Ve Dvoře Králové se chystá expozice textilního tisku

Dvůr Králové nad Labem 21. 3. 2017
V nedalekém Dvoře Králové nad Labem by měla nově vzniknout expozice textilního tisku. Koncem března totiž ukončí svůj provoz muzeum textilu v nedaleké České Skalici. Odtud se některé exponáty přesunou do bývalé textilní školy ve Dvoře Králové nad Labem.

V České Skalici provozovalo muzeum Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (UPM). Jeho ředitelka Helena Koenigsmarková informovala veřejnost, že v prostoru bývalé textilní školy ve Dvoře Králové vznikne expozice.
„My zapůjčíme exponáty a město společně se školou připraví ten výstavní prostor. Jestli se to podaří už letos, to nedokážu odhadnout, budou nutné nějaké stavební úpravy,“ říká Koenigsmarková.

Muzeum textilu v České Skalici je jediným muzeem v republice, které se zaměřovalo na historii textilní tvorby. Dva miliony ročně od UPM však na provoz nestačily. Město se tedy rozhodlo muzeum zrušit a pozornost věnovat odkazu B. Němcové.

[related-post id=“2398″] [related-post id=“3845″]

Podle ředitelky UPM je vize taková, že by do budoucna mohlo na východě Čech vzniknout muzeum textilu. Většina exponátů, včetně historických strojů, je nyní v depozitáři UPM. O takové variantě se nyní začíná jednat, ředitelka však přiznává, že se jedná o dlouhodobý cíl.

„Historie sbírky textilního muzea sahá do roku 1936, kdy se ve Dvoře Králové uskutečnila textilní výstava, v letech 1949–1953 byla expozice majetkem města Dvůr Králové nad Labem, následně ji do roku 1962 spravovalo UPM, v letech 1963–2007 královédvorský textilní podnik Tiba a poté znovu UPM. Od roku 1990 byly sbírky přístupné v České Skalici, kde fungovaly v objektu Muzea Boženy Němcové, které zůstane i po ukončení provozu textilního muzea v provozu.“ (Časopis Týden.cz)

Starosta města Česká Skalice Martin Staněk ukončení muzea komentoval v Českolickém zpravodaji v prosinci minulého roku:

„…Nabídka na ponechání expozice v našem muzejním areálu nestojí na reálných základech. Jedním úhlem pohledu může být zastaralost celé expozice a nutnost její modernizace a také ošetření sbírkových předmětů. Sbírka má také nevyčíslitelnou hodnotu. Velmi těžko a draze se nechá pojistit, pokud to vůbec jde. Případné hrazení škod je mimo možnosti MBN (Muzeum Boženy Němcové) i města Česká Skalice. Posledním úhlem pohledu může být jednoduchý fakt, že UPM vyhodnotilo celý provoz jako velmi ztrátový a nákladný…. „

„…Samozřejmostí je, že jednání o této složité záležitosti ještě probíhají, ale rád bych zdůraznil, že se jedná o muzeum, které bylo založeno ve Dvoře Králové nad Labem a do České Skalice bylo pouze účelově přesunuto v minulém století jeho tehdejším vlastníkem…“

Celý text: http://trutnovak.com/muzeumtextil