[bsa_pro_ad_space id=7]

Za posledních dvacet let se zvedl průměrný věk mužů o sedm let. Nyní se průměrně dožívají 74,4 roku. Ženy si polepšily o pět let a dožívají se v průměru 80,6 roku. I to je jeden z důvodů, proč dítě narozené v roce 2000 bude vstupovat do důchodu až v 70 letech.

Nevíme jaké budou pracovní nabídky za padesát let, pravdou však je, že pro současného padesátníka, který má před sebou ještě nejméně čtrnáct let pracovního procesu, není vůbec jednoduché najít zaměstnání. Pro firmy a podniky se zdají být atraktivní spíše mladší ročníky, podle personalistů tak do 45 let věku. Listina základních práv a svobod říká: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, rodu nebo jiného postavení.“ “Přišel jsem se zeptat, zda pro mne mají místo. Prý nic volného nemají. O dva dny později jsem se dozvěděl, že přijali dva nové zaměstnance ze Slovenska.” Říká pán, který prý zkusil štěstí v nejmenované prosperující firmě, prezentující se jako kulturní mecenáš. Pán měl ovšem smůlu, překročil totiž padesátku. Pro personalisty je to “mrtvý muž”, narozdíl od “živého muže”, který nemá více než 45 let. Job_search

Právo u nás rozlišuje dva typy diskriminace: Přímá diskriminace je případ, kdy se s určitou osobou zachází méně výhodně, než s osobami jinými, z důvodů jež jsou zakázané (rasa, pohlaví, věk..). Nepřímá diskriminace je případ, kdy je méně výhodné zacházení s určitou osobou ve srovnání s osobami jinými, avšak na rozdíl od diskriminace přímé, se tak děje na základě zdánlivě neutrálního opatření nebo pravidla. Nepřímou diskriminací, například z důvodu zdravotního stavu, je odmítnutí nebo opomenutí přijmout opatření, která jsou v konkrétním případě nezbytná, aby fyzická osoba se zdravotním postižením měla přístup k zaměstnání.

Pro tento článek je podstatný fakt, že zaměstnavatel nesmí zaměstnance z důvodu jejich věku diskriminovat. Výjimkou tu může být požadavek minimálního věku nebo minimální doby praxe pro výkon některých povolání (senátor, poslanec…). Na personálním oddělení úspěšné firmy se proto “mrtvý muž” nedozví, že nesplňuje věkový požadavek, protože to je nezákonné. Dozví se zřejmě, že “momentálně” žádné volné místo není. O tom, zda je to pravda či ne, zda byl odmítnut z nezákonných příčin, se “mrtvý muž” nemá šanci dozvědět. Pokud tedy náhodou nezná někoho, kdo ve firmě pracuje a o přijmutí jiného pracovníka (“živého muže”) jej informuje. Tato informace mu však k ničemu není. Jediný výsledek je ten, že při každém odkazu na danou “úspěšnou firmu” se mu v krku objeví hořkost.

workoholik_joke

Ředitel úřadu práce v Trutnově Mgr. Staněk k tomu říká: “Tato situace se nás týká v případě, že se jedná o uchazeče vedené u nás na úřadu práce. Pokud od nás dostanou doporučení k zaměstnavateli, který je nepřijme, vycházíme z toho, co jim zaměstnavatel na toto doporučení napsal. Pokud by napsal, že pracovníka nepřijímá z důvodu, že je místo již obsazené a měl by u nás na toto místo další inzerát, takový inzerát bychom okamžitě stornovali a takovému zaměstnavateli bychom již další uchazeče neposílali.”

A na koho by se tedy podle vašeho názoru měli obrátit uchazeči o zaměstnání, kteří mají podezření, že jsou díky svému věku v přijímacím řízení diskriminováni? “Domnívám se, že v tomto případě by se měli zkusit obrátit na Oblastní inspektorát práce.”

Zkoušel jsem se dovolat na tento úřad, ale jednotliví referenti telefony nezvedali a na ústředně mi bylo sděleno, že poradenství je možné pouze v pondělí a ve středu. Podle průzkumu pracovního portálu Profesia se s diskriminací na trhu práce již setkali tři ze čtyř Čechů. Zatímco v minulosti bylo nejčastějším důvodem diskriminace “nevhodné” pohlaví, dnes to je již z padesáti procent právě věk. Zaměstnanci po padesátce přicházejí o místa při restrukturalizaci pracovních míst často jako první. V takovém případě radí ředitel Trutnovského úřadu co nejdříve se zaevidovat na ÚP. “Máme tu nové programy právě pro tyto případy, které poběží až do roku 2020 – 2021. V současné době běží čtyři programy, zaměřené právě na uchazeče starší padesáti let a úspěšně se nám daří tyto lidi umisťovat na trhu práce. Navíc jsou uchazeči v této kategorii výrazněji podporováni, než klasičtí uchazeči, nespadající do tohoto programu.” Uzavírá ředitel Trutnovského úřadu práce Mgr. Václav Staněk.

Zdá se, že dnešní padesátník není ten samý padesátník, jako jeho stejně starý vrstevník před sto nebo dvě stě lety. Ten musel především přežít vlastní porod. Úmrtnost byla děsivá (25%), stejně jako množství dětských nemocí, jež na něj čekala. Důležité také bylo nepadnout ve válce, neutrpět fatální úraz a elegantně se vyhnout epidemii tyfu, cholery nebo TBC. Organismus těchto našich předků si musel poradit se špatnou stravou. Z našeho pohledu šlo o stravu značně nevyváženou a jednostrannou, navíc nepravidelnou. O čisté vodě si mohl tento imaginární padesátník nechat jen zdát. Samotné nádrže na tuto vodu se navíc vyráběly z olova, což je, jak dnes víme, poměrně toxická záležitost.

Takovýto padesátník neznal pojem dovolené, jeho pracovní doba činila až osmnáct hodin denně, přičemž nástup do práce byl od čtyř či pěti let věku. Žádné světlo na konci tunelu v podobě důchodu neexistovalo. Jaký byl tento padesátník? Takový padesátník byl jako skála. Doba se však změnila. Člověk už má mnohem příjemnější život, ač se to mnohým nezdá očividné. Máme zákony, vyhlášky a nařízení, které by nám měly v našem dialogu se zaměstnavateli být nápomocné. Někteří zaměstnavatelé se totiž domnívají, že dnešní padesátník není žádné terno. „Existují zaměstnavatelé, kteří si uvědomují zkušenosti starších zaměstnanců. Na druhou stranu se neustále setkáváme s tím, že člověk, kterému je přes 50 let a uchází se o místo, je z pohledu zaměstnavatele neperspektivní, neučí se snadno nové věci. Už při náboru je pak diskriminován na základě věku a pracovní místo mu není nabídnuto,“ tvrdí Nikola Šimandlová, projektová manažerka organizace Alternativa 50+ .

Naštěstí zde v Trutnově máme prosperující firmy, o kterých se dozvídáme z denního tisku nebo při divadelních představeních.. Tyto firmy nás navíc mohou zaměstnat… Pokud tedy nejsme “mrtvý muž”. Zdroje:

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply