[bsa_pro_ad_space id=7]

Od 1. 6. 2015 zahájí svoji činnost ve městě Trutnově strážníci okrskáři. Okrskáři se rozejdou prozatím po lokalitách v Horním Starém Městě a Poříčí. Postupně městská policie uvažuje o zřízení dalších okrsků ve městě jako příkladně – Kryblice, Šestidomí, Česká čtvrť, Dvoračka, Bojiště a další. Strážník okrskář je aktivní strážník s osobní odpovědností za řešení problému ve svém okrsku – lokalitě, který identifikuje oblasti v daném sektoru, ve kterých je zapotřebí zaměření městské policie. Hlavní činností strážníka okrskáře bude prevence. Bude aktivně vyhledávat rizikové jevy a předvídat, co by se mohlo stát. Bude, jak se říká prognózovat kriminalitu a hledat řešení. Tím, že se strážník–okrskář bude pohybovat v určité lokalitě prakticky neustále se maximálně prohloubí jeho místní znalosti, ať už ve vztahu k místním poměrům, mezilidským vztahům nebo stavu veřejného pořádku.

V rámci obchůzkové činnosti budou okrskáři úzce spolupracovat s Policií ČR, pracovníky MěÚ Trutnov ( příklad. sociální odbor, odbor rozvoje města, stavební odbor, správní odbor) a v neposlední řadě se samotnými občany, pro které má výkon služby prostřednictvím strážníků-okrskářů řadu nesporných výhod. Na strážníka okrskáře se může obrátit každý občan s žádostí o pomoc nebo radu osobně nebo prostřednictvím telefonu či emailu. Strážník okrskář bude povinen oznámené věci řešit a občanům poskytovat zpětnou vazbu.

V souvislosti s navýšením počtu strážníků ve městě: Okrskáři budou na základě svých zjištění v okrsku podporováni hlídkovou službou městské policie. Zvýšením počtu strážníků v ulicích se rozhodně sníží nápad trestné činnosti nejen v uvedených lokalitách, ale i v celém Trutnově. Hlídky z Trutnova nebudou muset v případě nahlášení závadového jednání v lokalitách opouštět své posty v Trutnově. Samotný strážník v uniformě působí preventivně. Pokud stojí strážník na ulici je z 99,9% jisté, že se tam nic nestane. Právě navýšení počtu strážníků v ulicích povede k minimalizaci trestné činnosti. Čísla statistik z událostí nikdy na místě nepomůžou občanům Trutnova, kteří se stanou obětí viktimizace.

KONTAKTY NA OKSKÁŘE MP TU Městská policie Trutnov, Lukáš ŠIMOČKO, STRÁŽNÍK – OKRSKÁŘ – HORNÍ STARÉ MĚSTO, Slovanské náměstí 165, 541 16 , Trutnov, Tel: 499 813 064, mobil: 739 997 703, email: simocko@trutnov.cz

V případě nedostupnosti na výše uvedeném mobilním telefonu volejte kontaktní místo MP, tel.: 499 813 064, v naléhavém případě volejte tísňovou linku 156 Městská policie Trutnov, Vojtěch HUBKA, DiS, STRÁŽNÍK – OKRSKÁŘ – POŘÍČÍ, Slovanské náměstí 165, 541 16 , Trutnov, Tel: 499 813 064, mobil: 739 948 700, email: hubka.vojtech@trutnov.cz

V případě nedostupnosti na výše uvedeném mobilním telefonu volejte kontaktní místo MP, tel.: 499 813 064, v naléhavém případě volejte tísňovou linku 156

Autor Svoboda Radek

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply