Mám dluhy a řeším bydlení. Vím že mám kam jít…

Trutnov 1.6.2015 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS (dále jen NZDM) získalo veřejnou zakázku a z tohoto důvodu se od ledna do září 2015 stalo součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královehradeckém kraji III“.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost služeb sociální prevence, přispívajících k integraci dané cílové skupiny do společnosti a na trh práce. Projekt je zaměřen na starší klienty od patnácti do dvaceti šesti let.Lista NZDM je určené pro děti, mládež a mladé dospělé ve věku od šesti do dvaceti šesti let. Posláním NZDM je podporovat sociální začlenění a pozitivní změny v jejich životním stylu. Klienti tu mají bezpečný prostor k řešení svých problémů v oblastech práce, financí, bydlení, vztahů, zdraví a dalších témat, o kterých nemají s kým mluvit.

„Do Sheltru chodím párkrát týdně, sháněl jsem práci a nemohl na nic narazit. Pracovnice mi pomohly a teď konečně pracuji. Do Sheltru si teď chodím řešit další problémy. Mám dluhy a řeším bydlení. Vím, že mám za kým jít.“ (muž, 20 let)

Během uplynulých pěti měsíců navštívilo NZDM 40 klientů ve věku 15 – 26 let. Bylo jim poskytnuto 1526 služeb. Pro klienty bylo připraveno několik mimořádných akcí, např. nácvik praktických dovedností – zašívání, praní v ruce nebo přišívání knoflíků, návštěva bubeníků s přednáškou, promítání filmu My děti ze stanice Zoo, návštěva bazénu, procházky po Trutnově, zimní opékání buřtů, promítání filmu Cesta ven a další.

selther_2

„Našim cílem je preventivně působit a zamezovat sociálně patologickému chování mládeže. Snažíme se děti a mládež zabavit a ukázat jim alternativy trávení volného času, aby se zbytečně netoulaly po ulicích nebo po hospodách.“ www.riaps.cz/shelter (Foto: Shelter)

V klubu proběhla spousta preventivních akcí. Např. měsíc duben se nesl ve znamení alternativních směrů a subkultur. Klienti se dozvěděli základní informace o punku, skinheads, rapu, lesních mužích, cosplay, gothic, squatterech, alternativních školách a dalších zajímavých tématech. Měsíc květen byl věnován poruchám příjmu potravy, zdravému životnímu stylu a tématu závislostí – na alkoholu, drogách, počítačích, tabáku apod.

Shelter Riaps

„Nabízíme dětem a mládeži pomoc při kontaktu s institucemi a poskytujeme kontakty na navazující služby. To vše neformální cestou při běžných činnostech u hraní deskovek, fotbálku, pití čaje, výtvarných dílnách nebo outdoorových aktivitách. “ www.riaps.cz/shelter (Foto: Shelter)

NZDM funguje již od roku 2001 a každý rok ho opakovaně navštíví bezmála 180 klientů. Pro více informací můžete navštívit naše webové stránky: www.riaps.cz/shelter nebo náš profil na facebooku „NZDM Shelter“.

Write a Comment

view all comments

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *