Radnice komunikuje hospodárně, změny se však chystají

Radnice komunikuje hospodárně, odborné posudky však doporučují vznik nové strategie

Trutnov, 26. 01. 2016 – V roce 2015 se trutnovská radnice rozhodla prozkoumat, zda se svými občany i turisty komunikuje hospodárně a podle všech regulí. Do konce roku tak vznikly tři nestranné odborné posudky zaměřené na zhodnocení postupu města při nákupu služeb od externí agentury, jejich účelnost a porovnání s komunikací v podobných městech jako je Trutnov. „Výsledky posudků potvrdily, že kroky radnice byly správné a z ekonomického hlediska účelné. Poukázaly ale na nedostatek v podobě chybějící strategie, jak se chce město dlouhodobě profilovat, a to jak směrem ke svým občanům, tak i k potenciálním investorům, kteří by v našem městě mohli vytvořit nové pracovní příležitosti,“ upozorňuje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Město Trutnov nechalo v loňském roce vypracovat celkem tři nestranné odborné posudky, a to k otázce veškerých nákladů zadavatele na informovanost občanů zpracovaný Vysokou školou ekonomickou v Praze, dále k otázce účelnosti nákladů na informovanost občanů, podporu turistického ruchu, propagaci a funkčnosti komunikačních služeb zpracovaný mezinárodní agenturou Fleishman-Hillard s.r.o. a za třetí k otázce souladu zadání veřejné zakázky na komunikační služby se zákonem a
s vnitřními předpisy zadavatele zpracovaný právním znalcem Mgr. Zdeňkem Tomášem.

Po vlně kritiky ze strany opozice na způsob, jakým město nakupovalo komunikační služby, jsme se rozhodli, aby kroky radnice zhodnotily nestranné subjekty“, vysvětluje trutnovský starosta. Závěry posudků ekonomické výhodnosti a účelnosti jednoznačně konstatují, že jak výdaje, tak způsob zajištění a formy komunikace města Trutnova, byly a jsou na odpovídající úrovni. „Ukázalo se dokonce, že v porovnání s jinými městy bychom na komunikaci mohli vynaložit více finančních prostředků,“ dodává Jan Seidel, tajemník Městského úřadu Trutnov.

Jeden z posudků však poukázal i na určité procesní nedostatky při výběru dodavatele služeb z roku 2013. „S odstupem času již víme, že proces zadání veřejné zakázky nebyl zcela bez chyb. Od té doby jsme však učinili řadu organizačních opatření, abychom celou agendu veřejných zakázek zkvalitnili. Problémy identifikované právním posudkem by tak již neměly v budoucnu nastat,“ vysvětluje tajemník úřadu. Další změnou, kterou radnice v nejbližší době dozná, je přesun části kapacit z externího dodavatele na zaměstnance úřadu. „Rádi bychom se přiblížili trendu, aby na úřadě byl alespoň jeden pracovník, který bude umět komunikovat přes nová média, jakými jsou různé sociální sítě či mobilní aplikace,“ doplňuje tajemník.

Z posudků dále vyplývá, že úřadu chybí ucelená komunikační strategie, jak do Trutnova přilákat turisty, nové zaměstnavatele, ale i rezidenty. To se projevilo i při aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Trutnova v roce 2015, kdy místní firmy volaly po větší aktivitě města při komunikaci s veřejností. Podnikatelské subjekty se totiž kvůli hospodářskému růstu potýkají s nedostatkem odborné pracovní síly a do Trutnova by chtěly přilákat nové zaměstnance.

Stejné výzvy pak město čekají i v oblasti cestovního ruchu. „Jedním z cílů Turistického informačního centra, na který se musíme zaměřit, je prezentovat město i mimo hranice kraje. Je pravdou, že městu dlouhodobá strategie chybí. Trutnov má co nabídnout, ale stejně jako ve všem ostatním má i město svou konkurenci a vůči té by nám jasná strategie určitě pomohla,“ přibližuje ředitelka TIC, Hana Nýdrlová.

Město za posudky zaplatilo třem dodavatelům, vybraným v řádném výběrovém řízení, celkem 125 519 Kč. Z výsledků bude město čerpat náměty pro budování image města jako kvalitního místa pro život i podnikání, kterou mu nově ukládá aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Trutnova z roku 2015.

Mgr. Michaela Dědková tisková mluvčí města Trutnov