[bsa_pro_ad_space id=7]

Nižší daně, méně byrokracie, více svobody. To je hlavní heslo, které je možné vidět na všech billboardech ODS, jež lemují příjezd do Trutnova. Že to nejsou jen vyprázdněná hesla, se ukazuje již nyní.

S byrokracií v Trutnově už totiž ODS tak trochu zatočila. Jako první vlaštovku by bylo možné zmínit možnost umístit si předvolební plakát na obchod pronajatý od města.

Byrokratické předpisy, které něco podobného zcela vylučovaly, nebo alespoň značně komplikovaly, jsou zřejmě již minulostí a ve městě už také lze nalézt první tři vlaštovky, které těží ze zkroceného molocha a propagují ve svých výlohách kandidáta do nadcházejících poslaneckých voleb.

O tom, jaká byla situace ještě před pěti lety, by mohl vyprávět Martin Věchet, který má od města pronajatý obchůdek na náměstí. V roce 2012 si na něj vyvěsil pozvánku na filmový festival o lidských právech „Jeden svět“, který se měl konat v kině Vesmír. Byrokracie bylo tehdy ještě více než dnes, takže ihned po vyvěšení se objevil úředník z radnice, který požadoval sundání plakátu, neboť ten nijak nesouvisel se sortimentem, který se v obchodě nabízí. V případě, že by nájemce plakát nesundal, město by smlouvu o pronájmu vypovědělo. Informaci o tom tehdy přinesla Česká televize a vyjádřila se i tisková mluvčí města, která uvedla, že chtít po městu, aby v takovém případě přimhouřilo oči, by bylo navádění ke korupčnímu jednání.

 

Od té doby naštěstí uplynulo hodně času a díky snaze ODS se zřejmě podařilo „zlomit“ byrokratického šimla na radnici. Nyní si již majitelé obchůdků mohou do výkladů nebytových prostorů pronajatých od města dávat, co chtějí.

Informace o těchto progresivních změnách se k nim zřejmě zatím ještě nedostala, protože alespoň ve středu města jsou nyní pouze tři obchody, které tuto možnost využívají. Shodou okolností propagují všechny tři to samé, volební plakátek s kandidátem do Poslanecké sněmovny za ODS Mgr. Ivanem Adamcem, který méně byrokracie slibuje. Více svobody a méně byrokracie lze tedy pozorovat, nyní už chybí jen ty nižší daně.

 

[bsa_pro_ad_space id=3]