Bývalá škola Labyrint se bourá, radost z toho nikdo nemá

Velký zájem trutnovských obyvatel vzbudilo rozhodnutí majitelů zbourat historickou budovu ve Vítězné ulici čp. 156. Budovu vlastnilo město Trutnov, které ji v roce 2009 prodalo společnosti Rygesbon a.s. za 8 550 000 Kč.

Historik Vašata pro čtenáře Trutnovinek přiblížil historii budovy. Ta byla součástí komplexu firmy Faltis a původně zde byla mateřská škola pro děti zaměstnanců firmy Johann Faltis, dědicové, která měla sídlo v blízkosti dnešního obchodu Billa. Po druhé světové válce zde sídlila zemská rolnická škola a poté pobočka základní školy. V posledních letech v objektu působila soukromá Jazyková škola Labyrint. (Historický Faltisův objekt, kde kdysi sídlila jazyková škola Labyrint, půjde k zemi)

Škola Labyrint v objektu sídlila od roku 1992. O využití budovy mělo tehdy zájem několik společností, na základě předložených projektů však zvítězil návrh jazykové školy, která později získala jméno Labyrint. Společnost však již objekt několik let nespravuje, byť sídlo zde dle obchodního rejstříku zrušila až minulý rok.

To, že se budova nyní bourá, potvrdil pro Trutnovinky člen představenstva společnosti Rygesbon Jaroslav Rufer. „Budova je staticky narušená a ve špatném technickém stavu. Bude tedy zbourána,“ uvedl Rufer. Proč nechala společnost historicky cennou budovu dospět do tohoto stavu, se však v článku neuvádí.

Vize zdravotnického zařízení neuspěla

Před několika lety se objevily plány, jak budovu využít. Mělo jít o projekt, který by nabízel zdravotní služby, zejména zahraničním zájemcům. Z toho nakonec sešlo a budova chátrala dál. Oblíbili si ji bezdomovci, kteří podle Jaroslava Rufera také zdevastovali interiéry budovy. Jeden z bezdomovců zde také před nějakým časem byl nalezen mrtev, pravděpodobně bez cizího zavinění.

Škoda budovy, říká architekt Veisser

Ing. arch. Veisser se domnívá, že budovy je škoda. Zeptal jsem se ho, zda je nutné se s bouráním v podobných případech smířit.

„Nelze říci, že vzhledem k tomu, že jde o soukromý majetek, nelze s bouráním nic dělat. Nyní je už ale u tohoto případu pozdě, předpokládám, že majitel má veškerá povolení.“

Jaké jsou tedy cesty, jak by se daly historicky cenné budovy v Trutnově zachránit?

„Město např. může na svém území vytipovat hodnotné stavby a majitelům přispět formou dotace na případnou citlivou rekonstrukci. Případně může každý občan iniciovat prohlášení jakékoliv stavby za památku. Formulací žádosti o dokumentaci staveb se rovněž může zabývat památkový odbor města. Možnosti jsou, složitější je definovat hranici mezi soukromým a veřejným zájmem,“ uzavřel Veisser.

Ohledně povolení stavebního úřadu k bourání budovy secesní vily ovšem panují pochybnosti. Informace o tom, že bourání začalo bez platného povolení, však mluvčí města nepopřela ani nepotvrdila (povolení bylo vydáno 7.8.2017).

„Tento případ právě řeší stavební úřad (respektive Odbor výstavby MěÚ Trutnov).
Dokud nebude řízení ukončeno, tak se nemohu vyjádřit,“ uvedla mluvčí města Trutnov Mgr. Michaela Dědková.

Člen představenstva společnosti Rygesbon Jaroslav Rufer působí v mnoha společnostech, byl také jednatelem v zaniklé společnosti NEW DILAC CZ, a.s., která figurovala v kauze, kterou před dvěma lety řešila část opozice v Trutnově. Psali jsme o tom zde:

[related-post id=“4067″] [related-post id=“2471″]