Country Club Bonanza v Trutnově končí. Budova se prodává

Legendární Country Club Bonanza po letech končí. Budova (Kulturní klub Nivy), ve které se klub nachází, byla již dlouhodobě nabízena k prodeji, nikdo však o ni zájem neprojevil. Rada města Trutnov nedávno odsouhlasila prodej této budovy včetně pozemku za odhadní cenu 3,8 milionu Královéhradeckému kraji.

Tisková mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nám sdělila, že  kraj uvažuje o odkupu nemovitosti za účelem vytvoření Centra duševního zdraví, neboť jeho příspěvková organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov (SOL) má záměr zapojit své zařízení RIAPS v novém programovacím období 2014–2020 do projektu v Národní strategii v péči o duševní zdraví. Tento projekt má za úkol transformovat psychiatrickou péči, deinstitucionalizovat ji a přesunout těžiště péče do komunity. S tím by právě souvisel vznik Centra duševního zdraví v Trutnově. I podle dřívějších vyjádření ministra zdravotnictví by měla do roku 2017 vzniknout asi třicítka těchto center po celé České republice.

V centru se bude spojovat jak psychiatrická, tak i sociální pomoc. Centrum by mělo fungovat jako jakýsi mezistupeň mezi dlouhodobými léčebnami, akutními lůžky v nemocnicích a ambulantní pomocí s cílem maximální podpory začlenění klientů-pacientů do jejich vlastního sociálního prostředí.

Konkrétně se bude díky centru předcházet hospitalizacím, nebo naopak dojde ke zkrácení jejich délky, bude se koordinovat péče o duševně nemocné i přechod mezi psychiatrickou nemocnicí a ambulancí.

„Centra duševního zdraví se mají budovat v ČR pro spádovou oblast 100 až 150 tis. obyvatel, což odpovídá v počtu se 119 814 obyvateli okresu Trutnov. Vhodným prostorem pro vznik Centra duševního zdraví v Královéhradeckém kraji se jeví budova č. p. 57  v majetku města Trutnova, sousedící se současným RIAPSem (středisko SOLu), který poskytuje psychosociální a zdravotní služby příbuzného charakteru, a tak by byla přímo ideálním spojením pro spádové území Trutnovska. O odkupu budovy bude ještě rozhodovat Rada Královéhradeckého kraje a následně zastupitelé Královéhradeckého kraje,“ uvedla pro Trutnovák tisková mluvčí Martina Götzová z Královéhradeckého kraje.

Kulturní klub Nivy spadal pod  Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. Trutnovák se tedy obrátil na jeho ředitele Libora Kasíka s několika dotazy:

Trut: Proč vlastně prodej? Nedostávají se snad finance na údržbu? Není pronájem z prostor dostatečný? Vyčerpal se koncept Kulturního klubu Nivy?

L.K.:V zásadě je to skutečně mix toho, co jste sám zmínil ve své otázce. Je pravdou, že budova si na sebe nevydělá – je-li pojímána jako prostor pro aktivity některých subjektů –, zároveň držet ji podle mého názoru postrádá i smysl vzhledem ke kultuře v Trutnově a kultuře obecně.

Předně je správné uvést, že záměr města prodat objekt trvá již několik let, já osobně jsem jej neinicioval, ale vnímám ho jako logický. Dlouhou dobu se bohužel nenašel žádný kupec – až teď. A jsem přesvědčen, že takto to bude mít smysl.

V současné době využívají objekt dlouhodobě BeneDance Art Team, Defect de-ice, SVČ, StarWest a H-Kvintet. Tam se (kromě SVČ) jedná vždy o reciproční smlouvy, které na nás de facto přešly z Domu kultury. Dané uskupení dostane pronájem sálu v daných hodinách, my je pak využíváme při akcích, které pořádáme, jako pořadatelé či účinkující. I tento způsob je ale již v podstatě přežitý, protože při akcích jako Večer Duchů, Strašidláci a další stále méně využíváme jejich služeb – snažíme se akcím dávat novou filozofii, plánujeme (a už to i děláme) větší využití světel, projekcí, mappingu atd. Čili to je ten důvod určité vyčerpanosti, na kterou jste se ptal. Samozřejmě s těmi subjekty budeme jednat o možném budoucím využití například prostor Národního domu.

Co se vlastní ekonomiky týče, krom těchto výše zmíněných subjektů ještě probíhá pronájem jednoho bytu a Country clubu, ale celkový výsledek za rok 2014 byl cca –160 000. Zároveň jsou nutně potřeba další opravy a investice – to je důvod ekonomický.

Tyto potřebné investice zcela jistě dodá nový majitel – kraj, který na Nivách zřídí Centrum duševního zdraví, jež bude logicky navázáno na RIAPS. Celostátní projekt těchto center je poměrně štědře dotován z unijních zdrojů, včetně financí na výstavbu či rekonstrukce objektů, takže je to vlastně dost unikátní šance k tomu, aby se objekt zrekonstruoval a našel smysluplné využití,“ informoval Trutnovák ředitel Kasík.  

Provozovatelům Clubu Bonanza se změna vlastníka nelíbí. Fakticky je to totiž konec klubu v těchto prostorách. Provozovatel se rozhodl situaci zvrátit s pomocí petice, kterou prý doposud podepsalo téměř  200 lidí.  V některém z dalších článků přineseme s někým z Clubu Bonanza rozhovor.  

 

Podobné články

Revoluce v Trutnově začala!

5 roky publikováno

Jste mrtvý muž?

5 roky publikováno