Jiraskovo-namesti-trutnov
[bsa_pro_ad_space id=7]

Trutnov, 30. 11. 2015 – Projekt rekonstrukce Jiráskova náměstí v Trutnově je u konce. Proběhla regenerace zeleně dle dendrologických posudků, instalace podzemních kontejnerů pro tříděný odpad a byly vytvořeny dvě klidové zóny. Celková investice dosáhla téměř deseti miliónů korun. Značnou část pokryla dotace Státního fondu životního prostředí. „Úplnou novinkou je zprovoznění tzv. knihobudky, ve které si lze číst nebo půjčit zajímavé knihy“, říká Ivan Adamec, starosta Trutnova, a upozorňuje, že náměstí je také nově monitorováno kamerami Městské policie.

knihobudka Trutnov Jiráskovo náměstí
Knihobudka Jiráskovo náměstí

Trutnovské Jiráskovo náměstí doslova prokouklo. V rámci regenerace zeleně byla provedena plošná výsadba keřů, trvalek, okrasných trav včetně nového stromořadí či solitérních stromů. „Na Jiráskově náměstí byly zřízeny dvě hlavní klidové zóny. První ve středu náměstí s vodním prvkem pro oživení celého prostoru hlavně v letních měsících. Druhá se skládá z betonových boxů vybavených dřevěnými lavicemi“, popisuje změny Ivan Adamec a upozorňuje, že velkou novinkou je i kamerový systém napojený na Městskou policii. „Věřím, že se nové náměstí bude líbit všem Trutnovákům“, dodává starosta a přibližuje projekt tzv. knihobudky. „Knihobudky již úspěšně fungují v několika českých městech. Namátkou můžeme zmínit např. Plzeň, Svitavy, Uherské Hradiště nebo Prahu. Jedná se vlastně o nevyužitou telefonní budku, tedy veřejný prostor, který slouží všem zájemcům k výpůjčce či volné výměně přečtených knih.“

[su_carousel source=“media: 3784,3785,3786,3787,3788,3789,3790,3791,3792,3793,3794″ link=“lightbox“ width=“340″ height=“400″ scroll=“3″ title=“no“ mousewheel=“no“][su_carousel source=“media: 3451,3452,3453″ link=“lightbox“ width=“360″ height=“400″ items=“2″ scroll=“2″ title=“no“ mousewheel=“no“][/su_carousel]

Vedení města Trutnova se rozhodlo provozovat tzv. knihobudku prostřednictvím vybrané organizace, a to vždy po určitou předem vymezenou dobu. Jako první se o knihobudku bude starat Městská knihovna Trutnov. „Projektem knihobudky jsme chtěli podtrhnout relaxační ráz nového náměstí“, vysvětluje Ivan Adamec.

Zpracovatelem projektu obnovy náměstí byla společnost RSU s.r.o. Trutnov a dodavateli pak sdružení BAK stavební společnost a.s. a Stavebně dopravní Trutnov s.r.o. Náklady na revitalizaci náměstí činily 8 337 571 Kč, z toho  6 670 057 Kč pokryla dotace SFŽP. Vlastní investice města Trutnov tak činila 1 667 514 Kč. Náklady na kontejnery tříděného odpadu pak činily dalších 954 700 Kč. „Nové kontejnery jsou zhruba pětkrát větší než ty původní, ale hlavně jsou zapuštěny do podzemí a neruší nový moderní vzhled náměstí. Nad zemí jsou pouze sloupky pro vkládání odpadu“, říká starosta.

Na jaře příštího roku proběhnou finální zahradnické práce a náměstí bude osázeno  další zelení, až poté se uskuteční symbolické slavnostní otevření. „Náměstí bude předáno dodavatelem do rukou města již toto pondělí, slavnostní stříhání pásky jsme naplánovali na jaro kvůli příznivějšímu počasí i kvůli finální podobě náměstí včetně zeleně“, uzavírá Adamec.

[su_youtube_advanced url=“https://youtu.be/rMq5KrovRoQ“ width=“700″ rel=“no“ modestbranding=“yes“][/su_youtube_advanced]

t.z. M.Dědková

[bsa_pro_ad_space id=3]