zastupitele-bk-servis-trutnov

U společnosti BK-servis s.r.o. byla provedena veřejnoprávní kontrola zaměřená na čerpání finančních příspěvků a dotací, poskytnutých ze strany města Trutnov za období 2013–2015. Kontrola zjistila, že dotace a příspěvky v celkové výši 461 524 Kč byly použity v rozporu se smlouvami.

Společnost BK-servis s.r.o. byla následně vyzvána k vrácení části poskytnuté dotace.

A tým hrající republikovou soutěž v basketbalu žen bude nadále provozovat TJ Lokomotiva Trutnov, z. s. Za tím účelem byla uzavřena smlouva o převodu licence, práv a převzetí dluhů.

Podmínkou převodu je uhrazení peněžitých dluhů BK-servis s.r.o. Jedná se o platy hráčkám (735 600 Kč), Základní škole Komenského v Trutnově (307 761 Kč) a dalším subjektům (325 000 Kč).

Zastupitelstvo města Trutnov včera odsouhlasilo dotaci ve výši 1 368 361 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., která je určena na uhrazení dluhu za společnost BK-servis s.r.o., a dotaci 439 400 Kč na provozní výdaje A týmu ženského basketbalového družstva.

Někteří opoziční zastupitelé upozorňovali, že dlužné částky na platy hráčů nebo za jejich ubytování by město hradit nemělo. Poukazovali na to, že vyrovnání těchto pohledávek by mělo být mezi BK-servis s.r.o. a dotčenými. Starosta Ivan Adamec naopak uvedl, že vzhledem k tomu, že hráčky Trutnov v minulosti úspěšně reprezentovaly, nemělo by se k nim nyní město postavit zády.

Podpora profesionálních sportovců z veřejných peněz je problém. Podle Ministerstva pro místní rozvoj tato podpora není správná, protože tyto podporované týmy mají příjmy z prodeje vstupenek, hráčů i od partnerů. Veřejné peníze jim pak přinášejí výhody před ostatními. Podmínky by měli mít všichni stejné. Jiná situace je u peněz, které město uvolní pro mladé hokejisty, děti nebo různé krajské přebory. V takových případech se totiž jedná o rozvoj sportu jako takového.

Proto se města snaží vymyslet způsoby, jak zákonným způsobem profesionální sportovce financovat. V Trutnově v této souvislosti zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s BK-servis s.r.o. o poskytování reklamních a propagačních služeb.

Vrací se tedy zpátky otázka, kterou položil starosta Ivan Adamec již při projednávání smlouvy o propagaci s BK-servis s.r.o.: „Chceme v Trutnově prvoligový basketbal, nebo nechceme?“