[bsa_pro_ad_space id=7]

Stacionář mezi mosty Trutnov poskytuje od února nově službu pro seniory. Díky rekonstrukci prostor je nyní zprovozněno oddělení C, které je určeno osobám starším 55 let s chronickým duševním onemocněním (různé typy demencí, Alzheimerova choroba) a seniorům od 65 let z Trutnova a okolí.

Denní stacionář poskytuje péči osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a (nebo) chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek tak, aby nemocný senior mohl být co nejdéle v domácím prostředí, ale zároveň aby pečující osoba měla prostor pro sebe, aby nepřišla o své soukromí.

[su_carousel source=“media: 9908,9909,9910,9911,9912,9913,9914″ link=“lightbox“ target=“blank“ width=“340″ height=“400″ items=“2″ scroll=“2″ title=“no“ speed=“3000″][su_carousel source=“media: 5409,5410,5411,5412,5413″ link=“lightbox“ target=“blank“ width=“340″ height=“400″ items=“2″ title=“no“ autoplay=“100″ speed=“3000″][su_carousel source=“media: 5347,5348″ link=“lightbox“ target=“blank“ width=“340″ height=“400″ items=“2″ title=“no“ autoplay=“120″ speed=“3000″][su_carousel source=“media: 3451,3452,3453″ link=“lightbox“ width=“360″ height=“400″ items=“2″ scroll=“2″ title=“no“ mousewheel=“no“][/su_carousel]
Foto: Petr Bezděk (www.stacionartrutnov.cz)

Zřizování denních stacionářů pro seniory je trendem současné doby. Denní stacionář by měl navozovat příjemné domácí prostředí, které je uzpůsobené tak, aby vyhovovalo seniorům, kteří do něj dochází. Někteří klienti mohou chodit pravidelně každý den, někteří naopak jen na pár dní nebo pár hodin, případně jen na konkrétní činnosti. Denní stacionář je služba pro seniory s omezenou mobilitou, pro lidi v počátku onemocnění demencí, ale nabízí také službu nemocným, kteří nemohou nebo nechtějí být celý den doma sami. Pro seniory je připravován program, který je koncipován tak, aby je zaujal, zaměřuje se tedy na jejich přání, ale také na fyzickou nebo mentální pohodu.

Stacionář pomáhá

– podporovat klienty v aktivním způsobu života,

– upevňovat a obnovovat potřebné sebeobslužné a mentální schopnosti,

– odstraňovat pocit osamělosti,

– smysluplně naplňovat čas,

– zlepšovat nebo udržet dobrý psychický a fyzický stav klientů,

– začleňování do skupiny vrstevníků,

– rodinným příslušníkům získat potřebný čas k regeneraci či klidné práci.

Stacionář mezi mosty Trutnov má vlastní kuchyň, kde se připravuje dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Stravu lze pro klienty upravit dle požadavků a připravit v souladu s dietními normami. Každý klient má svou vlastní uzamykatelnou skříňku.

Rekonstruované prostory ve stacionáři jsou bezbariérové a jsou vybudovány tak, aby co nejvíce vyhovovaly individuálním potřebám klientů. Ve společenské místnosti se mohou senioři smysluplně zabavit, trénovat paměť a navazovat nová přátelství. Nechybí ani péče o fyzickou kondici (lehké cvičení, protahování, sportovní hry dle individuálních možností klienta). V nově zrekonstruovaných prostorech nechybí ani koupelna pro celkovou koupel imobilních pacientů.

Stacionář mezi mosty v Trutnově vychází vstříc pracovní době pečujících rodin. Četnost pobytu, stejně tak jako dobu příjezdu a odjezdu si klienti určují ve spolupráci se svými rodinami dle svých možností. Denní kapacita stacionáře pro seniory je 20 klientů.

Tým stacionáře čítá 19 lidí včetně vedení a technických pracovníků. Rekonstrukce vnitřních prostor stacionáře stála 6,5 milionu korun, které z devadesáti procent pokryje dotace z Evropské unie. Přestavěno bylo především sociální zařízení, vybudovány byly nové šatny, podlahy, obklady, postavil se výtah pro vozíčkáře a instalovalo se také nové elektrické vedení.

Ceník služeb:

1. Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu 120,- Kč/ hod./ klienta
2. Pomoc při osobní hygieně 120,- Kč/ hod./ klienta
3. Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti 23,- Kč/ hod./ klienta
– Keramika 75,- Kč/ lekce/ klienta
4. Sociálně terapeutické činnosti 23,- Kč/ hod./ klienta
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 23,- Kč/ hod./ klienta
– Rekondiční pobyt 50,- Kč/ den/ klienta
6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 120,- Kč/ hod./ klienta
7. Poskytnutí stravy 55,- Kč/ den
– Dohled při stravování 10,- Kč/ hod./ klienta

 

[bsa_pro_ad_space id=3]