Velmi vydatné deště trvající tři dny měli v Krkonoších na svědomí zatím největší dosud známou povodňovou katastrofu z roku 1897. Vernisáž výstavy o této povodni uspořádá Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 13.4. 2017 v 17:00

[related-post id=“6303″] [related-post id=“1569″]

Husté proudy deště, které se na Krkonoše řítily z oblohy, dosáhly svého vrcholu 29. července po 8. hodině
večer. Nad nejvyššími českými horami se snesla hrůzná bouřlivá temná noc, která se podobala biblické potopě, na rozdíl od ní však vstoupila do života tisíců lidí zcela neočekávaně a bez jakéhokoliv varování.
Zvláště obě hlavní řeky, Labe a Úpa, se přeměnily v obrovské vodní proudy, strhávající, bořící a unášející vše, co jim stálo v cestě. Ničivá síla velké vody poškodila všechny krkonošské obce, na české straně hor připravila o život 120 lidí a ve zlém konání pak pokračovala i na dolních tocích řek.

Katastrofické následky povodně r. 1897, nesmírné materiální škody a bolestné ztráty mnoha lidských životů přiměly české zemské úřady k mimořádným krokům. Uvolnily prostředky nejen na odstranění škod, ale také na rozsáhlé hrazenářské práce, které měly do budoucna zabránit opakování tragické pohromy. Současně hledali odborníci její příčiny.

Spatřovali je v mimořádných srážkách, v odlesnění nejvyšších partií hor, neschopných zadržovat dešťové srážky, a také ve stavu vodních toků, které měly být napříště uzpůsobeny k tomu, aby bezpečně odváděly povodňové vody, zabraňovaly erozi, byly proti ní odolné a aby neodnášely z hor valouny, štěrk či písčitou a hlinitou masu nebo stromy rostoucí v jejich blízkosti. (Miroslav Bartoš: 1897 – největší povodeň v Krkonoších)

 

96 clicks
97 clicks