[bsa_pro_ad_space id=7]

Usedneme na Havlovu lavičku?  Zbyde na Havlovu lavičku? Takové byly titulky článků z poslední doby, které měly jednoho společného jmenovatele. Na jejich pozadí stojí naprosté nepochopení symboliky projektu “Lavičky Václava Havla”. K výše uvedenému patří i poslední číslo časopisu Respekt, kde redaktorka  Ivana Svobodová popsala své pocity ze setkání s Martinem Věchetem. Článek naleznete zde: Adamec versus Věchet..

Ochota sednout za jeden stůl S myšlenkou pamětních míst, které by byly věnované bývalému prezidentovi, přišel český velvyslanec ve Spojených státech amerických, Petr Gandalovič. Oslovil světoznámého architekta a designéra Bořka Šípka a ten přišel s velmi jednoduchým a přitom velmi kreativním designem, který symbolizuje demokratickou otevřenost k dialogu, složeným ze dvou kovových zahradních křesel, spojených s kulatým stolem, jehož středem prorůstá lípa, národní strom České republiky.

Prof. Tomáš Halík, blízký přítel Václava Havla doslova uvedl: “Ta lavička s těmi dvěma židlemi symbolizuje vlastně tu ochotu sednout si za jeden stůl a hovořit spolu. A to si myslím, že je také důležitý odkaz Václava Havla: I když jsme lidé různých názorů, různého politického přesvědčení, různého náboženského přesvědčení, přeci jenom je strašně důležité, abychom si sedli za jeden stůl a hovořili spolu a společně hledali pravdu.“ Jakou pravdu hledala Ivana Svobodová s Martinem Věchetem se podívejme do článku “Adamec versus Věchet.” “… výsledkem bylo, že Věcheta, za nímž jezdí každý rok do města 15 tisíc lidí, jednoduše odepsal. Odsunutí buřičova nápadu na Havlovu ulici a lavičku bylo potom jaksi automatické.”

Pomineme – li tvrzení, že za Martinem Věchetem jezdí každý rok do města Trutnova 15 tisíc lidí (je stejně nadnesené, jako kdybychom tvrdili, že za Michalem Thomesem (Rock For People) jezdí do Hradce 30 tisíc lidí), a soustředíme se na Lavičku, zjistíme, že je to trochu složitější… Vize Lavičky Václava Havla byla jedním z bodů předvolebního programu TOP 09 Trutnov. Nebude tedy od věci, zeptat se přímo u zdroje, jak to vlastně s tou „Lavičkou“ je.

Oslovil jsem Trutnovskou zastupitelku za TOP 09, MUDr. Silvii Šidákovou, jak „problém lavičky“ vidí ona. Zde je její vyjádření:

S.Š: „Vzhledem k tomu, že jsem předplatiletem časopisu Respekt, mi pochopitelně článek „Adamec versus Věchet“ nemohl uniknout. A upřímně ve mě vyvolal pocity překvapení a zmaru. Ráda bych tedy k němu řekla několik slov z pozice člověka, kterého se to osobně týká ( a t.č. i dotýká) Ve volbách do zastupitelstva jsem kandidovala za TOP 09, stejně jako Martin Věchet a všichni jsme byli (stejně jako mnozí v Trutnově ) zajedno, že Trutnovu by Lavička ( vzhledem ke vztahu V. Havla k tomuto městu), obzvlášť slušela. Poté, co jsem se stala radní, začala jsem na tomto tématu pracovat, spojila jsem se s p.ředitelkou Knihovny V. Havla, paní Martou Smolíkovou, kde jsem dostala všechny informace ohledně možné realizace s vizí, že projekt připravíme a následně předložíme městu ke schválení. Každý, kdo se o to zajímá zjistí, že ten projekt  má určité podmínky.. např.: –  je třeba vybrat důstojné místo, které by mělo projít diskusí (architekti, památkáři) –  místo by mělo mít strom lípu (buď již vzrostlou nebo se nově vysadí) –  je třeba, aby byla realizace schválena radou, zastupitelstvem a  aby měla co nejširší podporu občanů.. tzn. aby nebyly spory, odpůrci, má to být symbol smíření, diskuze a dohody.. proto by bylo dobré vyvolat širokou veřejnou debatu   – někdo se o to místo musí do budoucna starat, takže vlastníkem bývá nejčastěji město, či např. muzeum, knihovna apod.. Martin Věchet je znám svými osobními výhradami ke starostovi Trutnova. Téma realizace Lavičky ale není ani nemůže být  osobní záležitostí ..je to téma mnoha lidí v Trutnově, kteří by rádi, aby ten projekt skutečně byl zrealizován. A k tomu je skutečně třeba dohody, pro solitérství zde není místo.  Způsob, kdy se o tomto projektu nezačne ani jednat, nezpracuje se podle stanovených pravidel, ale rovnou se přejde do boje, kdy se vlastně ta myšlenka zneužije pro rozdmýchávání starých sporů ( tak to na mě totiž působí), je přesným opakem toho, co má Lavička V. Havla znamenat a zklamáním pro všechny, kteří o Lavičku v Trutnově stojí. Myslím, že způsob, jakým se Martin Věchet snaží celou věc protlačit, aniž by respektoval základní myšlenky právě Václava Havla, je s významem Lavičky v rozporu. To, že k tomuto boji  využívá media je o to smutnější, staví tím Trutnov do světla neochoty a negativního názoru na tento projekt.. přitom moje zkušenost ze zastupitelstva je úplně opačná. Většina zastupitelů se k myšlence staví zcela pozitivně. Je jen třeba celý projekt sepsat, předložit, zkomunikovat s odborníky a  veřejností.. a pak, doufám, že i schválit.   Přes všechny drobné překážky, které zatím neočekávaně na cestě za Lavičkou zažíváme  pevně věřím, že v Trutnově skutečně Lavička V. Havla nakonec bude, a že Martin Věchet bude u jejího slavnostního předání v první řadě , přestože celou věc spíše dle mého názoru brzdí než popohání….”

T: „Informovala jste autorku článku o výše zmíněných skutečnostech?“ S.Š.: „Ano, své stanovisko jsem jí zaslala.“

Uvnitř jsme všichni stejní…

Covered with Chocolate – Tolerance Stop-Motion Animation – Nominated for Golden Bear from forseesense on Vimeo.

  Two people are pulling a rope competing hands. On a white background.

V jednotě je síla

Lavička Václava Havla bude mít jistě své příznivce, bude mít ale také své tvrdé odpůrce. Ti budou ve svém odporu dozajista jednotní. Nezbývá nakonec než zopakovat co bylo řečeno výše:

“…I když jsme lidé různých názorů, různého politického přesvědčení, různého náboženského přesvědčení, přeci jenom je strašně důležité, abychom si sedli za jeden stůl a hovořili spolu a společně hledali pravdu…“

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply