[bsa_pro_ad_space id=7]
Rada_trutnov
Foto Trutnovak.cz

Rada města Trutnov ve svém usnesení ze dne 4. května 2015 schválila výsledky veřejných zakázek, které mají vztah k předvolebním informacím, jež prezentovaly některé politické strany a uskupení (Jak se hospodaří v Trutnově). Názvy veřejných zakázek jsou:

„Nestranný odborný posudek k otázce veškerých nákladů zadavatele na informovanost občanů,  podporu turistického ruchu a propagaci založený na metodě srovnávací“

(Vítěz Vysoká škola ekonomická v Praze cena 59 169,- Kč)

  • „Nestranný odborný posudek k otázce účelnosti nákladů zadavatele na informovanost občanů, podporu turistického ruchu a propagaci a k otázce funkčnosti PR služeb“

(Vítěz FLEISHMAN-HILLARD s. r. o., cena 54 450,- Kč)

  • „Nestranný odborný posudek k otázce souladu zadání veřejné zakázky na PR služby se zákonem a s vnitřními předpisy zadavatele“

(Vítěz Tomáš Zdeněk, Mgr 11 900,- Kč) Celková cena Nestranného odborného posouzení adekvátnosti cenové relace poskytnutých  PR služeb tedy bude 125 519,- Kč

Videoprezentace Martina Jiránka o tom, jak hospodaří město Trutnov

Obrátil jsem se tedy v této souvislosti na tiskovou mluvčí města Trutnova s několika otázkami.

  1. Jaký byl důvod vyhlášení těchto veřejných zakázek?
  2. Je možné je dávat do souvislosti s tvrzením některých opozičních představitelů, že uzavřené smlouvy na PR města Trutnov byly nadhodnocené?
  3. V případě, že by něco takového posudky potvrdily, lze předpokládat, že obdobná smlouva na další období v podobném rozsahu nebude uzavřena?
  4. Jaký bude postup města v případě, že posudky označí náklady za přiměřené?

Zde je odpověď Ing.Svobodové: “K zadání odborných posudků jsme přistoupili na základě dotazů některých zastupitelů. Protože chceme mít k dispozici nezávislý, ale trhem uznávaný názor, oslovili jsme několik vhodných subjektů. Z přihlášených jsme transparentní formou vybrali ty, kteří audit zhotovují. V této fázi nejsou ještě výsledky šetření známy, proto ani na případné otázky, zda byly služby či smlouvy nadhodnocené či nikoliv, nemá smysl odpovídat. Jakmile budou odborné posudky hotové, rádi Vás s nimi seznámíme. Město Trutnov vyhlásilo politiku transparentnosti a tu také dodržuje. Jistě chápete, že v tuto chvíli by bylo předčasné a zároveň velmi nekorektní spekulovat o budoucích krocích. Toto všechno jsou hypotetické otázky. Prosím, vyčkejme výsledků jednotlivých posouzení. Poté již můžeme odpovídat konkrétně. Děkuji za pochopení. S pozdravem Veronika Svobodová”

Co na to opozice? Oslovil jsem také  Ing. Martina Jiránka, zastupitele za koalici Žít v Trutnově, který o uzavřených smlouvách natočil přiloženou prezentaci. Toho se mi nepodařilo nikde dostihnout, takže jsem kontaktoval Petra Sobotku ze Strany Zelených, který se sice nechtěl vyjadřovat za celou koalici, ale byl ochoten vyjádřit svůj osobní názor. Zajímal jsem se, jak hodnotí samotný akt vypsání výše zmíněných veřejných zakázek a zda jeho výsledky bude akceptovat, ať už budou jakékoliv.

Petr Sobotka, Martin Jiránek
Martin Jiránek a Petr Svoboda – Foto Petr Svoboda

Petr Sobotka konstatoval, že samotný akt vyhlášení výše zmíněných VZ je jen další plýtvání veřejnými penězi, neboť už samotný princip, že si město velikosti Trutnova platí PR a ještě v takovém objemu, mu připadá špatný. Věc má dvě roviny. První je, zda byly služby předražené nebo nebyly. Na to bude vypracovaný posudek. Posudek však nebude hodnotit, zda vůbec měla být taková zakázka zadána. Vždyť mnohem větší Hradec Králové své PR zvládá pouze s pomocí tiskové mluvčí.” K výsledkům samotných posudků se prý Petr Sobotka vyjádří až na základě toho, jaká budou obsahovat zdůvodnění. Nicméně pokud Martin Jiránek jako marketingový odborník uvedl, že PR bylo předražené, nemá důvod o této skutečnosti pochybovat.

Rozhovor s tiskovou mluvčí města Trutnov si můžete přečíst v našem článku: Je Trutnov progresivní nebo plýtvá?

Nemám pracovní dobu…

O tom, jak je to v mnohem větším Hradci Králové, jsem si povídal s Ing. Magdalénou Vlčkovou, tiskovou mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

JRR.: Jak to vlastně máte v Hradci na tiskovém odboru? M.V.: My nemáme tiskové pracoviště, já jsem tisková mluvčí a patřím do odboru, kde jsou i další zaměstnanci, patří sem i sekretářky, asistentky jednotlivých náměstků a primátora, nemáme tu nějaké další vnitřní členění. Já jsem tam jako referent a stejně tak vedle mne jsou dva referenti redaktoři, kteří vydávají týdeník, který se jmenuje Radnice a je to tištěný informační zpravodaj města.

JRR: Kdo se u vás stará například o facebookové stránky města? (V Trutnově zajišťuje externí firma + přispívá i mluvčí) M.V.: O to se starám já.

JRR: A co fotky a zprávy na web? M.V.: Ano, to dělám také já. Na web umisťují s mým souhlasem občas také kolegové z kultury a podobně.

JRR.: Když jsem mluvil s tiskovou mluvčí Trutnova, řekla mi, že i u vás v Hradci hodnotíte formu  jakou používáme tady v Trutnově jako velmi progresivní. M.V.: A teď myslíte jakou formu?

JRR.: Myslím právě tu situaci, kdy se vám nějaká externí firma stará o facebookové stránky, dělá setkání s novináři, zkrátka když někdo zvenčí zajišťuje povědomí o tom městě. M.V.: Je pravda, že se tomu tiskovému mluvčímu asi uleví a má potom prostor pro jiné věci, nicméně firma zvenčí zase nemá přístup k našim interním materiálům, například do důvodových zpráv, jednání rady města, je to přenos hodně interních informací, které jsou vyhrazené pouze kmenovým zaměstnancům. Myslím, že by to teoreticky mohlo fungovat, ovšem  prakticky by se to s ohledem na mnou zmiňované důvody obtížně provozovalo, u nás by to ani takto nastavit nešlo. Nehledě na to, že naše vedení města razí cestu úspor a nevyužívání takových služeb je jedna z nich. Co jde, to se snažíme zajistit vlastními silami.

JRR.: Vy sama byste takový servis uvítala? M.V.: Já vám to řeknu takhle. Jak vám řeknou kolegové novináři, já nemám pracovní dobu od do. To znamená, že když někdo zavolá v sobotu, potřebujeme někde něco natočit, tak jdeme natáčet. Když nejsem v Hradci, tak natočíme po telefonu. Mě ta práce prostě baví, je to kus mého života. Je ale možné, že kdyby na té pozici byl někdo, kdo takové pocity nemá, je otázka, jak by to zvládal. Je toho hodně, to přiznávám, nicméně musí si to člověk poskládat. Která záležitost je důležitá, dát přednost třeba novinářům kteří mají před uzávěrkou a večer si dát třeba fotky na Facebook. Říká Magdalena Vlčková, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

Podíval jsem se ještě na tiskové zprávy města Hradec Králové, zda je znát, že nevyužívají servis Komunikační firmy Knowlimits. Najdete je zde: Tiskové zprávy Za měsíc květen tu bylo umístěno 8 tiskových zpráv. Na obdobné stránce města Trutnov: Tiskové zprávy je zatím jedna tisková zpráva. (Mimochodem do naší redakce ještě tato tisková zpráva od Knowlimits ani z města nedorazila) V tomto kontextu bude  výsledek nezávislého posudku na celou problematiku velmi zajímavým čtením.

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply