Ten byt chci prosím levněji

Na schůzi zastupitelstva dne 21. 9. 2015 se mimo jiné projednával prodej bytu z majetku města. Někteří zastupitelé měli připomínky k prodeji.

Jednalo se o prodej bytové jednotky č. p. 220 v ulici Horská. Výhrady měla především Iva Řezníčková (KSČM), která poukazovala na to, že jde o spekulativní jednání ze strany zájemce:

„Vyjádřili jsme nesouhlas se spekulativním chováním při prodeji bytu. Zájemce původně nabídl vyšší cenu než odhadní, následně svou nabídku stáhl poté, co zjistil, že je v soutěži sám. Při druhém pokusu prodeje nabídl občan cenu ještě nižší než odhad a město se přesto rozhodlo mu byt prodat s odůvodněním, že je dlouhodobě neprodejný.“ (Iva Řezníčková)

Podívejme se na problém prodeje bytu na Horské podrobněji.

V domě na Horské jsou 4 bytové a 5 nebytových jednotek. O tom, že budou bytové jednotky prodány, rozhodlo zastupitelstvo již v roce 2007. Následně se uskutečnil prodej 3 bytů. Městu zůstal jediný, ten, o kterém nyní zastupitelstvo jednalo.

V roce 2008 měl být prodán za cenu 1,5 milionu původním nájemcům. Jelikož ti mezitím dali inzerát na prodej tohoto bytu v kanceláři Exereality za cenu 2,5 milionu, bylo výběrové řízení zrušeno. Spekulace byla tehdy překažena.

Na začátku roku 2009 město byt opět nabídlo k prodeji za cenu 1,5 milionu korun.

Nájemce, který byt mezitím užíval, neměl dobrou platební morálku a nakonec skončil v insolvenci. Dlužná částka městu je 380 000 Kč.

V roce 2014 proto rada neodsouhlasila prodloužení nájmu dosavadnímu nájemci a vyzvala jej k vyklizení bytu.

V lednu tohoto roku je městem zveřejněn záměr prodeje bytu  (cena pro jednání 1 590 000 Kč). Přihlásil se jediný žadatel, Ing. arch. J. V., který sice nabídl cenu 1 680 000 Kč, nicméně nezaplatil včas požadovanou kauci (do uzavření výběrového jednání, tedy den předem nebyla uhrazena částka  50 000 Kč). Jinak řečeno, podle pravidel města se o byt nepřihlásil žádný zájemce, který by splnil požadované náležitosti.

Kauce totiž musí dorazit (nebo potvrzení o jejím odeslání) den před otevřením obálek. Postup, který nastiňovala Iva Řezníčková, tedy podat nabídku a až podle počtu zúčastněných nebo výsledku otevírání obálek se rozhodnout, zda zaplatíme kauci nebo ne, proto není možný. 

„Kauce musí být složena do konce výběrového řízení. Pokud je tedy uvedeno, že obálky se mohou podávat do určitého data a hodiny, je nutné do tohoto data a uvedené hodiny odeslat platbu. Pokud někdo podá nabídku a neprovede platbu dle výše řečeného, je z výběrového řízení vyloučen,” potvrdil pro Trutnovak.cz vedoucí odboru majetku města Trutnov Ing. Hojný Radek.

Zájem města byt prodat však trval a v květnu tohoto roku zveřejnilo opakovaně nabídku na prodej bytu, s cenou stejnou jako v předchozím případě. Na tuto nabídku však žádný zájemce nereagoval.

Jedná se o bytovou jednotku, která je dostupná pouze z pěší zóny v ul. Horské. Není tu prý žádná možnost parkování pro obyvatele bytu a s bytem jsou spojeny značné náklady, které nyní díky neobsazenosti bytu zatěžují město. Platby do fondu oprav činí 62 000 Kč ročně, k tomu je třeba připočíst 10 000 Kč za náklady na vytápění.

Do posledního výběrového řízení z června tohoto roku se opět přihlásil zájemce Ing. arch. J. V. a tentokrát nabídl 1 400 000 Kč. Ber nebo nech být. Město na základě rozhodnutí zastupitelů vzalo 1 400 000.

Je nyní na zvážení, zda by nebylo lepší, vzít před lety 1 500 000 (byť spekulativních) a ušetřit 380 000 na nezaplaceném nájemném, ceně za topení a příspěvky do bytového fondu za období bez nájemce.  

Kdyby však samozřejmě není argument. Naproti tomu princip nabídky a poptávky je jasný. Pokud chce město nějaký prostor pronajímat nebo prodávat a nikdo jej za tržní cenu nechce, rádo jej ponechá tomu, kdo dá alespoň něco, jako v případě Cafe Bar Narcis na Krakonošovo náměstí nebo v případě prodeje tohoto bytu, který se už několik let prodává.

Problémem v této souvislosti je spíše fakt, že prodej nebo pronájem domů, bytů nebo nebytových prostor se nyní provádí velmi neefektivně.

Představa, že by občané denně navštěvovali web města Trutnov a zjišťovali tam, zda město nenabízí něco, o co by měli zájem, je nereálná. Od toho jsou dnes RSS kanály (odběr předem vybraných informací z webu) nebo alespoň e-mailové zasílání aktuálních nabídek města zájemcům. To jsou mechanismy, které nevyžadují prakticky žádné náklady navíc (při provozu) a zabezpečují naprostou informovanost všem těm, kteří o to mají zájem.

Příkladem budiž systém veřejných zakázek Královéhradeckého kraje, kde si například každý zájemce o nové veřejné zakázky může nechat zasílat přehled do e-mailové schránky.