Odbory v trutnovské nemocnici nového ředitele nechtějí

Nedávná slova MUDr. Martina Limburského o zasahování odborů do řízení nemocnice v Trutnově nabrala hmatatelnou podobu.

Odbory nemocnice v Trutnově se rozhodly poslat hejtmanovi Královéhradeckého kraje otevřený dopis, ve kterém se proti jmenování Limburského ředitelem nemocnice vymezily.

Od pondělí příštího týdne by měl do funkce ředitele trutnovské nemocnice nastoupit MUDr. Martin Limburský. Rozhodla tak dozorčí rada Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Limburský vedl trutnovskou nemocnici mezi roky 1996 a 2013. Nastoupit měl po Jaroslavu Kratochvílovi, který sice vyhrál výběrové řízení, z nemocnice však na vlastní žádost odešel.

„Pan Limburský byl vybrán bez výběrového řízení, kdy jsme oslovili adresně kandidáty, kteří mají předpoklady k vedení nemocnice. Nechtěli jsme tak prodlužovat stávající stav, který v trutnovské nemocnici panuje. Pro Martina Limburského hovořily především jeho dlouholeté zkušenosti nejen z působení v trutnovské nemocnici, kterou vedl sedmnáct let, ale i z jiných manažerských postů v rámci zdravotnických zařízení. Od této změny si slibuji podstatné zlepšení profesních interpersonálních vztahů v oblasti lékařského, ale i v oblasti nelékařského personálu trutnovské nemocnice,“ uvedl před dvěma týdny náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Včera však za odborové orgány při Oblastní nemocnici Trutnov a.s. Jiří Šedivec a MUDr. Zuzana Dubová poslali hejtmanovi kraje otevřený dopis, ve kterém naléhavě žádají o přehodnocení záměru jmenovat Martina Limburského předsedou představenstva.

„Záměr Královéhradeckého kraje a Zdravotnického holdingu jmenovat Martina Limburského je bezprecedentním popřením principu správy věcí veřejných, a to zejména s ohledem na faktický střet zájmů jmenované osoby působící hned v několika dalších firmách, jejichž předmětem podnikání je rovněž poskytování zdravotní péče,“ uvádí ve svém otevřeném dopise místopředseda odborářů Jiří Šedivec a předsedkyně Lékařského odborového klubu Zuzana Dubová.

„Pan ředitel Limburský předložil všechny podklady a čestná prohlášení kvůli případnému střetu zájmů. Všichni členové, zdůrazňuji všichni, tyto materiály akceptovali. Pan Limburský vše řádně doložil,“ reagoval na informace odborářů náměstek Cabicar.

Odboráři v otevřeném dopise dále tvrdí, že na místo ředitele navrhli pět vhodných kandidátů, a stěžují si na nedostatečnou komunikaci.

Předsedkyně odborů trutnovské nemocnice Iva Řezníčková nicméně připustila, že to byl právě náměstek Cabicar, který místopředsedovi Šedivci nabídl, aby se do procesu obsazení místa ředitele za nemocniční odbory zapojil.

„To je pravda,“ připustil Jiří Šedivec. „Někdy kolem poloviny června mne skutečně náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar kontaktoval a proběhl dialog o navrhovaných kandidátech,“ uvedl místopředseda odborů.

Z návrhů, které odbory zaslaly na kraj, však nakonec žádný neuspěl.

„Myslím, že bylo v tomto případě férové oslovit odbory v nemocnici a zjistit jejich stanovisko. Konečné slovo však musí mít Zdravotnický holding, který nese za provoz nemocnice zodpovědnost. Odbory nemůžou řídit nemocnici, to není v jejich kompetenci ani v popisu práce,“ uvedl Aleš Cabicar pro Trutnovák.

Kolik členů Odborový svaz zdravotní a sociální péče a Lékařský odborový klub – svaz českých lékařů v trutnovské nemocnici má, zjistit nelze.

„Členství v odborech a počty členů je chráněný údaj. Tudíž se nesděluje nikomu. Navíc odbory ze zákona zastupují všechny zaměstnance v dané kategorii v případě jakýchkoliv vyjednávání. Kolektivní smlouvy také nejsou jen pro členy,“ uvedla předsedkyně odborů trutnovské nemocnice Iva Řezníčková.

Jak velká skupina zaměstnanců nemocnice je proti novému řediteli M. Limburskému, se tedy prakticky zjistit nedá.