[bsa_pro_ad_space id=7]

„Stimulace veřejnosti ke sportu“ byl název jednoho z bodů na včerejším jednání Zastupitelstva města Trutnov. Zastupitelé měli v tomto případě hlasovat o návrhu obsahujícím tři body:

  1. schválení uzavření smlouvy o poskytování reklamních a propagačních služeb ve věci stimulace veřejnosti ke sportu se společností BK servis s.r.o. (poskytovatel tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti basketbalu, pozn. T.cz) dle předloženého návrhu,
  2. schválení Strategického plánu rozvoje sportu v Trutnově dle předloženého návrhu,
  3. souhlas s provedením konzultace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, případně i s Evropskou komisí ve věci posouzení předložené smlouvy z hlediska veřejné podpory.

Jak řekl starosta Ivan Adamec hned na úvod, město Trutnov se musí rozhodnout, zda chce, nebo nechce mít prvoligové sportovní družstvo. Pokud zní odpověď ano, je třeba vymyslet způsob, jak jej spolufinancovat, neboť přímá dotace v dosavadní výši již dnes není možná.

Model, který byl zvolen, by měl městu Trutnov i nadále poskytovat možnost přispívat na provoz BK servis s.r.o., aniž by se však město vystavovalo postihu či sankcím.

Jádro tohoto nového modelu financování spočívá v tom, že si město Trutnov bude smluvně objednávat u společnosti BK servis s.r.o. reklamní a propagační služby. Součástí smlouvy bude upřesnění, na jakém místě dresu hráčů bude logo „Trutnov, město sportu“ umístěno. Od toho si město Trutnov slibuje několik strategických přínosů:

  •  Vhodnou prezentací sportu lze přitáhnout veřejnost (včetně mládeže) více ke sportu, a to jak k aktivnímu sportu, tak pasivnímu (včetně fandovství).
  •  Zejména u mládeže mohou být naplňovány i cíle v rámci prevence kriminality. Pokud se podaří přitáhnout více dětí ke sportu, zmenší se riziko vzniku sociálněpatologických jevů.
  •  Sportovní zápasy jsou pro část veřejnosti (zejm. stávající fanoušky) zdrojem zábavy.
  •  Neopomenutelným efektem je podpora turistického ruchu.

Logo na dresu je technická záležitost, která se v podstatě hráčů nijak netýká. Druhá část plnění závazků však bude vyžadovat něco „navíc“. Určité procento svého volného času (nebo toho tréninkového) totiž sportovci „investují“ zpět do města.

Jejich vklad je formulován takto:

  • propagace sportu na základních školách v Trutnově v rozsahu minimálně 70 vyučovacích hodin při aktivní účasti alespoň 2 hráček Basket klubu Kara Trutnov profesionální úrovně či jedné této hráčky Basket klubu Kara Trutnov a jejich trenéra/trenérky, 
  • aktivní účast alespoň 2 hráček Basket klubu Kara Trutnov profesionální úrovně na trénincích mládeže v rozsahu minimálně 100 vyučovacích hodin.

V roce 2015 by měla být za tyto služby uhrazena městem částka 772 000 Kč bez DPH a v roce 2016 částka ve výši 628 000 Kč bez DPH.

Přispívání na BK servis s.r.o. výše zmíněnou formou může být aplikováno i na další sportovní kluby, nicméně zatím se jedná o pilotní projekt.

„Musí se nějak začít. A já tvrdím, že pokud to půjde, budou mít možnost se připojit i další sportovci,“ informoval zastupitele starosta Ivan Adamec.

„Financování prvoligových sportů je velký problém všude v Evropě. Na druhou stranu všechno zlé bývá i pro něco dobré. Když už tady tu první ligu máme, tak ji využijme pro mládež. Počítá se s tím, že vrcholové hráčky budou chodit do škol na hodiny tělocviku, na přednášky, že je děti uvidí na vlastní oči a budou mít možnost si s nimi promluvit. To jim může dát dobrý stimul k tomu, aby se o sport zajímaly,“ dodal starosta Ivan Adamec k projednávanému bodu, který zastupitelé po klidné diskusi schválili.

 

[bsa_pro_ad_space id=3]