[bsa_pro_ad_space id=7]

Ředitelství silnic a dálnic České republiky již uvolnilo vizualizaci pro poslední úsek dálnice mezi Trutnovem a Polskem.

[su_youtube_advanced url=“https://youtu.be/pxRBNv4Thsk“ width=“700″ autohide=“no“ showinfo=“no“ rel=“no“ modestbranding=“yes“ theme=“light“][su_youtube_advanced url=“https://youtu.be/vC7joyIPK-I“ width=“700″ autohide=“no“ showinfo=“no“ modestbranding=“yes“ theme=“light“]Video[/su_youtube_advanced]

Součástí stavby je 30 mostů, z toho 13 velkých nad 100 m, zejména most Poříčí (715 m), most přes údolí řeky Ličná (480 m) či most Lampertice (400 m). Stavba dále zahrnuje tunel Poříčí (510 m) a tunel Opevnění (430 m). Rozhraní kategorií R 25,5/120 a R 21,5/100 bude situováno za MÚK Střítež. V rámci přípravy stavby byl vybrán zhotovitel dokumentace pro územní rozhodnutí. Je dokončeno geodetické zaměření trasy a byly zahájeny projekční práce a inženýrská činnost související s vydáním územního rozhodnutí. Předpoklad podání žádosti o územní rozhodnutí je ve čtvrtém kvartálu 2017.

V říjnu 2016 bylo vydáno závazné stanovisko k posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Předpokládané náklady na stavbu činí 14,421 miliardy korun.

[bsa_pro_ad_space id=3]