[bsa_pro_ad_space id=7]

Poříčí a Horní staré Město se dočká nových služeben městské policie. Informaci mimo jiné přinesla idnes.cz ve své Hradecké mutaci.

Článek s titulkem: “Kriminalita na okrajích Trutnova roste, město zvýší počet strážníků” se nelíbil opozičním zastupitelům Ivaně Duffové (ANO 2011) a Ivě Řezníčkové (KSČM). Vadila jim především informace o zvyšování kriminality. Iva Řezníčková a Zdeněk Ondráček (KSČM)  také patří k těm, kteří se při schvalování tohoto bodu na zastupitelstvu zdrželi hlasování.

Zeptal jsem se proto Ivy Řezníčkové: JRR.: Vyrozuměl jsem z Vašeho vyjádření na Facebooku a hlasování na zastupitelstvu, že s navyšováním kapacity městské policie v lokalitách Poříčí a Horním starém městě nesouhlasíte. Pochopil jsem to správně, že považujete toto navýšení za plýtvání, a že tyto peníze by mohly být využity jinde?

I.Ř.: Pokud jde o vyjádření na Facebooku, jedná se spíš o to, že článek z MFD je psán nepravdivě, že titulek říká že kriminalita stoupla, což podle statistik pravda není. Městská i státní policie ve svých zprávách potvrzují opak. Proto se ohradila třeba i kolegyně zastupitelka Mgr. Duffová, která přitom hlasovala pro služebny.

Na Zelené Louce jsem bydlela, pocit nebezpečí jsem tam neměla…

Ohledně názoru mého a kolegy JUDr. Ondráčka ke zřízení služeben (navýšení MP) je náš názor takový, že 5 milionů Kč je velmi vysoká daň za pouhý lepší pocit bezpečnosti občanů, jakási prevence jak je zřízení odůvodňováno…(a naplnění předvolebního slibu části koalice – což pan starosta sdělil na předchozím zastupitelstvu) bez opory v číslech. Sama jsem na Zelené Louce roky bydlela a pocit nebezpečí jsem neměla. Nonstop Když už chceme reagovat na pocity lidí – pocit nebezpečí starších občanů, tak ti ho mají především ve dne, kdy cestou od autobusu nebo z obchodu potkávají různé výrostky… a  ty hlídky jsou přitom na noc, kdy tito lidé už na ulici většinou nejsou… Jistě, každý občan (i já) řekne ANO na co nejvíce policistů v ulicích nebo novou služebnu, ale reálná čísla kriminality žádný zhoršující trend (naopak snižující) nepotvrzují a v situaci, kdy město Trutnov opakovaně říká, že rozpočet je napjatý, odkládá se spousty dalších investic (nebo například v současnosti si stěžují sportovní oddíly pro děti, že dotace jsou příliš nízké), existuje mnoho možností jak takto relativně vysokou částku využít. Jen na okraj chci upozornit, že potřebných 5 mil. (letos to bude samozřejmě méně, část roku je už za námi, 5 mil. vychází v případě plných 12 měsíců) bude nutné najít každý rok v rozpočtu, a že ANI LETOS NEJSOU DOSUD ROZPOČTOVÁNY a budou se teprve hledat. Otázka tedy na co využít peníze jinde je spíš hypotetická, neboť momentálně ani tyto finance nikde neleží… Ale pokud to budu brát tak, že je máme, pak pro klub KSČM je například mnohem důležitější oprava rozbitých chodníků v okrajových částech Trutnova (stále se opakovaně opravuje centrum města a okrajové části podle mnoha občanů nikoho nezajímají) nebo vyšší podpora mládežnického sportu, dále bychom rádi podporovali startovací bydlení (projekt úspěšný v mnoha městech) nebo zřízení azylového domu pro bezdomovce. V kontextu vývoje záměru zřízení služeben je navíc nutné říct, že celou dobu (už od začátku roku) vedení města říkalo, že půjde o minimální náklady na toto opatřební. 5 milionů opravdu minimální náklady nejsou.

Lidé se ptají, kdy už to bude…

Tolik zastupitelka Iva Řezníčková. Ředitel Městské policie Trutnov Mgr. Radek Svoboda na otázku, jak je to se zvyšováním kriminality v těchto lokalitách, odpověděl takto: R.S.: V důvodové zprávě pro zastupitele se skutečně uvádí určitý rozptyl, mezi rokem 2013 a 2014, ale  ta formulace zvýšená kriminalita zahrnuje především zvýšený počet nahlášených událostí. V Poříčí například navýšení hlášení o rušení nočního klidu, krádeže, poškozování automobilů, stejně tak v Horním starém městě, kde je to ještě ve větší míře.

JRR.: Takže jde spíš o nárůst  podnětů od obyvatel v těchto lokacích.

R.S.: Přesně tak. Jde o to, že bychom chtěli MP přiblížit do uvedených oblastí. Nám totiž s množstvím výkonů ve městě nezbývá tolik sil, zabezpečit tyto lokality. Chceme tam tedy směřovat strážníky, kteří na těch nových služebnách budou mít zázemí. Spustit bychom to chtěli od září. Od prvního června bychom rádi zavedli okrskáře, kteří budou mít na starostí lokality Horní staré Město a Poříčí. Budou se seznamovat se svým okrskem, chtěli bychom, aby je ti lidé z uvedených lokalit znali, a aby se na ně mohli obracet se svými podněty. Ti okrskáři budou následně úkolovat hlídky, dle aktuálních potřeb. Okrskář si bude ten svůj úsek prostě hlídat. Z mého pohledu mají občané jak Poříčí tak Horního starého města zájem o zvyšování stavů MP v jejich bydlištích. Píšou mi, volají, chodí za mnou a ptají se, kdy už to bude.

Služebny vzniknou v budovách základních škol Náchodská a Mládežnická. Stav strážníků by se měl navýšit z 38 na 44.

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply