[bsa_pro_ad_space id=7]

Radní Královéhradeckého kraje schválili vyhlášení veřejné zakázky na poskytovatele sociálních služeb v rámci projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V. Cílem projektu je rozšířit současnou nabídku sociálních služeb o další možnosti napříč celým regionem.

V současné době se rozšíření týká podpory samostatného bydlení pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním na Náchodsku, poskytování sociální rehabilitace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností a sociálně znevýhodňující prostředí v oblasti Královédvorska či sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na Vrchlabsku a Trutnovsku.

„Tímto krokem naplňujeme dlouhodobou strategii v oblasti sociálních služeb, kdy dojde k rozšíření stávající sítě, která pojme potřeby našich spoluobčanů do budoucna,“ řekl náměstek hejtmana odpovědný za sociální oblast Vladimír Derner.

Na veřejné zakázky je alokováno přes 11 milionů korun. Projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost a bude probíhat do konce září roku 2021.

tz/KHK

[bsa_pro_ad_space id=3]