Těžko naučíte někoho vztahu k přírodě, když ho do ní nepustíte, říká Jan Rejl

K otevřenému dopisu Josefa Čepelky zastupitelům ohledně aktivit spolku Trutnov Trails se vyjádřil předseda spolku Jan Rejl

Vážený pane Čepelko,

obdivuji Váš básnický výtvor, jeho geneze musela zabrat spoustu času. Toho já bohužel tolik nemám, tak se budu snažit odpovědět věcně. Zmínil jste srovnání s banánovými republikami. Právě ve vyspělých zemích je zvykem odpovědět na pozdrav a nelhat, nebo nešířit polopravdy. Tolik na úvod.

Přejdu to, že opravdu netuším, jak aktivity TT souvisejí s OBI a koroptvemi a vynechám pro dnešek i jízdu mezi srnčaty. Tak tedy:

  1. Není pravda, že jsme traily „ z velké části zabrali turistické trasy“. Traily jsou vedeny po turistické trase z větší části pouze na stoupacím trailu, kde se cyklisté pohybují srovnatelnou rychlostí s pěšími. Další souběh už je jen na části Modřínového trailu, kde ale bikeři jezdí téměř po rovině a také v nízkých rychlostech, navíc často staví i na vyhlídce na skalách. Drtivá většina tras vede buď po starých loveckých chodnících, nebo byla nově zbudována uprostřed lesů, kam běžný turista nikdy nevstoupil.
  2. Není pravda, že traily vedou kolem krmelců, v několika případech jsme se i vyhnuli posedům a jednou na popud pana Diviše i přemístili a přebudovali trasu.
  3. Není pravda, že porušujeme lesní a další zákony a devastujeme přírodu Čížkových skal. Není pravda, že jsme za to dostali pokutu 300 000. Odkud berete tyto informace? Traily jsou budovány se souhlasem vlastníků lesů nejen městských, ale i státních a soukromých, vyjadřovaly se k němu orgány ochrany ŽP. Na sklonku loňského roku byla zpracována expertiza Agentury ochrany přírody a krajiny o nás a bez nás a neshledala žádné závažné dopady na ŽP. TRAILY JSOU BUDOVÁNY CO NEJŠETRNĚJI, PODLE LETY PROVĚŘENÉ METODIKY. Počet stromů, které musely ustoupit stavbě tratí spočítám na prstech jedné ruky.
  4. Oproti Kanadě jsme opravdu malá země, ale trailová centra skvěle fungují třeba i ve Skotsku s rozlohou přesně stejnou jako ČR, nebo ve Walesu, který je svou velikostí jen čtvrtinový. Právě terénní cyklistika je tam nejúspěšnějším odvětvím cestovního ruchu. To jsou ty banánové republiky?
  5. Chápu, že jako koňák, máte k trailům negativní postoj a vím, že mezi bajkery je zhruba stejné procento blbů jako v celé populaci. Když jste si stěžoval, že se kolem vašeho statku jezdí rychle, umístili jsme výstražné upozornění. Na výjezdech z trailů na lesní cesty jsou zpomalovací retardéry a další výstražné značky. Na všechny, kteří s námi jezdí,  nebo projdou trailcenterem, apelujeme, aby kolem domů, lidí i zvířat jezdili pomalu, s úsměvem a zdravili. A drtivá většina to tak dělá!
  6. Nemyslím si, že náš projekt vítá 99% lidí. Je to relativně nová věc, která má logicky i své odpůrce. Dříve byl i turisté v lesích a na lukách taktéž vnímáni všelijak, a dnes po více než 100 letech jejich organizovaných aktivit je to naprosto normální věc. Jak sám píšete, doba se mění, volnočasové aktivity lidí taky. Když jsem začínal před 3 lety procházet Čížkáče, nepotkal jsem živou duši, natož ochranáře, skauty nebo přírodovědné kroužky. Občas Vás. A na Den Země jsem vzal studenty ze školy ne na traily, ale vyčistit studánku pod skalami. Těžko naučíte někoho vztahu k přírodě, když ho do ní nepustíte. Ti „zběsilí trailisté“ jezdí do lesa právě proto, že je tam les, potok a skály. NEMAJÍ DŮVOD TAM NIC NIČIT!!!
  7. Věřím, že ve Lhotě a okolí budou žít lidé spokojeně, chovat králíky, včely, pěstovat zdravou zeleninu a ještě nabídnou své produkty společně s přístřeším všem slušným bajkerům.

S pozdravem Jan Rejl

[related-post id=“7375″]

Josef Čepelka na své FB stránce umístil reakci na jednotlivé body a připojil jím navrhované řešení:

„Na Vašem webu píšete, že minulý rok navštívilo Čížkovy kameny 7000 trailistů. Když bychom zvolili kompromis, únosná mez pro zdejší biotop je kolem 2000-3000 trailistů ročně za sezónu. Toto množství by mohlo uživit i zdejší hostinec a přitom by nenarušovalo klidný život vesnice. Řešením by mohlo být zavedení zpoplatněných průkazů, které by regulovaly množství trailistů v lese. Příjmy z těchto průkazů by měly sloužit ke zvelebení vesnice, jako je třeba nová silnice přes Lhotu a do Zákoutí. Bylo by ideální, kdyby jste distribuci průkazů zajišťoval Vy skrze trail centrum.“ Píše Čepelka v závěru své odpovědi.