Město by se mělo snažit kultivovat veřejný prostor

Absolvent TU Liberec, Fakulty umění a architektury Ing.arch. Jan Veisser je jeden z těch, kteří se zapojili do práce pro nás ostatní. Zajímalo mne, jaké jsou jeho první dojmy z Komise pro výstavbu a rozvoj města v Trutnově, do které zasedl na návrh koalice Žít v Trutnově

Jste nově členem Komise pro výstavbu a rozvoj města v Trutnově. Můžete nám objasnit, čím se tato komise zabývá a jaký přínos by mohla mít její činnost pro obyvatele Trutnova? Sám teprve zjišťuji, jak širokým spektrem témat se zabývá. Obecně jde o kultivaci stavění v Trutnově a nastavování pravidel tak, aby stavební rozvoj Trutnova šel správným směrem. veisser_2Je jak poradním, tak iniciačním orgánem. Zaujímá stanovisko ke všem aktuálním projektům zadaných městem. Připomínkuje změny územního plánu a rozpracované regulační plány, což je nyní také velmi aktuální téma. Ďábel se skrývá v detailech, proto pro kvalifikovaný názor je nutné jejich podrobnou znalost. Doporučuje prodeje nemovitostí města. Zabývá se změnami hranic pozemků a svým poradním hlasem může zasahovat do všech stavebních řízení, jichž je město účastníkem, což jsou např. i různé soukromé záměry jako různé nástavby a přístavby. Byl jsem překvapen, že se v komisi řeší i velmi drobné záměry jako půdní vestavby, či nové vikýře na soukromém domě. Vzhledem k tomu, že se komise schází jednou za měsíc a se stavebníkem, než se najde vhodný kompromis se schází i několikrát, není podle mě pro tuto činnost vhodnou institucí. Takovéto záležitosti by měl řešit městský architekt, který by byl schopen vše se stavebníkem projednat v řádu dnů.

Jaké je vlastně odborné složení komise? Jaké odborné znalosti jsou tam zastoupeny?   V komisi jsou jak architekti a lidé pohybující se ve stavebnictví tak laici. Ještě jsem se se všemi ani nestihl poznat. Myslím, že toto složení je ideální, díky tomu komise nepostrádá ani odbornost, ani se příliš nevzdaluje od každodenní reality.

Na Vašem posledním jednání komise se otevřelo téma regulace reklamy v centru města. Jaký je Váš názor na reklamu se kterou se v centru setkáváme? Pokud jde o některá reklamní áčka na chodnících v podloubí, které často znesnadňují průchod, jsou umístěny na soukromých pozemcích. Může regulovat město i tuto reklamu? A jak byste se díval na možnost, že by město stanovilo nějaký jednotný vzhled pro nosiče této reklamy? Především si myslím, že pro reklamu v centru by měla být stanovena jasná pravidla, která budou jednoduše vyhledatelná a známá všem. Bylo by to jednoduší i pro samotné obchodníky, protože by věděli, že pokud si poutač vyrobí podle pravidel, nebudou mít žádný problém. Dnes vše závisí na libovůli úředníka. To, že se města snaží kultivovat svůj veřejný prostor je v západní Evropě běžné, byl bych rád kdyby se to běžné stalo i u nás. Reklamou se v Trutnově, pokud vím, zabývá pouze vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, takže by každý vlastník „Ačka“ na chodníku měl platit poplatek. Myslím si, že ani toto se příliš nekontroluje. Podloubí je i v již zmíněné vyhlášce zařazeno mezi veřejná prostranství, kde se vybírá poplatek, takže i regulace reklamy v podloubí by měla být řešitelná. Za rozumné bych pokládal omezení maximální velikosti, omezení na jedno „Áčko“ na obchod a stanovení maximální vzdálenosti umístění „Áčka“ od obchodu tak, aby se všechna Áčka nekupila na pěší zóně. Za něco, co by bylo navíc, bych pokládal jakýsi manuál, jak by reklama měla vypadat. Pokud by obchodník tento manuál respektoval, reklama by mu byla automaticky povolena a mohl by mu být např. odpuštěn poplatek. Takový systém by fungoval ku prospěchu všech. Komise už prý několikrát radě určitou regulaci navrhovala, rada ji zatím vždy zamítla. Snad se současnou, částečně obměněnou radu podaří přesvědčit.

Návrh Jana Veissera Radnice Praha – Troja, který získal ocenění za 3D model návrhu na Young Architect Award 2011

Návrh Jana Veissera Radnice Praha – Troja, který získal ocenění za 3D model návrhu na Young Architect Award 2011

 

Navrhl jste, aby bylo zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj města veřejné. Zdá se to celkem logické, ostatní členové komise prý však tímto nápadem nadšeni nebyli. Převážil názor, že výstupem by mělo být rozhodnutí komise a pozadí by mělo zůstat skryto. Faktem je, že je v komisi mnoho nováčků a problematika je natolik široká, že málokdo rozumí problematice, o které se rozhoduje na 100%. Mnohdy jsme si museli upřesňovat o čem vlastně jednáme a jaké jsou možnosti. Často jsme měli zcela rozdílné názory. Tyto části debaty by mohly na veřejnosti působit trapně a dehonestovat naše odborné stanovisko. Prý se rozhoduje i o privátních projektech stavebníků, kdy to není vhodné kvůli jejich soukromí. Pevně doufám, že alespoň u jednání, kde se bude probírat územní plán a případně regulační plány, veřejné jednání prosadím.

Myslíte si, že by měla komise vytvářet nějaké pravidelné výstupy o své činnosti, aby mohli být lidé lépe informováni o budoucím rozvoji města Trutnov? Myslím si, že by se mělo stát standardem tak, jako tomu je v jiných městech, že je podrobný zápis z každého jednání umístěn na internetu. Je absurdní, že jako nastupující člen komise se z veřejných zdrojů nikde nedozvím o čem jednala komise poslední 4 roky. Zápisy jsou přístupné pouze na vyžádání. Chtěl bych také změnit současnou praxi, kdy se projekty zadané městem často do poslední chvíle tají před veřejností. Naopak už samotné zadání by mělo projít veřejnou debatou. Chtěl bych aby se stalo praxí, že samotní architekti projekty pro město veřejně prezentují a připomínky veřejnosti do projektů zapracovávají. Ve Znojmě jsem se takové debaty účastnil. Šlo o projekt na regeneraci náměstí. Součástí byla i procházka s architekty po náměstí a představení všech změn na místě. Byl jsem překvapen velkým zájmem místních. Snad se takovýchto akcí dočkáme i v Trutnově!


  Prekvapeni

Write a Comment

view all comments

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *