[bsa_pro_ad_space id=7]

Ilustrační foto: Pixabay.com

Trutnov, 31.5.2017 – Na začátku května proběhly v Trutnově zápisy k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018. Na celkem 11 pracovištích Mateřské školy, Trutnov, bylo přijato 268 žádostí k zapsání. Díky dostačující kapacitě bude všem vyhověno.

Ve dnech 2. – 4.5.2017 se uskutečnil zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 na všech 11 pracovištích Mateřské školy, Trutnov. V rámci zápisu bylo přijato 268 žádostí, z toho 11 žádostí na zařazení dětí narozených v roce 2011, 15 žádostí na zařazení dětí narozených v roce 2012, 24 dětí narozených v roce 2013, 190 dětí narozených v roce 2014 a 28 dětí narozených v roce 2015. „Na následující školní rok máme k dispozici 287 volných míst, tím pádem všem žádostem můžeme vyhovět. Jelikož je aktuálně 19 míst volných, přijme mateřská škola i žádosti podané po zápisu,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 5 školského zákona využilo 5 žadatelů možnosti odlišného způsobu plnění povinného předškolního vzdělávání, tedy individuální vzdělávání dítěte.

Mateřská škola, Trutnov, bude ve školním roce 2017/2018 vzdělávat na všech svých 11 pracovištích zhruba 980 dětí, a to ve 34 běžných třídách. „V jedné třídě může být maximálně 28 dětí. Máme však i 3 třídy zřízené dle školského zákona pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kde je maximální počet 14 dětí na třídu,“ dodává Dušan Rejl, vedoucí Odboru sociálního MěÚ Trutnov.

tz/MD

[bsa_pro_ad_space id=3]