.”

Žádné porušené potrubí

Pokud je nám známo, nedošlo k žádnému zranění, ani k přímému ohrožení zdraví. Nedošlo ani k žádným materiálním škodám, pokud nepočítáme cenu (zhruba 2500,- Kč) za doplnění nádrže 150 kg NH3 od firmy Synthesia a.s.

Jaký byl ale důvod, že z ventilu začal unikat NH3? HZS Trutnov nezjistil žádné závady na  potrubí, ani jiné mechanické poškození. Podle HZS byl pouze nedovřený ventil pod stavoznakem NH3. Jedna z verzí, kterou se tedy Police ČR zřejmě mohla zabývat, byla varianta sabotáže. Do strojovny však nikdo nepovolaný nemá přístup. 

Na videu se nám to pokusí osvětlit zástupce ředitele a vedoucí zimního stadionu Trutnov, Mgr. Radek Horák.

Možná se jednalo o kousek okuje po sváření, která se dostala do ventilu, možná o kus ledu, který vzniká na povrchu armatur.  Policie ČR už v každém případě šetření dokončila a její vyjádření je, že za únikem NH3 stála technická závada.

Pohled na ventily zařízení - MEBYS Trutnov
Pohled na ventily zařízení. – MEBYS Trutnov

Tiskový mluvčí Policie ČR Bc. Udo Ertner nám poskytl toto vyjádření:

“Při uvedené havárii nedošlo k žádnému zranění osob ani ke škodě na majetku. Při samotném zásahu hlídky Policie České republiky zajišťovaly nejbližší okolí stadionu proti vstupu náhodných kolemjdoucích. Na místě a v jeho nejbližším okolí jsme rovněž řídili silniční provoz. K evakuaci osob nedošlo. Při prováděném šetření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by v souvislosti s únikem čpavku došlo ke spáchání jakéhokoli protiprávního jednání. Z provedeného šetření vyplynulo, že za únikem čpavku stála technická závada na ventilu na odolejování hladinoznaku.”

Jelikož se na webu města zatím žádná tisková zpráva o události neobjevila, jsme rádi, že jsme mohli obyvatele dotčené části Trutnova podrobně informovat.

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply