zastupitele-bk-servis-trutnov
[bsa_pro_ad_space id=7]

U společnosti BK-servis s.r.o. byla provedena veřejnoprávní kontrola zaměřená na čerpání finančních příspěvků a dotací, poskytnutých ze strany města Trutnov za období 2013–2015. Kontrola zjistila, že dotace a příspěvky v celkové výši 461 524 Kč byly použity v rozporu se smlouvami.

Společnost BK-servis s.r.o. byla následně vyzvána k vrácení části poskytnuté dotace.

A tým hrající republikovou soutěž v basketbalu žen bude nadále provozovat TJ Lokomotiva Trutnov, z. s. Za tím účelem byla uzavřena smlouva o převodu licence, práv a převzetí dluhů.

Podmínkou převodu je uhrazení peněžitých dluhů BK-servis s.r.o. Jedná se o platy hráčkám (735 600 Kč), Základní škole Komenského v Trutnově (307 761 Kč) a dalším subjektům (325 000 Kč).

Zastupitelstvo města Trutnov včera odsouhlasilo dotaci ve výši 1 368 361 Kč pro TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s., která je určena na uhrazení dluhu za společnost BK-servis s.r.o., a dotaci 439 400 Kč na provozní výdaje A týmu ženského basketbalového družstva.

[su_posts template=“templates/teaser-loop.php“ id=“3150,2854″ posts_per_page=“4″ tax_operator=“0″ order=“desc“][su_quote][su_posts template=“templates/teaser-loop.php“ id=“1416″ posts_per_page=“1″ tax_operator=“0″ order=“desc“][su_posts template=“templates/teaser-loop.php“ id=“1416″ tax_operator=“0″ order=“desc“][su_posts id=“1113,378,878″ tax_operator=“0″ order=“desc“][/su_posts]

Někteří opoziční zastupitelé upozorňovali, že dlužné částky na platy hráčů nebo za jejich ubytování by město hradit nemělo. Poukazovali na to, že vyrovnání těchto pohledávek by mělo být mezi BK-servis s.r.o. a dotčenými. Starosta Ivan Adamec naopak uvedl, že vzhledem k tomu, že hráčky Trutnov v minulosti úspěšně reprezentovaly, nemělo by se k nim nyní město postavit zády.

Podpora profesionálních sportovců z veřejných peněz je problém. Podle Ministerstva pro místní rozvoj tato podpora není správná, protože tyto podporované týmy mají příjmy z prodeje vstupenek, hráčů i od partnerů. Veřejné peníze jim pak přinášejí výhody před ostatními. Podmínky by měli mít všichni stejné. Jiná situace je u peněz, které město uvolní pro mladé hokejisty, děti nebo různé krajské přebory. V takových případech se totiž jedná o rozvoj sportu jako takového.

Proto se města snaží vymyslet způsoby, jak zákonným způsobem profesionální sportovce financovat. V Trutnově v této souvislosti zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s BK-servis s.r.o. o poskytování reklamních a propagačních služeb.

Vrací se tedy zpátky otázka, kterou položil starosta Ivan Adamec již při projednávání smlouvy o propagaci s BK-servis s.r.o.: „Chceme v Trutnově prvoligový basketbal, nebo nechceme?“

[bsa_pro_ad_space id=3]