[bsa_pro_ad_space id=7]

V rámci prevence kriminality zavádí Městská policie Trutnov projekt na forenzní značení pomocí syntetické DNA. Jde především o označení jízdních kol a invalidních vozíků, případně dalších kompenzačních pomůcek nebo městského mobiliáře. Zájemci se mohou hlásit od června 2018 na služebně MP Trutnov.

Forenzní značení pomocí syntetické DNA patří k moderním metodám ochrany majetku. Jde o preventivní opatření, jehož smyslem je nejen odrazení pachatele, ale i následná identifikace odcizeného předmětu. „Pomocí syntetické DNA označíme jízdní kola a invalidní vozíky, případně další kompenzační pomůcky či městský mobiliář“, vysvětluje Radek Svoboda, ředitel Městské policie Trutnov. Toto značení je jedinečné tím, že na předmětu je vidět jen pod UV světlem a obsahuje mikrotečky se specifickým kódem.

Na identifikaci předmětu upozorňuje samolepka a varuje tak potencionální pachatele. „Věříme, že díky této metodě mnoho zlodějů předem odradíme od krádeže a výsledkem bude snížení kriminality,“ říká ředitel městských strážníků. Označené věci budou zařazeny do evidence v centrálním registru, který je garantován Ministerstvem vnitra ČR. „V případě zcizení nebo ztráty věci nám informace z registru pomohou najít majitele a také usvědčit případného pachatele. Předpokládáme označení asi 200 kusů jízdních kol a 10 předmětů zařazených do kompenzačních pomůcek, především invalidních vozíků,“ dodává Radek Svoboda.

Každý občan, který si bude chtít takto označit své jízdní kolo nebo invalidní vozík je povinen u evidence předložit občanský průkaz a doklad o nabytí jízdního kola či invalidního vozíku (pokud tento doklad nemá, bude s ním sepsáno čestné prohlášení o nabytí věci). Podmínkou je také souhlas s evidencí osobních dat majitele předmětu.

B_ Čestné prohlášení.pdf

B_Souhlas se zpracováním osobních údajů.pdf

[bsa_pro_ad_space id=3]