Informace ohledně reorganizace v nemocnici Trutnov

Aktualizace: 25.4.2016: Za řízení bývalého ředitele Koudeleho se v trutnovské nemocnici odehrálo několik podivných personálních přesunů. Ten nejzběsilejší a nejpodivnější byl však bezesporu okolo technického náměstka Ing. Chrapana. Smutné je, že za lhostejného přihlížení odborů.

lng. Chrapan před nástupem do nemocnice v Trutnově pracoval ve funkci ředitele společnosti ODES s.r.o. Jednalo se o poměrně konsolidovanou firmu, s dostatkem zakázek. Tato skutečnost však firmu od likvidace nezachránila.

“Výhodná koupě”

„Během prvního pololetí roku 2015 převzala společnost ODES s.r.o. na základě doporučení a aktivit Ing. Miroslava Chrapana, který spolupracoval s právníkem advokátní kanceláře „Hartman, Jelínek, Fráňa a partneři“, panem Mgr. Martinem Koudelem (synem bývalého ředitele nemocnice v Trutnově) pohledávku společnosti FERONA a.s. Praha, kterou měla u Rokytnických strojíren ve výši ca 4 000tis Kč a majitel firmy ODES s.r.o. obdržel kontrolní balík akcií Rokytnických strojíren. Ing. Chrapan byl jmenován Statutárním ředitelem Rokytnických strojíren a předsedou dvojčlenné správní rady a měl tak v této firmě neomezené pravomocí.“ Říká Ing. Zdeněk Friml, bývalý prokurista a likvidátor firmy ODES s.r.o. Jaroměř.

[related-post id=“7023″] [related-post id=“5094″]

Vzhůru do likvidace

Firma Rokytnické strojírny neměla tržby ani na pokrytí provozních nákladů, nebyly placeny povinné odvody státu. Potíže byly i s vyplácením mezd, sociálního a zdravotního pojištění.
„V tomto období dával pracovníkům účtárny firmy ODES s.r.o. bez pověření a vědomí jednatele příkazy k provedení plateb z účtů firmy ODES s.r.o. ve prospěch závazků Rokytnických strojíren v celkové výši 1 332 631,47Kč. Ve stejném období nebyla uhrazena částka 3 036 353 Kč zdravotním pojišťovnám a částka 597 008 Kč jako odvod daně ze mzdy. Ing. Chrapan o této situaci neinformoval jednatele ani prokuristu firmy, nebyly podniknuty žádné kroky k dohodám o splátkových kalendářích na úhradu dlužných částek, přestože měla firma ODES s.r.o. na začátku roku 2016 nasmlouvány zakázky ve výši 40 000 000Kč, po výrobní stránce fungovala bez potíží a měla možnost obdržení překlenovacích úvěrů. Společnosti ODES s.r.o. byly proto zablokovány účty, banka zastavila provozní financování a společnost musela přejít nejdříve do likvidace a následně do insolvenčního řízení, které probíhá dosud.
Když bylo kontrolou účetnictví zjištěno, že dává příkaz k provádění plateb ve prospěch Rokytnických strojíren a.s., které nesouvisely se závazky firmy ODES s.r.o. vůči této společnosti, odešel Ing. Miroslav Chrapan v červnu 2016 ze společnosti.“ Uzavírá svou chmurnou zkušenost na působení Ing. Chrapana v ODES s.r.o. Ing. Zdeněk Friml.

Nové koště mete ostošest

Výše řečené nezní jako nejlepší pracovní doporučení. Ing. Chrapan však bez místa dlouho není. Ředitel Koudele přivádí svého nového koně, ekonoma Ing. Chrapana do Trutnovské nemocnice a zaměstnává jej jako technického náměstka.

Ing. Chrapan se brzy po svém nástupu začíná vymezovat vůči dosavadnímu správci nemocnice, Richardu Šafaříkovi. Nejprve vyzkouší jemnou šikanu. Denní podrobný zápis o vykonávané činnosti nebo každodenní povinnost žádat technického náměstka nebo sekretariát o povolení opustit areál nemocnice. Přestože správce nemocnice neobvyklé příkazy plní, Ing. Chrapan s podporou ředitele Koudeleho jeho pracovní pozici zruší pro nadbytečnost.
Je zřejmé, že zájmem Koudeleho a Chrapana bylo zbavit se dlouholetého správce Šafaříka. Co jasné není, je důvod takového kroku. Byli s jeho prací nespokojeni? Žádné písemné vyjádření v tomto smyslu totiž není známo. K dispozici je naopak vyjádření Přemysla Patáka.

Od roku 2000 do roku 2013 byl technickým náměstkem a přímým nadřízeným Šafaříka, Přemysl Paták. Ten k tomu říká: „Svoji práci vždy prováděl zodpovědně a aktivně. Za našeho působení v nemocnici byla v investiční výstavbě a přístrojovém vybavení proinvestována bezmála jedna miliarda korun. Provádět rekonstrukční stavební práce za částečného provozu na různých odděleních by nebylo možné bez vysokého nasazení všech zúčastněných. Pan Šafařík všechny tyto úkoly, včetně údržby nemocnice plnil. Do práce přicházel i mimo pracovní dobu, kdy řešil krizové situace. Za sebe mohu říci, že takto zodpovědného správce bych těžko hledal. Kdo trošku něco ví o fungování technických provozů v nemocnici, určitě nemůže říci, že funkce správce není potřeba.“

Richad Šafařík nebyl jediný, kdo experiment ředitele Koudeleho s technickým náměstkem Chrapanem odnesl. Bez boje své působení v nemocnici kvůli Ing. Chrapanovi vzdala i Ilona Štemberková.
„Ilonu Štemberkovou jsem si vybral v rámci výběrového řízení z velkého počtu uchazečů na pozici techničky a vodohospodáře v rámci technickěho oddělení. Po mém odchodu jí byla pracovní náplň rozšířena a byla navíc zařazena jako provozní referentka na správě budov a vedoucí prádelny. Již toto samo o sobě svědčí o tom, jak kvalitní pracovníci byla.“ Podotýká Přemysl Paták.

[related-post id=“2668″] [related-post id=“7570″]

Ostrý řez, který představenstvo holdingu udělalo, přišel právě včas.

Vzdělání ekonoma není pro technický post ideální, zvláště když ti, kteří práci rozumí, byli postupně likvidování. Richard Šafařík k tomu říká:
„Při nástupu Ing. Chrapana do funkce (červenec 2016) bylo nutno v naší nemocnici do konce roku 2016 provést šest stavebních akcí. Byla zahájena jen jedna (vjezdový systém), která měla být dokončena do konce října 2016 a není dokončena dodnes (22.3.2017). Mimo jiné, když jsem upozornil pana Ing. Chrapana na zabetonování hl. uzávěru vody na přívodu pro nemocnici (firmou, která vjezd prováděla), tak mi sdělil, že k zabetonování nedošlo, že je to jen hlína. Bohužel, po té došlo k havárii na přívodu vody, pracovníci firmy VAK hodinu hledali hl. závěr, museli zavolat bagr, odklidit beton a uzavřít vodu. Mezitím došlo k podemletí vozovky a důsledek jsme mohli vidět. Vjezd do nemocnice byl delší dobu uzavřen.“

Ing. Chrapan byl nakonec odvolán a jeho místo dočasně přijal bývalý technický náměstek Přemysl Paták. Nemocnice již vyhlásila výběrové řízení na nového technického náměstka. Přemysl Paták věří, že se celá situace dá vyřešit, nicméně konstatoval, že když odbory, (jmenovitě p. Řezníčková) spolupracují s vedením nemocnice a nechrání zákonná práva zaměstnanců, je to na pováženou.

Za Richarda Šafaříka se odbory nepostavily, postavili se však za něj samotní zaměstnanci nemocnice. 260 zaměstnanců mu vyjádřilo podporu v petici proti jeho odchodu.

Otázku, proč vše došlo do této situace si kladou všichni zúčastnění. O důvodech se dá pouze spekulovat. Pokud vyloučíme, že byl Ing. Chrapan nějak zdravotně indisponován, mohl by být důvodem požadavek na zvýšení platu technického náměstka. Podle neověřených údajů měl předchozí náměstek okolo čtyřiceti tisíc hrubého. Pokud by měl nový náměstek až o dvacet tisíc více, bylo by třeba někde ty peníze uspořit. Je-li na této hypotéze něco pravdivého, se zřejmě nedozvíme a pro případ “Chrapan” to ani žádný význam nemá. Nemocnice se již odrazila ode dna a pokud půjde vše dobře, podobné excesy by se již opakovat neměly. Pokud nemocnice správce potřebuje, dá se předpokládat, že na něj bude vyhlášeno výběrové řízení. Důvod, proč by jej nemohl vyhrát člověk, který tuto činnost vykonával k všeobecné spokojenosti svého nadřízeného mnoho let, by se asi těžko hledal.

Realita je někde jinde

Pohled Ing. Chrapana na celou kauzu je však jiný. Ve svém vyjádření shrnul výhrady k výše řečenému takto:

K obsahu článku „Teror v trutnovské nemocnici skončil“ sděluji následující:

 • v roce 2015 se objem zakázek společnosti ODES s.r.o. navýšil 4x (z 25 mil. na 100 mil.) a bylo nutné najít partnera pro realizaci zvýšených požadavků na výrobu, které již samotná společnost ODES s.r.o. nemohla sama kapacitně pokrýt.

Bývalý statutární ředitel Rokytnických strojíren Ing. Bernard nabídl formou odkoupení pohledávek firmy Ferona vůči zadluženým Rokytnickým strojírnám (ve výši 6-8 mil Kč) možnost převedení akcií strojíren na firmu ODES s.r.o. Došlo k dohodě a celá pohledávka byla nakonec rozhodnutím Ing. Frimla výhodně odkoupena za cca 4 mil. Kč. Společnost ODES s.r.o. získala celé Rokytnické strojírny za uvedené cca 4 mil. Kč. Jednalo se o velmi výhodnou transakci, která zároveň zajistila možnost realizovat zvýšený objem výroby. Bez tohoto kroku by společnost ODES s.r.o. nemohla dodržet smluvní závazky vůči zákazníkům, což by následně mohlo vést díky vysokým sankcím k likvidaci společnosti.

 • sdělení Ing. Z. Frimla, že jsem ve firmě Rokytnické strojírny a.s. měl neomezené pravomoci jako předseda dvoučlenné správní rady, se nezakládá na pravdě. V té době jsem byl stále zaměstnancem firmy ODES s.r.o, nikoliv Rokytnických strojíren (kde jsem ani nepobíral mzdu). Do Rokytnických strojíren jsem byl vyslán jako krizový manažer, zároveň druhou členkou správní rady byla dcera jednatele firmy ODES s.r.o. Veškerá rozhodnutí probíhala na základě schválení jednatele firmy ODES s.r.o (mého zaměstnavatele, tímto jednatelem byl Ing. Michal Friml-syn ) a druhého člena správní rady Rokytnických strojíren.
 • veškeré příkazy na platby z účtů firmy ODES s.r.o. probíhaly vždy s vědomím jednatele (Ing. Friml ml.), se kterým jsem sdílel i jednu kancelář. A to včetně zmiňovaných plateb ve prospěch Rokytnických strojíren a.s.
 • informace o dluzích na zdravotním pojištění a daních ze mzdy byla ve firmě veřejně známa, tedy i celému vedení. Jako ředitel společnosti (nikoliv jednatel) jsem neměl ze zákona žádnou pravomoc vyjednávat o splátkovém kalendáři s jednotlivými úřady. Toto je kompetence pouze prokuristy a jednatele (tedy otce a syna Frimlových).
 • dále není pravdou, že společnost ODES s.r.o. měla na začátku roku 2016 nasmlouvány zakázky ve výši 40 mil Kč. Realita je taková, že zakázky byly téměř nulové. V tomto období z firmy odešli klíčoví obchodní zástupci. Právě z tohoto důvodu banka odmítla poskytnout společnosti úvěr. Závěru jednání o poskytnutí úvěru jsem se dokonce ani neúčastnil, od 4/2016 jsem již fyzicky působil pouze v Rokytnických strojírnách a.s. (kam jsem byl vyslán) a ve firmě ODES s.r.o. byl jmenován nový ředitel.
 • není mi známa žádná kontrola účetnictví firmy ODES s.r.o, ze které by vyplynuly údajné neoprávněné platby ve prospěch Rokytnických strojíren, tedy platby, které by nesouvisely se závazky společnosti ODES s.r.o vůči Rokytnickým strojírnám (obě společnosti spolu obchodovaly).
 • naopak, ještě v měsíci 6/2016 dlužila firma ODES s.r.o. cca 2 mil. Kč Rokytnickým strojírnám s.r.o., přičemž měsíční obrat strojíren byl cca 1,5 mil. Závazky firmy ODES s.r.o. se naopak od nástupu nového ředitele (4/2016) navyšovaly, firma ODES s.r.o. přestala hradit jakékoliv platby Rokytnickým strojírnám, což bylo pro tuto firmu téměř likvidační (více než 50% výroby Rokytnických strojíren bylo pro ODES s.r.o).
 • z firmy ODES s.r.o. jsem odešel na vlastní žádost z důvodu nevyplácení mzdy, nikoliv po údajné kontrole účetnictví. K tomuto tvrzení mám k dispozici doklady.

Pokud jde o tvrzení, týkající se mého působení v Oblastní nemocnici Trutnov a.s., na pozici technického náměstka, mohu sdělit toto:

 • ihned při nástupu do funkce technického náměstka jsem od představenstva dostal zadání řešit neuspokojivou situaci technického úseku, včetně záchrany prioritních projektů. Řešení neuspokojivé situace mého úseku spočívalo, krom jiného, ve snaze zefektivnit činnost správce nemocnice p. Šafaříka. Tento proces probíhal standardními nástroji, v souladu se zákoníkem práce, jakými jsou výkaz práce denní činnosti nebo souhlas nadřízeného s opuštěním areálu v rámci pracovní doby. Tyto nástroje byly využívány pro většinu mých podřízených a sám jsem je za svou osobu (pro mé nadřízené) používal taktéž. Zásadně a důrazně odmítám nazývat tyto postupy šikanou. Ostatně výsledkem hodnocení časového snímku pracovního dne správce bylo zjištěno, že odborné činnosti související s výkonem jeho funkce obnáší cca 2 hod. denně. Ostatní činnosti jsou zastupitelné jinými zaměstnanci – členy týmu. Tito zaměstnanci později, po zrušení místa správce ONT a.s. pro nadbytečnost, také tyto činnosti bez problémů převzali. Až do mého odvolání se nevyskytl žádný vážnější problém.                                                                     Výsledným efektem byla plánovaná úspora cca 0.5 mil Kč. Zrušení pozice správce pro nadbytečnost (organizační změna) bylo rozhodnuto představenstvem ONT a.s.
 • dále upřesňuji, že o mém odvolání nerozhodlo představenstvo Zdravotnického holdingu (jak je uvedeno v článku), dokonce ani představenstvo samotné nemocnice. Jednalo se o rozhodnutí  jediného člověka, dočasného ředitele nemocnice MUDr. Šimáka.
 • pokud jde o mé vzdělání (kvalifikaci) je nejen ekonomického směru, ale absolvoval jsem i 8 semestrů technického směru. Předchozí, ani současný technický náměstek nemají žádnou vysokou školu.
 • není mi známo, že by kromě p. Šafaříka ukončil pracovní poměr ze strany zaměstnavatele jakýkoliv další zaměstnanec, ani to nebylo v plánu. Naopak, někteří noví zaměstnanci byli přijati. Ohrazuji se tímto proti tvrzení o postupné likvidaci zaměstnanců. Naopak jsem já osobně byl opakovaně terčem osobních útoků, včetně vylepování a rozdávání pomluvného textu o mém působení ve firmě ODES s.r.o., který je citován i v tomto článku a který mimochodem nikde není podepsán vlastní rukou údajným autorem…

p. Šafaříkem zmiňované projekty (stavební práce) nebyly podmíněny realizací do konce roku 2016. Uvedené se nezakládá na pravdě. Kromě toho v drtivé většině jde o projekty organizované Královéhradeckým krajem (jako zřizovatelem), nikoliv samotnou nemocnicí, a to včetně uváděného vjezdového systému. Areál nemocnice je majetkem kraje. Informaci o údajném zabetonování hlavního uzávěru vody jsem nikdy neměl k dispozici jako potvrzenou a v zamrzlé půdě by nebylo možní ji ani ověřit. Z doložených fotografií toto nebylo rozpoznatelné. Přesto jsem dostupné informace předal investorovi (kraj).