[bsa_pro_ad_space id=7]

Tisková zpráva, 18. 5. 2015 Trutnov

Kontaktní centrum RIAPS Trutnov je jedním ze dvou kontaktních center v Královéhradeckém kraji. Zajišťuje služby pro severní část kraje. Konkrétně poskytuje ambulantní služby v Trutnově a terénní služby na území okresu Trutnov (cca 120 tis. obyvatel), ve městech Trutnov, Hostinné, Vrchlabí, Dvůr Králové n. L., Úpice. Služby však využívají osoby z území celého kraje, ale i celé republiky.

V roce 2014 zaznamenali pracovníci Kontaktního centra RIAPS návrat ke statistickým číslům srovnatelným s rokem 2012. Vedoucí Kontaktního centra Ondřej Čalovka k tomu uvádí: „Na výrazný výkyv směrem k navýšení počtu klientů a kontaktů v roce 2013 měla podstatný vliv amnestie prezidenta. Vězni propuštění na amnestii se na naše centrum obraceli i z toho důvodu, že neměli jinou alternativu. Často byli naprosto bezprizorní, neměli kde se mýt, kde spát. V Trutnově jiná služba pro osoby bez domova neexistuje. A s bezdomovectvím se často pojí zneužívání návykových látek, legálních i nelegálních.“ Rok tedy 2014 znamenal návrat propuštěných zpět do výkonu trestu, případně umístění do léčby či jiných služeb. I z toho důvodu se situace stabilizovala, celkový počet klientů činil 297 osob.

Celkový počet vydaných stříkaček byl rekordní a překročil 80 tisíc vydaných kusů a ukazuje na zodpovědnější přístup k injekčnímu užívání drog. Program i nadále prováděl testování na HIV, žloutenky B a C, Syfilis. Ondřej Čalovka k tomu dodává: „Procentuální rozdělení klientely se příliš nemění. O dvě procenta narostl počet uživatelů s primární drogou pervitin (76%), o jedno procento s primární drogou buprenorfin, heroin či jiných opiátů (6%). O tři procenta naopak poklesl počet klientů s primární drogou alkoholem (12%).„

Vyskytují se však nové trendy a požadavky na služby Kontaktního centra. Na centrum se stále více obracejí pracovníci Orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Objevuje se stále více rodičů, kteří užívají návykové látky. Na tuto problematiku se v centru specializuje Olga Trunečková, která vysvětluje: „Užívání drog samo o sobě není důvodem k odebrání dítěte z rodiny. Většinou ale vede ke zvýšenému dohledu nad matkou či otcem. Odebrání dítěte by mělo být až poslední variantou. Často tato hrozba však slouží jako varovný prst, pokud svou situaci matka nezačne řešit. Ukazuje se jako výhodné, pokud je vyjednána spolupráce mezi OSPODem, klientkou a naším centrem. Pro OSPOD to znamená, že je matka pod kontrolou a není důvod dítě umisťovat do jiné péče, pro matku to znamená, že může vychovávat svoje dítě a současně řešit svou situaci s užíváním návykových látek s odborníky.“ Tato práce je velmi náročná a dlouhodobá. „Nikde není zaručeno, že si daný otec či matka se svým užíváním poradí a zvládne jej. Nicméně je důležité, že klienti z řad rodičů tuto možnost mají. Jedná se o novou naději pro ně samotné, ale i jejich děti.“ uzavírá Trunečková. Tisková zpráva www.riaps.cz

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply