Radnicni-listy-trutnov

Radniční listy: Informování veřejnosti, nebo agitace? Malování města na růžovo, nebo více prostoru pro opozici? Jaký obsah by měl mít radniční zpravodaj?

Radniční zpravodaje bývají ve městech financovány z městského rozpočtu a jsou zdarma dodávány do všech domácností ve městě.

Denik.cz v článku „Konec boje. Hradečtí zastupitelé mohou psát do zpravodaje čtyřikrát ročně“ informoval o dohadech okolo radničního zpravodaje v Hradci Králové. Půl roku prý trvalo, než zástupci města schválili nová pravidla pro vydávání radničního zpravodaje.

„Zastupitelé by měli mít prostor,“ zaznívá z opozice. Některá města mají jasná pravidla

Zastupitelé mohou nyní v Radničním zpravodaji zveřejňovat své články čtyřikrát ročně, s maximální délkou tisíc znaků na článek.

Omezení na pouhých tisíc znaků jsem nikde v republice nenašel,“ tvrdil zastupitel Martin Hanousek (SZ). Denik.cz také zmiňuje, že zastupitelé v Hradci Králové mohou svým občanům psát své názory na webových stránkách města, kde už omezení délky textu není.

V Trutnově žádné omezení tisíc znaků není, protože možnost publikovat v Radničních listech není zastupitelům umožněna. Své názory na webu města zveřejňovat také nemohou.

Nětkeří opoziční zastupitelé by prý možnost oslovit trutnovské obyvatele velmi ocenili, vedení města se však něčemu takovému brání.

Jaké jsou důvody takového přístupu a jaká je publikační strategie Radničních listů, jsem se ptal tiskové mluvčí MěÚ Trutnov M. Dědkové.

„Primární funkce Radničních listů je ryze informační, nemělo by se jednat o platformu, na níž budou probíhat názorové střety. A to hned z vícero důvodů. Pokud by měl každý zastupitel garantovaný prostor v Radničních listech, ohrozilo by to právě onu základní informační funkci, tedy informovat občany o kulturních, sportovních a jiných akcích a zároveň o záležitostech úředního rázu, neboť Radniční listy jsou právě jednou z informačních platforem městského úřadu. Pravidelně se zde objevují články a akce příspěvkových organizací města, státních organizací, spolků, škol a školek, jednotlivců z řad veřejnosti a dalších subjektů,“ říká Dědková.

Ve Dvoře Králové nad Labem se názorovým střetům naopak nebrání. Žádné množstevní omezení pro zveřejňování příspěvků zastupitelů v radniční tiskovině nemají. Zastupitel může občany informovat, musí se ovšem vejít do rozsahu 2500 znaků.

V Jičíně mají podle serveru Denik.cz zastupitelé k dispozici dokonce 4500 znaků, pokud si o takový prostor v tiskovině města požádají.

Město Trutnov o názorové střety nestojí

Trutnovak: Neuvažuje vedení města, že by dalo do budoucna možnost publikovat zastupitelům alespoň v omezeném rozsahu, tak jako v jiných městech?

TM, M. Dědková: Radniční listy jsou ve stávající podobě koncipovány jako prostor pro informování, nikoli pro názorové střety, které by touto změnou mohly vzniknout. V tom vidíme jejich hodnotu. Je potřeba zdůraznit, že ani rada města či vedení města nepoužívá Radniční listy k prezentaci svých politických či jiných názorů.

Domníváme se, že právě všeobecný (někdy oprávněný, jindy neoprávněný) pocit, že starostové či vedení měst využívají svých tiskovin k prezentaci svých politických cílů, vedl k této diskuzi, která probíhá či probíhala de facto po celé republice. Ale jak jsem již zmínila, jsme pevně přesvědčeni, že toto není případ města Trutnova a že stávající způsob je smysluplný a funkční.

Hydepark na internetu

Možnost prezentovat své názory se zásadně proměnila. Každý má dnes možnost zdarma a svobodně zveřejňovat své názory, připomínky a návrhy na internetu. Pro zastupitele a politiky obecně je dokonce specializovaný publikační systém. Provozují jej parlamentnílisty.cz.

Politici zde mohou publikovat články nebo reagovat na dotazy voličů. Tento systém využívá i město Trutnov (nebo jeho PR agentura) pro publikaci některých svých tiskových výstupů.

Zakázku na vydávání Radničních listů pro město Trutnov vyhrála začátkem léta firma z Brna. Ačkoliv byla její nabídka nižší o 500 000 Kč než nabídka té nejdražší, přesto činí náklady na vydání jednoho čísla Radničních listů více než 100 000 Kč měsíčně. K tomu je třeba ještě přičíst platbu za distribuci 13 370 výtisků do trutnovských domácností.