Rozdělování dotací, výběr telefonního operátora, přijímání darů, vyhlašování konkurzu, nový tiskový mluvčí nebo obnovování důvěry města v plavecký oddíl Trutnov. Přinášíme další střípky z dění v našem městě.

Na posledním jednání Rady města se mimo jiné schvalovaly dotace.

Dotaci ve výši 10 000 Kč dostali modeláři Trutnov o.s. na sekání trávy modelářského letiště, dalších 5000 Kč na zabezpečení akce Drakiáda – soutěž v létání draků.

Sportovně střelecký klub Krakonoš dostal 3000 Kč na pořádání veřejného závodu ve střelbě na asfaltové terče o „Putovní pohár města Trutnova.“

Rada také schválila výběrové řízení přes elektronické tržiště na dodávku  tonerů pro MěÚ Trutnov. Bude také vyhlášeno další výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky pro Městský úřad.

Bylo vyhodnocováno výběrové řízení na hlasové a datové komunikace pro MěÚ. Zvítězila společnost T-Mobile Czech Republic a.s., která nabídla nejnižší cenu. Na druhém místě skončila společnost O2 Czech Republic a.s.

První výběrové řízení na komunikační řešení městského úřadu Google Apps for Work bylo zadáno přes elektronické tržiště. Bylo však zrušeno. Firma Netmail s.r.o., která se přihlásila jako jediná (psali jsme zde), totiž nesplnila požadované předpoklady. V opakovaném výběrovém řízení, které se již přes elektronické tržiště nerealizovalo, firma Netmail s.r.o. uspěla.

Bc. Marie Suková se vzdá pracovního místa ředitelky Střediska volného času Trutnov. Na toto místo bude vyhlášen konkurz.

Nadace ČEZ věnovala finanční příspěvek ve výši 49 411 Kč MŠ Tkalcovská na pořízení nových herních prvků na zahradu školky.

Na RM také zaznělo, že v návaznosti na 4 jednání zastupitelstva města, bude provedena kontrola v plaveckém oddílu TJ Loko Trutnov.

Plavecký oddíl pod vedením bývalého zastupitele Tomáše Břeně pravděpodobně "...účelově zneužíval dotace za pronájmy sportovního zařízení".  Upozornil na to Mgr. Radek Horák na výkonném výboru TJ Loko Trutnov 24.6.2015

"...Mě to mrzí také, protože to pak vzbuzuje nedůvěru mezi tou organizací a městem... i to byl jeden z důvodů transformace financování a organizace sportu. Ta nedůvěra tam dlouhodobě bujela..." Řekl na jednání posledního zastupitelstva města Trutnov starosta I. Adamec ohledně dotačních pochybení v plaveckého oddílu.

Kontrola by nyní měla mimo jiné objasnit, zda se tak dělo i v jiných případech, než jenom v tom, který odhalila účetní firma In VV spol s.r.o.

O kauze plaveckého oddílu vyjde na webu Trutnovak samostatná reportáž.

Pokud chcete pracovat na oddělení přestupků odboru správního MěÚ Trutnov, je vyhlášeno výběrové řízení na toto místo.

Výběrové řízení na nového tiskového mluvčího bylo vyhlášeno již koncem srpna a přihlášky bylo možné doručit nejpozději do 22.9.2015.