Demolice historické Faltisovy vily v Trutnově začala bez povolení

Demolice sto let staré historické budovy, tzv. Faltisovy vily, probíhala bez pravomocného povolení stavebním úřadem. Informoval o tom správní odbor města Trutnova.

Když byla v srpnu tohoto roku započata demolice historického objektu ve Vítězné ulici, málokoho by napadlo, že se tak děje bez platného povolení stavebního úřadu.

„Dále Vám sděluji, že s ohledem na skutečnost, že s bouráním bývalé Faltisovy vily bylo započato dříve, než bylo stavebním úřadem pravomocně povoleno, bylo zahájeno správní řízeni o uložení sankce za porušeni stavebního zákona,“ uvedl Mgr. Jiří Ratajík, vedoucí správního odboru MěÚ v Trutnově, ve své reakci na žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Člen představenstva společnosti Rygesbon a.s., která vlastnila zbouranou vilu, Jaroslav Rufer figuroval také ve společnosti NEW DILAC CZ, a.s., se kterou byl v rozepři trutnovský zastupitel Mgr. Petr Sobotka.

Faltisova vila těsně před konečným zánikem

Ten spolu se svým kolegou z koalice Žít v Trutnově Ing. Jaroslavem Andrlem, Ph.D., ve své reportáži upozorňoval na nerovný přístup města Trutnova k developerům, konkrétně k firmě NEW DILAC CZ, a.s, která podle nich získala od města Trutnova neoprávněnou podporu. Své výhrady prezentovali ve videu, o kterém se vyjádřili zástupci nyní již zaniklé firmy jako o lživém a poškozujícím a na základě něhož žádají o písemnou omluvu a finanční kompenzaci, celkem ve výši 500 000 Kč. Teoreticky hrozí nyní stejně vysoká pokuta, tedy až 500 000 Kč, společnosti Rygesbon a.s za to, že prováděla demolici bez platného povolení stavebního úřadu.