[bsa_pro_ad_space id=7]

Hudební festival na trutnovském Bojišti již začal a informace o tom již předávají vybraná média. Tento festival je však na Bojišti jednou za rok, zatímco areál Bojiště je tu s námi neustále, den za dnem a měl by sloužit trutnovským občanům. Je tomu tak? Nezaujatému pozorovateli se naopak zdá, že jen chátrá a rozpadá se. Proč to tak je?

Než se na to zeptáme městských úředníků, připomeňme si nejprve dobový článek, starý 18 let, který napsal Aleš Vaníček pro Krkonošské noviny.

Bude přírodní kulturní areál Na Bojišti opět sloužit obyvatelům města častěji než jedenkrát za rok?

(Dnes už to víme. Bude to minimálně dvakrát. Ale rozhodně to nebude díky aktivitám nájemce areálu. Pzn.T.cz)

„Po otevření obálek výběrového řízení na nájemce areálu bývalého PKS (přírodního kulturního střediska) Na Bojišti ustanovili členové městské rady komisi, která se bude zabývat vyhodnocením jednotlivých nabídek a předložením návrhů městskému zastupitelstvu.

V termínu pro přijímání nabídek se přihlásili celkem tři zájemci. Těmi jsou skupina podnikatelů zastoupená Petrem Šošovičkou z Mladých Buků, dále firma Interio – n, s.r.o., zastoupená panem Nývltem a dále Geronimo agency s Martinem Věchetem. Po termínu došla ještě přihláška od M. Syrovátky z Mladých Buků.

Prvním a zároveň posledním nájemcem areálu byl Jakub Daniel, který však neplnil smluvní podmínky, a proto s ním byl nájemní vztah ukončen.

… Pro sjednání pronájmu byly stanoveny určité zásady, které budou pro nového nájemce závazné. Například bude povinen areál dvakrát ročně bezplatně poskytovat pro akce pořádané městem či v jeho spolupráci. Zároveň bude muset ve vlastní režii v letních měsících provozovat kino, a to minimálně jedenkrát týdně.

Mezi další podmínky patří zajištění úklidu a údržby, hrazení provozních nákladů, zajištění odvozu odpadků, pojištění pronájmu a podobné.

… Značný důraz je ze strany městského úřadu kladen na to, aby Bojiště sloužilo jako středisko kulturního dění, což musí každý z účastníků výběrového řízení ve svém návrhu přesně specifikovat.

… Z hlediska obyvatel okresního města je vidina nějaké konkrétní činnosti v chátrajícím areálu jistě vítána. Vždyť jedinou větší akcí za poslední roky je zde pořádání rockového Open Air Music Festivalu, který přestože je v České republice svého druhu největší, manko celoroční nečinnosti nedožene.

… Ať vyhraje kdokoliv, lze doufat, že pronajímatelé budou striktně trvat na dodržování podmínek a lidé tak budou mít možnost zavítat na Bojiště častěji.“ Konec z úryvku novinového článku z roku 1997.

Otázka po přečtení článku se doslova nabízí: Trvali striktně pronajímatelé na dodržování sjednaných podmínek?

Co se to stalo s Bojištěm? Proč město netrvalo na tom, aby byly sjednané podmínky plněny? Proč nepronajalo areál někomu jinému, když se ukázalo, že současný nájemce není schopen své „sliby“ uskutečnit?

To jsou všechno otázky, které napadnou snad každého nezaujatého pozorovatele. Ve skutečnosti to však nemusí být tak, jak to vypadá. Možná máme jen málo informací.

Město Trutnov nám k výše uvedenému ústy mluvčí Ing. Svobodové poskytlo následující vysvětlení:

„Stávající nájemní vztah k areálu Bojiště upravuje nájemní smlouva uzavřená dne 4. 12. 2009 na dobu určitou, od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2016.

Záměr města pronajmout předmět smlouvy stávajícímu nájemci byl dle zákona zveřejněn od 3. 11. 2009 do 19. 11. 2009 a město k tomuto záměru neobdrželo žádné námitky ani jiné nabídky čili o nájem areálu neprojevil zájem žádný jiný subjekt.

Podmínky nájemní smlouvy jsou plněny, nájemce každoročně předkládá městu roční plány oprav a investic, které jsou po projednání a schválení realizovány. Sjednané nájemné je v podstatě reinvestováno zpět do areálu, zásadní změna jeho podoby, která by umožnila širší využívání v průběhu celého roku, by však vyžadovala jednorázovou investici o několik řádů vyšší.

Možná řešení budoucnosti areálu by měla být součástí aktuálně probíhající aktualizace strategického plánu rozvoje města Trutnova.“  …. Pokračování v tištěné verzi.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Celý článek najdete v tištěném čísle 5 vydání regionálních nezávislých novin Trutnovák. 

[bsa_pro_ad_space id=3]