[bsa_pro_ad_space id=7]

Cyklostezku Starý Rokytník Houska by už nemělo nic ohrozit. Jak uvedl starosta Adamec na včerejším jednání zastupitelstva, smlouva o dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury je podepsána.

Na jednání zastupitelstva uvedl, že jej před čtrnácti dny ze Státního fondu kontaktovali, protože jim tam dorazil dopis od zastupitelky I. Řezníčkové (KSČM), ve kterém upozorňuje na možné problémy, které by město s cyklostezkou mohlo mít. Starosta uvedl, že se sešel s kompetentními úředníky, vše si vysvětlili a oni udělali první kontrolu. Následně jej informovali, že je vše v pořádku. Starosta tedy dotační smlouvu v pátek 19.6.2015 podepsal.

„Obavy o ohrožení dotace, které tu byly, jsou naprosto liché“ informoval zastupitele starosta Ivan Adamec.

Zastupitelka I. Řezníčková uvedla, že při jednání na SFDI ji náměstek ředitele sdělil, že chápe pochybnosti občanů, neboť to, jak byla akce prezentována v diskusi na zastupitelstvu, nepovažuje za šťastné.

„Dokonce mi potvrdil to, že záměr, který neustále v důvodových zprávách uvádíme, tj. doprava lidí do práce na kole, že ho ani oni neshledávají jako hlavní účel této akce.“ Informovala Řezníčková zastupitele.

Řezníčkové prý SFDI dosud neodpověděl a tím podle ní porušil lhůtu 30 dnů, kterou má podle Správního řádu na odpověď.  Jak nás však informovala Terezie Bezkočková ze sekretariátu ředitele SFDI,  pro takovýto druh písemnosti, jakým byla zaslaná žádost paní Řezníčkové, není stanovena žádná lhůta pro vyřízení.

[su_box title=“Odpověď Státního fondu dopravní infrastruktury“ style=“glass“ box_color=“#1e9697″ radius=“9″]„…na základě Vašeho dopisu a následného telefonátu, ve tomas-blecha_SFDIkterém upozorňujete na účelovost příspěvku poskytnutého Z rozpočtu SFDI na akci „Cyklostezka Starý Rokytník – Bojiště Il“ jsem se Vaším podnětem zabýval a zasílám následující Stanovisko. Navržená cyklostezka dle mého názoru splňuje avizovaný cíl akce a odvádí cyklisty a chodce z frekventovaných komunikací pro motorová vozidla do bezpečného provozu. S ohledem na to, že se jedná o smíšenou cyklostezku označenou dopravní značkou C9, může být tato využívána i dalšími uživateli vč. in-line bruslařů a běžci na kolečkových lyžích.“( Z odpovědi na podnět I.Řezníčkové od Ing. Tomáše Blechy, náměstka ředitele.)[/su_box]

Starosta také zastupitele informoval, že město nyní začíná pracovat na projektu další etapy cyklostezky na Poříčí. Cena se prý bude pohybovat okolo 8 milionů korun. Město se pokusí na stavbu získat dotaci.

„Vize je taková, že se bude pokračovat dál podél řeky až do Poříčí a následně propojení do Úpice a potom dál, už po jiné linií směrem do Babiččina údolí.“ Řekl starosta Adamec

Nakonec dostal možnost promluvit i zástupce “Petice na podporu výstavby cyklostezky na Housce”. Petici podpořilo 381 občanů Trutnova. Starosta Adamec řekl že vidí petici jakou souboj ideí, a že se mu počet odpůrců nezdá tak velký, aby město nějak zásadně měnilo svá stanoviska.

Starosta také upozorňoval na fakt, že zásadní odpůrce cyklostezky mezi zastupiteli (Martin Jiránek) se na jednání bez udání důvodů nedostavil.

 

 

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply